Pl-x nr. 443/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

Sponsori: Dorel-Gheorghe Căprar, Nicolae Georgescu, Alexandru-Ioan Andrei, Vlad Bontea, Mitică-Marius Mărgărit, Adrian Todor, Florin-Dan Tripa

cdep

12 februarie 2020
Camera Deputaților

primire punct de vedere de la Guvern - cu nr.83/DPSG/29.01.2020 (negativ)

(pdf) Punctul de vedere al Guvernului (poz.86)
8 octombrie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
termen depunere amendamente: 16.10.2019
termen depunere raport: 24.10.2019
2 octombrie 2019
Senat
adoptata de Senat
ca urmare a depasirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicata
(pdf) Forma adoptată de Senat
8 aprilie 2019
Senat

înaintat la Senat

8 aprilie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor