Mara Mareş

Activitate

Afiliere politică

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, În aceste zile, am iniţiat un proiect legislativ, alături de tineretul naţional liberal, care îi priveşte şi îi interesează în mod direct pe ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Doamnelor şi domnilor de la Guvernare, Nu aţi prevăzut niciun leu pentru finanţarea Aeroportului Braşov - proiect esenţial pentru Braşov şi care ar putea transforma oraşul şi regiunea într-un hub ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 41.

  19 decembrie 2018
  întrebare, Axa Prioritară 1 - Inițiativa locurilor de muncă pentru tineri

  5 decembrie 2018
  propunere legislativă, BP982/2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.187 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice

  29 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP974/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.135 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  6 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP895/2018 Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din România

  6 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP893/2018 Propunere legislativă privind finanţarea şi implementarea Programului "Tineri în Parlament"

  24 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP837/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea unor acte normative

  10 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP529/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  8 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP692/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  3 octombrie 2018
  interpelare, Situația vaccinării anti-HPV în România

  3 octombrie 2018
  interpelare, Restricții privind autorizarea cabinetelor stomatologice

  28 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 492/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

  27 septembrie 2018
  propunere legislativă, BP666/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  12 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 470/2018 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 16 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  11 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 24/2019 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

  9 iulie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 660/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 413/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 33/2019 Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

  25 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 555/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe

  12 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 649/2018 Propunere legislativă privind urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor agricole şi silvice în sistemul de cadastru şi carte funciară precum şi pentru modificarea şi completarea Legii cadstrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996

  22 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 458/2018 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

  17 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 320/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale

  9 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 675/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273 din 2006 privind finanţele publice locale

  7 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 435/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, pentru modificarea art.43 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, precum şi pentru modificareaart.45 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale

  25 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 568/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.11 lit.a) pct.(vii) din Legea nr.229 / 2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România

  23 aprilie 2018
  întrebare, Deblocarea lucrărilor la DN73

  19 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 619/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  10 aprilie 2018
  întrebare, Reglementarea sportului electronic în România

  10 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 356/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

  4 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 532/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

  26 martie 2018
  întrebare, Impactul bugetar al unor măsuri privind medicii și personalul didactic.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Prin această propunere legislativă se intenţiona ca detaşările cadrelor didactice să se facă pe o perioadă nedeterminată. Ceea ce ar însemna că un profesor care s-a titularizat la o ...

  14 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 496/2018 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua naţională a Meseriilor

  13 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 489/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii adopţiei nr.273/2004

  8 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 552/2018 Proiect de Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

  7 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 398/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

  7 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 13/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001

  6 februarie 2018
  interpelare, Stadiul proiectului privind realizarea canalizării în localităţile Beclean şi Luţa, din Comuna Beclean, jud.Braşov

  6 februarie 2018
  întrebare, Fenomenul violenţei în şcoli

  6 februarie 2018
  întrebare, Alocarea finanţărilor pentru reabilitarea unităţilor de învăţământ

  6 februarie 2018
  interpelare, Stadiul proiectului privind realizarea canalizării şi staţiei de epurare în Comuna Cincu, judeţul Braşov

  6 februarie 2018
  interpelare, Remedierea degradării trecerii la nivel cu calea ferată a liniei CF Făgăraş - Sibiu, la traversarea DJ 105 Voila - Cincşor - Cincu

  6 februarie 2018
  interpelare, Stadiul proiectului privind realizarea canalizării în localitatea Voivodeni, Comuna Voila, jud.Braşov

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 259/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 258/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

  1 februarie 2018
  întrebare, Stiuaţia de pârtia de Transalpina Ski Resort

  21 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 341/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Se propune alocarea expresă din Anexa nr. 3/15/01/ Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a sumei de 270.000 mii lei pentru obiectivul de investiţii ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 56.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal a votat pentru acest proiect de lege. Într-adevăr, Braşovul are nevoie de un spital nou. Vă mulţumesc pentru votul dumneavoastră, iar ...

  19 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 599/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul ca procesul de recunoaştere şi echivalare a diplomelor obţinute în străinătate să nu mai impună vreun cost financiar pentru solicitant

  5 decembrie 2017
  interpelare, Ce măsuri vor fi luate ca în anul şcolar 2018-2019 elevii să primească toate manualele în prima zi de şcoală

  5 decembrie 2017
  întrebare, Autoevaluarea activităţii ministeriale

  29 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, "Domnule ministru Pop, este absolventul noul duşman al educaţiei?" Domnule ministru Liviu Marian Pop, portofoliul de ministru al educaţiei nu reprezintă o armă pe care s-o utilizaţi în vendetele ...

  22 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 227/2018 Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  21 noiembrie 2017
  interpelare, Conţinutul agendei de consultări publice şi dialog social în ultimile 6 luni

  21 noiembrie 2017
  interpelare, Ministerul Educaţiei nu aplică legislaţia în vigoare privind publicarea tezelor de doctorat

  15 noiembrie 2017
  întrebare, Lipsa de reacţie a ministerului faţă de solicitările legale, legitime şi repetate ale Fundaţiei Hospice Casa Speranţei.

  15 noiembrie 2017
  întrebare, Lipsa de reacţie a Guvernului faţă de solicitările legale, legitime şi repetate ale Fundaţiei Hospice Casa Speranţei.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, "Gabriel Petrea, ministrul consultărilor publice inexistente" Aseară, în Bucureşti şi în multe oraşe din ţară, mii de oameni au ieşit în stradă pentru a-şi face auzită vocea, pentru ca Guvernul să ...

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 601/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii

  1 noiembrie 2017
  întrebare, Limitarea accesului la învăţământ prin regulamente de ordine interioară ale unităţilor de învăţământ preşcolar

  31 octombrie 2017
  luare de cuvânt, "Cum limitează şcoala accesul la educaţie" După ce am aflat că într-o şcoală din România băieţii nu pot avea acces dacă au părul lung, am fost curioasă să văd cu ochii mei ce alte reguli absurde mai ...

  11 octombrie 2017
  propunere legislativă, BP422/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  20 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 294/2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.258 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl nr. L304/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.423 din 1 septembrie 2000, aprobată prin Legea nr.298/2002 şi pentru completarea Legii nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.409 din 10 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 476/2017 Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al Municipiului Braşov, pentru realizarea obiectivului de investiţie Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă Braşov

  1 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Procedând la verificarea şi la numărarea voturilor exprimate de către deputaţi, prin vot secret cu bile, asupra listei candidaţilor pentru alegerea vicepreşedinţilor, ...

  30 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 103/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 7/2018 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  28 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 255/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.168 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  26 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 407/2017 Proiect de Lege privind combaterea ambroziei

  21 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 38/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sala polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale

  19 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 535/2017 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  13 iunie 2017
  luare de cuvânt, "Vizita preşedintelui României în SUA - un moment istoric pentru ţara noastră" După îndelungi perioade de eforturi susţinute ale ţării noastre în plan extern, iată că a sosit şi momentul să ne ...

  13 iunie 2017
  interpelare, Priorităţile României în negocierea cadrului financiar multianual 2020-2026 şi a viitorului politicii de coeziune.

  13 iunie 2017
  întrebare, Bacalaureatul diferenţiat.

  7 iunie 2017
  luare de cuvânt, "Atacurile teroriste din Marea Britanie şi regândirea măsurilor de securitate" Evenimentele recente de la Londra ne readuc în acea dimensiune a lumii de azi, pe care cei mai mulţi dintre noi preferăm ...

  7 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 547/2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

  30 mai 2017
  întrebare, Situaţia diplomelor echivalate, la zi - CNRED

  23 mai 2017
  luare de cuvânt, "Educaţia - punctul central în programele electorale ale partidelor din Marea Britanie" Pe data de 8 iunie, cetăţenii Marii Britanii se prezintă la urne pentru a decide configuraţia unui nou ...

  23 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 522/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  17 mai 2017
  întrebare, Aprovizionarea cu vaccin ROR în judeţul Braşov.

  16 mai 2017
  luare de cuvânt, "România trebuie să accelereze absorbţia fondurilor europene pentru tineri!" În România, rata de ocupare a tinerilor este de doar 22,3%, comparativ cu 61,6% la nivelul întregii populaţii apte de ...

  16 mai 2017
  interpelare, Stadiul utilizării fondurilor europene pentru tinerii NEETs.

  16 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 544/2017 Proiect de Lege pentru susţinerea reîntregirii familiei de români cu ocazia Centenarului Marii Uniri

  15 mai 2017
  luare de cuvânt, PNL va vota pentru adoptarea prezentei comunicări, care înscrie îmbunătăţirea şi modernizarea educaţiei drept priorităţi majore pe agenda UE şi stabileşte acţiuni specifice, la nivelul UE, de ...

  15 mai 2017
  luare de cuvânt, PNL va vota pentru adoptarea acestui proiect de hotărâre care consideră oportună investiţia în tineri. Investiţia în tineri pune bazele unei societăţi echitabile, deschise şi democratice, unei ...

  15 mai 2017
  luare de cuvânt, Da.

  10 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 413/2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, "Francezii au votat: Libertate, Egalitate, Fraternitate" Alegerile din Franţa s-au încheiat duminica aceasta cu victoria incontestabilă a lui Emmanuel Macron, conducătorul mişcării centriste "En ...

  2 mai 2017
  luare de cuvânt, Membrii Grupului PNL vor vota pentru adoptarea acestei propuneri legislative care vine în sprijinul finanţării învăţământului teologic pastoral organizat de instituţiile de învăţământ particular, ...

  2 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 223/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată

  12 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 411/2017 Propunere legislativă privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Având această radiografie în faţă, putem să încercăm să corectăm aceste greşeli şi să ne aplecăm asupra domeniului cu mai multă cunoştinţă. Oricât de mult ar suna a clişeu, viitorul ţării noastre ...

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Tema declaraţiei mele politice este "Evaluările naţionale - o radiografie a sistemului educaţional românesc". Stimaţi colegi, La mai mult de două săptămâni de la ...

  11 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 362/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  4 aprilie 2017
  interpelare, Studii în străinătate şi echivalarea diplomelor.

  4 aprilie 2017
  întrebare, Studiu de fezabilitate autostrada Sibiu-Făgăraş.

  4 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 317/2017 Propunere legislativă pentru modificarea punctului 2 din Anexa nr.1 a Legii nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  3 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Interpelarea este adresată domnului Pavel Năstase, ministrul educaţiei naţionale. Stimate domnule ministru, Numărul studenţilor din România a înregistrat scăderi ...

  22 februarie 2017
  întrebare, Finanţarea investiţiilor în reţele de apă şi apă uzată pentru comune cu mai puţin de 2000 de locuitori.

  22 februarie 2017
  întrebare, Facilităţi şi subvenţii pentru angajarea tinerilor.

  22 februarie 2017
  întrebare, Finanţarea investiţiilor în reţele de apă şi apă uzată pentru comune cu mai puţin de 2000 de locuitori.

  21 februarie 2017
  luare de cuvânt, Proces-verbal privind numirea secretarului general al Camerei Deputaţilor. Procedând la verificarea şi numărarea voturilor exprimate de deputaţi, prin vot secret cu buletine de vot, asupra propunerii ...

  21 februarie 2017
  propunere legislativă, BP50/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici * Republicată şi a Hotărârii de Guvern nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, 20. Poziţia 20. Mara Mareş, PNL Braşov. Se propune suplimentarea cu 8 000 de lei la Ministerul Transporturilor. Suma propusă este necesară pentru finalizarea în acest an a studiului de fezabilitate ...

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mara Mareş, deputat PNL, ales în Circumscripţia nr. 8, Braşov Propun suplimentarea cu 10 000 de mii de lei la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. Suma ...

  2 februarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 206/2017 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

  16 ianuarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 20/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  5 ianuarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 203/2017 Propunere legislativă pentru modifiarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, Ca urmare a faptului că din totalul de 327 de deputaţi, au fost prezenţi 321, dintre care şi-au exprimat votul 315, iar din acest număr, 312 au votat pentru lista candidaţilor propuşi, Comisia pentru ...

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, Procedând la verificarea şi numărarea voturilor exprimate de către deputaţi, prin vot secret cu bile asupra listei candidaţilor pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei ...

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Mareş Mara, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.8 Braşov, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect Constituţia şi ...