István-János Antal

Activitate

Afiliere politică

  10 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Vorbesc nu numai în calitate de deputat, ci şi de fost director general al Hergheliilor Naţionale. Este vorba de o moştenire istorică, de pe vremea când aceste ...

  8 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Am o interpelare adresată domnului ministru Tudorel Toader, ministrul justiţiei. Obiectul: "Prelucrarea abuzivă a datelor personale de către ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelare. În atenţia domnului ministru Ioan Deneş, Ministerul Apelor şi Pădurilor. Am avut o interpelare, în luna decembrie 2018, şi am primit un răspuns de-a ...

  27 februarie 2019
  propunere legislativă, BP106/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  19 decembrie 2018
  întrebare, Ajutorul public judiciar

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. E vorba despre data de 13 decembrie - Ziua etniei tătare. Comunitatea etnică tătară din România are o lungă tradiţie. După mărturiile istorice, tătarii din ...

  5 decembrie 2018
  întrebare, Gestiunea drepturilor de autor

  4 decembrie 2018
  interpelare, Situația absolvenților unui ciclu superior de studii

  3 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Interpelarea mea este adresată Ministerului Educaţiei Naţionale. În atenţia doamnei ministru Ecaterina Andronescu. Obiectul: "Situaţia ...

  3 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 732/2018 Propunere legislativă pentru implementarea subpunctului 1 al punctului III din Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918

  21 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP955/2018 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

  21 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 720/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei

  20 noiembrie 2018
  interpelare, Situația Hergheliilor Naționale

  19 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Deputat Antal István, de la Constanţa.

  19 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Interpelarea mea este către domnul ministrul al pădurilor, despre situaţia hergheliilor naţionale. Ca să fiu mai scurt, o să prezint doar succint. De ...

  19 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP941/2018 Propunere legislativă pentru completarea titlului XI Renta viageră agricolă din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

  14 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP931/2018 Propunere legislativă pentru utilizarea autovehiculelor şcolare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învăţământului primar/gimnazial precum şi pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  14 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP936/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  6 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP895/2018 Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din România

  31 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 125/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii

  24 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP837/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea unor acte normative

  23 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule ministru, Am ascultat cu mare atenţie, foarte multe minute, argumentele care au dus la destituirea conducerii RNP Romsilva. Erau motive profesionale, privitoare ...

  10 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Bună ziua, doamnă preşedinte. Bună ziua, colegi. Este vorba de uşurarea transporturilor cailor de sport de agrement. Generaţia noastră este martora momentului istoric, când calul, această specie, ...

  10 octombrie 2018
  întrebare, Vopsirea trunchiurilor copacilor cu hidroxid de calciu (var)

  5 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 745/2018 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

  5 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 17/2019 Propunere legislativă privind înfiinţarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii

  3 iulie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 659/2018 Propunere legislativă privind activităţile prestabilite de tip ridesharing

  22 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 597/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006

  22 iunie 2018
  propunere legislativă, BP528/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006

  21 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 710/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  21 iunie 2018
  propunere legislativă, BP527/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naşionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  15 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 610/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  6 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 703/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

  4 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 510/2018 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

  16 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 678/2018 Propunere legislativă pentru completarea articolului 14 al Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor

  25 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl nr. L256/2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor parlamentare de anchetă

  20 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 249/2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor parlamentare de anchetă

  10 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 356/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

  13 martie 2018
  întrebare, Transmiterea operatorilor feroviari a datelor din Registrul Matricol Unic

  13 martie 2018
  întrebare, Dreptul elevilor şi al studenţilor de a beneficia de transportul intern redus

  12 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Interpelarea mea - către Ministerul Justiţiei, în atenţia domnului ministru Tudorel Toader. Se referă la procedura Camerei de Consiliu. Stimate domnule ...

  12 martie 2018
  interpelare, Procedura Camerei de Consiliu

  7 martie 2018
  întrebare, Situaţia Fundaţiilor Judeţene pentru Tineret

  28 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 488/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind funcţionarii publici

  27 februarie 2018
  interpelare, Ajutorul public judiciar

  27 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 364/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  26 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Interpelare adresată domnului ministru al justiţiei, Tudorel Toader. Obiectul interpelării - "Ajutor public judiciar". Stimate domnule ministru, La momentul ...

  14 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 345/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată

  12 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor, Ca un respect pentru această instituţie importantă a statului, voi fi foarte scurt. Grupul parlamentar al UDMR se va abţine de la vot. Mulţumesc.

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 218/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.24 /2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

  20 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 4/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională şi a Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor

  6 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 566/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  5 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 68/2018 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii

  22 noiembrie 2017
  întrebare, Investiţii în infrastructura feroviară la intersecţiile cu drumurile publice.

  21 noiembrie 2017
  interpelare, Înfiinţarea Tribunalelor administrative.

  13 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule ministru, Domnule preşedinte de şedinţă, Stimate doamne, stimaţi domni deputaţi, colegi, Ca membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, primim tot felul de ...

  7 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 447/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  7 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 189/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă

  31 octombrie 2017
  interpelare, Administrarea păguboasă a averii Biroului de Turism pentru Tineret (BTT)

  30 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Interpelarea este adresată Ministerului Tineretului şi Sportului, în atenţia domnului ministru Marius Dunca. Obiectul interpelării - ...

  25 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 295/2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

  18 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 154/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

  10 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 175/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  4 octombrie 2017
  interpelare, Situaţia fundaţiilor judeţene de tineret.

  4 octombrie 2017
  întrebare, Situaţia patrimoniului fostei Uniuni a Tineretului Comunist.

  3 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Interpelarea este adresată Ministerului Tineretului şi Sportului, în atenţia domnului ministru Marius Dunca. Este vorba de activitatea fundaţiilor pentru ...

  28 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 178/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea punctului 10 din Anexa nr.2 la Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii

  26 septembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 149/2018 Proiect de Lege pentru completarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 476/2017 Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al Municipiului Braşov, pentru realizarea obiectivului de investiţie Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă Braşov

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 497/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 553/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

  30 iunie 2017
  propunere legislativă, BP310/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, BP300/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 7/2018 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, BP307/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

  12 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 431/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.32 şi art.33 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale

  12 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 276/2017 Proiect de Lege privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc

  7 iunie 2017
  întrebare, Suplimentarea bugetului Unităţii de Primire Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf.Apostol Andrei" Constanţa.

  7 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 562/2017 Proiect de Lege privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaţilor

  23 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 210/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale

  16 mai 2017
  luare de cuvânt, Consider că se impune o anchetă complexă care să stabilească valoarea reală a prejudiciului şi responsabilitatea tuturor. Costineştiul trebuie să devină din nou o staţiune a tineretului, a copiilor ...

  16 mai 2017
  luare de cuvânt, ... capitalul social. Astăzi, zona amintită este într-o stare jalnică, seamănă mai mult cu un ghetou. Statul mai are, în Costineşti, un singur hotel funcţional şi 73 de clădiri. Majoritatea, cu ...

  16 mai 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Doamnelor, Domnilor, În urma unor sesizări primite la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, azi vreau să vă vorbesc despre Costineşti, despre staţiunea legendară a studenţilor, ...

  18 aprilie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 288/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Personal, consider că nu se mai poate amâna rezolvarea problemei. Antal István, deputat al UDMR.

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, ... încă din 1994, însă nici în momentul de faţă nu poate respecta prevederile acestei convenţii. Anul trecut, Guvernul de atunci a adoptat Memorandumul... (I se întrerupe microfonul.) pentru ...

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, ... în care România este acuzată de tratamente inumane sau degradante. România a ratificat Convenţia Europeană a Drepturilor Omului...

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Stimate doamne, Stimaţi domni deputaţi, Vin astăzi în faţa dumneavoastră cu un subiect controversat şi larg dezbătut în societatea românească. Ocazia declaraţiei mi-a fost conferită de vizita de ...

  11 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 345/2017 Propunere legislativă privind unele măsuri de cotizare retroactivă în sistemul public de pensii

  29 martie 2017
  propunere legislativă, BP116/2017 Propunere legislativă privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc

  15 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 478/2017 Propunere legislativă privind consacrarea zilei de 15 Martie ca sărbătoare a comunităţii maghiare

  14 martie 2017
  propunere legislativă, BP93/2017 Propunere legislativă de Hotărâre pentru completarea articolului 113 al Regulamentului Camerei Deputaţilor

  8 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 155/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

  28 februarie 2017
  propunere legislativă, BP69/2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

  21 februarie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 226/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Antal István-János, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 14 Constanţa, Jur credinţă patriei mele, România; Jur să respect ...