10 aprilie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.139/2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasă" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor (PL-x 430/2018). ( rămas pentru votul final )

Eugen Nicolicea Urmează proiectul de lege de la poziţia adoptată de Camera Deputaţilor, 12 1 . 12 1 . Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasă" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor; PL-x 430/2018. Dacă doreşte cineva, din partea iniţiatorilor, să ia cuvântul? Nu doreşte nimeni. Din partea comisiei sesizate în fond? Vă rog.

Ioan Sorin Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată, pentru dezbaterea pe fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasă" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor. În şedinţa din 20 martie 2019, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisie, în vederea examinării şi întocmirii unui nou raport. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 10 iulie 2018. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasă". În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Cu privire la titlul şi la articolele acestui proiect de lege dacă există obiecţii sau observaţii? O intervenţie din partea domnului Gheorghe Tinel, PNL. Vă rog să luaţi cuvântul.

Tinel Gheorghe Stimaţi colegi, În 2002 a fost salvată Societatea Naţională "Cai de Rasă", prin trecerea ei la Regia Naţională a Pădurilor. Timp de 17 ani a avut un parcurs pozitiv activitatea managerială. Astăzi aprobăm transformarea direcţiei de specialitate care se ocupă cu managementul a ceea ce fusese preluat în 2002, Direcţia "Cai de Rasă", în direcţie cu personalitate juridică. Argumentul este: absorbţia fondurilor europene şi dezvoltarea, pe mai departe, a sectorului. Nu e o soluţie fericită să ştim că funcţionează în cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor, dar este o garanţie că se poate dezvolta în continuare şi că poate fi asigurată finanţarea, în continuare, a acestui segment extrem de important, cu sprijinul Regiei Naţionale a Pădurilor, ştiut fiind faptul că în ultimii ani bugetul statului a văduvit sectorul respectiv de alocare de bani de la buget. Partidul Naţional Liberal susţine acest proiect de act normativ.

Eugen Nicolicea Mulţumesc. Domnul Băişanu Ştefan-Alexandru, ALDE.

Ştefan-Alexandru Băişanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vorbesc nu doar în calitate de deputat, ci şi de fost vicepreşedinte al Federaţiei Române Ecvestre şi de crescător de cai. Este binevenită această propunere legislativă. Să nu uităm că această entitate are sau a avut şi are în continuare peste 90.000 de hectare de teren, pentru care până astăzi nu a luat niciun leu subvenţie. Şi aceasta pentru că structura în care a existat până acum nu-i permitea. Şi e firesc şi e normal ca lucrurile acestea să înceapă de astăzi şi, aşa cum au spus şi antevorbitorii mei, e nevoie să avem posibilitatea de a atrage fonduri europene pentru a dezvolta această instituţie. Pe de altă parte, aş vrea să fac un apel foarte ferm şi foarte hotărât vizavi de conducerea actuală a acestei instituţii care nu numai că nu a făcut nimic în beneficiul ei, dar a pus în permanenţă frână. Avem în sală oameni care se pricep la fenomen şi ştiu despre ce este vorba. E imperios necesar ca această instituţie să nu mai fie condusă de un - hai să-i spunem - inginer silvic, ci de un medic veterinar sau de un zootehnist, de un om care se pricepe la cai. E clar că silvicultorii se pricep la păduri şi e clar că medicii veterinari se pricep la cai. Haideţi să facem această înţeleaptă mutare şi să creăm de astăzi înainte, odată cu legea, posibilitatea ca specialiştii să conducă această instituţie. Există peste 2.500 de cai care doar mănâncă şi cu care se cheltuieşte, nu aduc nimic profit. Sunt state în care comerţul cu cai sau material seminal a adus profit de 3 miliarde de dolari pe o anumită perioadă de timp. În România, plătim din bugetul statului datorii de câte 4, 5, 6 milioane pe an. Nu cred că e normal. Cred că această instituţie trebuie regândită şi pusă pe făgaşul normal. Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Mulţumesc. Dau cuvântul domnului Antal István-János, UDMR.

István-János Antal Mulţumesc, domnule preşedinte. Vorbesc nu numai în calitate de deputat, ci şi de fost director general al Hergheliilor Naţionale. Este vorba de o moştenire istorică, de pe vremea când aceste herghelii reprezentau o forţă foarte importantă, strategică, asigurau materialul cabalin pentru armată. Hergheliile au fost trecute în subordinea Ministerului Agriculturii, toate, şi cele private, odată cu terminarea celui de-al Doilea Război Mondial şi, aşa cum s-a auzit, în urmă cu 17 ani, în subordinea RNP Romsilva. Nu pot decât să subliniez şi să mulţumesc pentru cele spuse de domnul deputat Băişanu; acelaşi lucru am vrut să-l spun şi eu. Conducerea acestui sector important trebuie asigurată de specialişti. Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Dezbaterile generale s-au terminat. Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Dacă asupra titlului şi a articolelor, împreună cu amendamentele admise, autor Comisia pentru agricultură, există obiecţii sau observaţii? Neexistând, proiectul de lege rămâne pentru şedinţa de vot final.