Lucian-Ovidiu Heiuş

Activitate

Afiliere politică

  3 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Lucian Heiuş, deputat al Partidului Naţional Liberal din Circumscripţia Hunedoara. Votez în conformitate cu decizia Grupului Partidului Naţional Liberal.

  27 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Heiuş Lucian, PNL - "pentru" la toate vacantările şi validările de pe ordinea de zi.

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Heiuş Lucian, PNL - pentru.

  13 octombrie 2020
  propunere legislativă, BP815/2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

  21 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 588/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

  21 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 589/2020 Proiect de Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor familiilor numeroase

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! Lucian Heiuş. Voi vota la toate punctele conform deciziei Grupului PNL.

  16 iunie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 547/2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.456 alin.(1) lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  10 iunie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 527/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(2) lit.c) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

  10 iunie 2020
  propunere legislativă, BP465/2020 Proiectul Legii modificarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

  20 mai 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 313/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

  11 mai 2020
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte de şedinţă, Doamnelor şi domnilor, Am citit cu atenţie textul moţiunii şi trebuie să spun că am recunoscut imediat pasaje scrise în stilurile inconfundabile ale unor foşti miniştri ...

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 171/2020 Proiect de Lege privind aplicarea în perioada 2019-2020 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Heiuş Lucian, Circumscripţia Hunedoara. Punctul nr. 1 - nu pentru adoptare. Punctul nr. 2 - nu pentru adoptare. Punctul nr. 3 - da. Punctul nr. 4 - da. Punctul nr. 5 - da. Punctul nr. 6 - da pentru ...

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, România trece astăzi prin cea mai dificilă perioadă din ultimii 30 de ani, o perioadă în care, toţi, trebuie să dăm dovadă de responsabilitate şi ...

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Da, mulţumesc frumos. Mai am o zi şi... libertate!

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Heiuş Lucian, Circumscripţia Hunedoara. Amendament - abţinere. Proiect - împotrivă.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Alo?

  9 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 335/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.11 alin.(3) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

  12 decembrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 659/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 93/2012, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

  31 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 200/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

  3 iulie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 637/2019 Proiect de Lege pentru asigurarea condiţiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată în afara spaţiului comunitar

  3 iulie 2019
  propunere legislativă, BP473/2019 Proiectul de hotărâre privind completarea art.60 din Regulamentul Camerei Deputatilor

  1 iulie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 331/2019 Propunere legislativă de revizuire a Constituţiei României

  26 iunie 2019
  luare de cuvânt, Partidul Naţional Liberal va vota această lege pentru că este foarte important să ajungem în România ca într-adevăr să respectăm o disciplină financiar bugetară. Mi-aş dori ca această lege şi aceste ...

  25 iunie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 526/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  25 iunie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 297/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă precum şi modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

  24 iunie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 295/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.58 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  24 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 597/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  19 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 592/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53 din 2003-Codul Muncii

  19 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 591/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

  5 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 572/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  10 aprilie 2019
  întrebare, Informaţii privind modul de distribuţie a sumelor din impozitul pe venit către unităţile administrativ teritoriale

  8 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 447/2019 Proiect de Lege pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare

  21 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 166/2019 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Braşov-Bacău

  21 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 175/2019 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  20 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 389/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar

  27 februarie 2019
  întrebare, Memoriul doamnei Victoria Barbaras

  27 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 355/2019 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  25 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Domnule ministru, Aflând că dumneavoastră o să veniţi astăzi ca să ne răspundeţi la nişte întrebări legate de Ordonanţa nr. 114, v-am pregătit un set de ...

  5 februarie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 23/2019 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri

  5 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 189/2019 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.187 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice

  3 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Partidul Naţional Liberal va vota această ordonanţă de urgenţă, doar din respect pentru contribuabilii mijlocii. O lege care trebuia să intre în vigoare la 1 aprilie a fost prorogată de două ori - ...

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Prin acest act normativ dumneavoastră de fapt încălcaţi orice principiu al fiscalităţii. Nu se poate ca să stabileşti ca impunerea, ca... contribuţiile, ca impozitele să fie calculate ...

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, "În anul Centenar, despre oameni politici de anvergură - cel dintâi ministru de finanţe al Unirii, dr. Aurel Vlad" În acest an, aducem în discuţie personalităţi importante ale istoriei noastre, ...

  20 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 157/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea nr.231/2018 privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

  19 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Partidul Naţional Liberal va vota acest proiect de lege, deoarece pentru noi atragerea de fonduri europene este importantă. Şi este important ca ele să fie folosite cu eficienţă şi eficacitate. Dar, ...

  19 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl nr. L688/2018 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri

  6 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 135/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  31 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 680/2018 Propunere legislativă privind abrogarea art.19 din Ordonanţa de urgenţă nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare

  17 octombrie 2018
  luare de cuvânt, "PSD Hunedoara umileşte valorile judeţului" Asistăm, în ultima perioadă, la un asalt constant şi extrem de agresiv al actualei puteri, îndreptat spre adevăratele valori ale României. Sunt agresate şi ...

  17 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 147/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

  16 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 552/2018 Proiect de Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

  10 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP529/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  8 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 154/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  3 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte de şedinţă, Domnilor colegi deputaţi, Domnule ministru al finanţelor publice Eugen Orlando Teodorovici, Pentru început, îmi permit să vă dau două sfaturi minime, iar pentru restul ...

  2 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 44/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.7 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală

  28 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 492/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

  27 septembrie 2018
  propunere legislativă, BP666/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  12 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 470/2018 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 16 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  11 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 24/2019 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

  5 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 17/2019 Propunere legislativă privind înfiinţarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl nr. L547/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.27 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl nr. L548/2018 Propunere legislativă pentru declararea lui Vasile Lucaciu "Erou al Naţiunii Române"

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 33/2019 Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

  20 iunie 2018
  luare de cuvânt, Evaziunea fiscală este un flagel care afectează grav economia României, cu efecte nocive asupra veniturilor bugetare şi asupra existenţei unui mediu concurenţial onest. Unul dintre mijloacele de ...

  20 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 611/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  14 iunie 2018
  propunere legislativă, BP487/2018 Proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  13 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 677/2018 Propunere legislativă pentru declararea lui Vasile Lucaciu "Erou al Naţiunii Române"

  13 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 681/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.27 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

  12 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 649/2018 Propunere legislativă privind urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor agricole şi silvice în sistemul de cadastru şi carte funciară precum şi pentru modificarea şi completarea Legii cadstrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996

  11 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 665/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului - nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare

  6 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 663/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.60 şi art.154 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  4 iunie 2018
  luare de cuvânt, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Domnule ministru, Nu ştiu câţi dintre dumneavoastră aţi văzut filmul "Cum să furi un milion", dar toţi românii vor asista la filmul "Cum să furi un pilon de pensii", ...

  30 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 356/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

  22 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 670/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407 din 9 noiembrie 2006

  9 mai 2018
  luare de cuvânt, "9 mai şi Declaraţia «Schuman»" Declaraţia rostită la 9 mai 1950 de Robert Schuman, ministrul francez al afacerilor externe, a rămas înscrisă în istoria construcţiei europene drept "Declaraţia ...

  9 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 695/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni

  25 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 605/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  25 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 604/2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  25 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 600/2018 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA

  25 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 568/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.11 lit.a) pct.(vii) din Legea nr.229 / 2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota împotriva acestui act normativ. Noi recunoaştem importanţa activităţii auditorilor interni şi rolul pe care îl au aceştia în auditarea ...

  4 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 532/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, "Unirea Basarabiei cu România - istoria, ca o tablă de şah" Basarabia, aşa cum fusese definită în cadrul administraţiei ţariste, în 1812, la Tratatul de la Bucureşti, s-a constituit ca Republică ...

  14 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 496/2018 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua naţională a Meseriilor

  13 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 490/2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturior persoanelor cu handicap

  12 martie 2018
  luare de cuvânt, Partidul Naţional Liberal va vota acest proiect de lege care reglementează aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii. Ne exprimăm speranţa că aceşti bani vor ...

  7 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 89/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002

  27 februarie 2018
  interpelare, Pensiile cadrelor militare

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, "Asistăm azi la o golăneală fiscală generalizată" De un an de zile, mediul privat din România este supus unei golăneli fiscale, de Guvernul PSD-ALDE. Codul fiscal a fost modificat de 261 de ori, ...

  21 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 359/2018 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară şi a orei oficiale de vară pe teritoriul României

  14 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 345/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată

  7 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 13/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Partidul Naţional Liberal va susţine acest proiect de lege, deoarece duce contribuabilii să fie administraţi de către administraţiile judeţene ale finanţelor publice, un lucru care este bun şi cerut ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Partidul Naţional Liberal va susţine acest act normativ care aduce de fapt contribuabilii aproape de fisc, ca să fie administraţi în localităţile unde îşi desfăşoară ei activitatea. Nu considerăm ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Bună ziua! Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Acest act normativ are ca obiect de reglementare anularea unor obligaţii fiscale, în vederea evitării dublei impuneri pe fondul interpretării neunitare ...

  21 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 341/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Se propune suplimentarea sumei 90.000 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiţii Sală Polivalentă în municipiul Deva, judeţul Hunedoara, program derulat în cadrul Companiei Naţionale de ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Art. 2 alin. (2). Partidul Naţional Liberal propune următoarea formulare: bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 148 659,2 milioane de lei, iar la cheltuieli suma de 177 171,9 milioane ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Art. 2, pe lege, da?

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Partidul Naţional Liberal nu a votat această Ordonanţă nr. 23, deoarece mecanismul de plată defalcată a TVA nu este agreat de mediul de afaceri şi creează mari probleme administrative ANAF-ului. Prin ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal nu a votat acest act normativ, deoarece se încalcă Constituţia, respectiv art. 148 alin. (2) din Constituţia României, lucru care a fost ...

  8 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 441/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  7 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 255/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 82/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 16/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încăcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 601/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii

  31 octombrie 2017
  interpelare, Soarta sucursalei de la Haţeg a SC Hidroelectrica SA

  23 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule ministru, Mediul privat doreşte stabilitate, claritate şi simplitate fiscală. Dumneavoastră, prin tot ceea ce faceţi, creaţi instabilitate, complicaţi Codul fiscal şi, mai mult, încurcaţi ...

  23 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Domnule ministru Ionuţ Mişa, Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 a creat panică în mediul de afaceri şi riscă, prin aplicarea ei, să blocheze economia ...

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, "Minciunile PSD încep acum să se contureze" Au trecut 10 luni de guvernare PSD-istă, zece luni de dezamăgiri şi speranţe deşarte pentru un popor în continuă aşteptare de mai bine. Campania electorală ...

  16 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 339/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001

  12 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 286/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal

  11 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 238/2018 Propunere legislativă pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul agricol

  11 octombrie 2017
  propunere legislativă, BP422/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  11 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 237/2018 Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare

  3 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare posibilitatea rambursării cheltuielilor solicitate de beneficiarii de proiect, respectiv crearea mecanismului instituţional şi ...

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Măsura propusă are în vedere, în primul rând, un caracter social, iniţiatorul susţinând că pensiile de urmaş sunt, în general, foarte mici. Trebuie ...

  19 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 291/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  19 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 8/2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

  13 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Utilizarea unei cote reduse de TVA are ca efect diminuarea presiunii suportate de consumatori asupra produsului final. În general, această cotă redusă se aplică la produse alimentare. Produsele bio ...

  6 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 60/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 a societăţilor

  6 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 108/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice

  6 septembrie 2017
  propunere legislativă, BP346/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice

  6 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 63/2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 2 din Legea privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice nr.75/1994

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 497/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii

  30 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 103/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

  12 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 276/2017 Proiect de Lege privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc

  7 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 502/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică

  7 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 547/2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

  24 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 546/2017 Proiect de Lege privind completarea art. 45 din Legea minelor nr.85/2003

  24 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 524/2017 Propunere legislativă privind interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naţionale

  23 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 522/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  16 mai 2017
  interpelare, Probleme legislative legate de executarea silită şi valorificarea bunurilor.

  10 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 413/2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale

  9 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 557/2017 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi - Târgu Mureş Autostrada Unirii

  4 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 510/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.391 alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  11 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 479/2017 Propunere legislativă pentru reglementarea exploatării şi exportului masei lemnoase provenind din România

  29 martie 2017
  propunere legislativă, BP116/2017 Propunere legislativă privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc

  28 februarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 300/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Nr. 18. Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr. 3/15, Capitolul 5001, Grupa 51, Programul Naţional de Dezvoltare Locală, cu suma de 4 399 de mii de lei, în vederea începerii lucrărilor ...

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Lucian Heiuş, deputat Nr. 17 şi nr. 18. Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr. 3/15, Capitolul 5001, Grupa 51, Articol 2, Alineat (38), Programul Naţional de Dezvoltare Locală, cu suma ...

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Bună ziua! Heiuş Lucian, deputat. "Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr. 3/15/ Programul naţional de construcţii de interes public sau social cu suma de 900 de mii de lei în vederea ...

  2 februarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 206/2017 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

  5 ianuarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 203/2017 Propunere legislativă pentru modifiarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Heiuş Lucian-Ovidiu, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 22 Hunedoara, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect ...