Pl-x nr. 441/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

Sponsori: Mara-Daniela Calista, Nicolae Neagu, Lucian-Ovidiu Heiuş

cdep

13 noiembrie 2017
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

nu s-a aprobat procedura de urgență solicitată de inițiatori
(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 07-12-2017

solicitare aviz de la Consiliul Economic si Social

termen: 27-11-2017