Vasile Axinte

Activitate

Afiliere politică

  13 martie 2019
  propunere legislativă, BP178/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.32 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului unic pentru apeluri de urgenţă

  1 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 77/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  1 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 78/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

  28 februarie 2019
  propunere legislativă, BP110/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea zootehniei nr.32/2019

  20 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 71/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică şi pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău

  19 decembrie 2018
  propunere legislativă, BP1012/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice

  21 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 720/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei

  20 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 119/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

  6 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP895/2018 Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din România

  16 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP744/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  19 septembrie 2018
  luare de cuvânt, "Politica guvernării PSD-ALDE, o gură de aer pentru mediul de afaceri" Există două feluri de politică care se manifestă în România: o politică efectivă, sprijinită pe un program de guvernare serios, ...

  18 septembrie 2018
  interpelare, U.P.U. Pașcani

  17 septembrie 2018
  luare de cuvânt, Interpelare adresată Ministerului Sănătăţii, doamnei ministru Sorina Pintea. Spitalul Municipal de Urgenţă tratează anual 70.000 de pacienţi, la Compartimentul de urgenţe, care este insuficient ...

  11 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 571/2018 Proiect de Lege pentru declararea municipiului Iaşi "Capitala istorică" a României

  5 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 21/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 729/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  19 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 636/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.55 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  11 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 714/2018 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de moaşă, precum şi înfiinţarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al Moaşelor din România

  31 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 671/2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău

  8 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 700/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.287 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

  24 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 603/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată ), cu modificările şi completările ulterioare

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 373/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 346/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 406/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

  17 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 347/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe

  10 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 306/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 62/2011 a dialogului social

  28 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 506/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul energiei electrice

  27 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 447/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

  14 martie 2018
  întrebare, Sprijinirea agricultorilor din Republica Moldova pentru a-şi vinde produsele pe piaţa din România

  14 martie 2018
  întrebare, Podul peste Prut de la Fălciu-Cantemir

  8 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 552/2018 Proiect de Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

  26 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 336/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

  20 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 47/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.33, alin.1 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

  19 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 291/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

  19 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 369/2018 Proiect de Lege privind Codul administrativ al României

  20 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 4/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională şi a Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 242/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 597/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  5 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 68/2018 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii

  27 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 236/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A. şi pentru modificarea unor acte normative

  27 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 57/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A.

  15 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 463/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi sportului

  14 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 462/2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 104 (2) şi a articolului 105 (1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, "Inconştienţa ucide!" În ultima perioadă, pe şosele din regiunea Moldovei, au avut loc adevărate carnagii. Cele mai multe accidente rutiere se soldează cu pierderi de vieţi omeneşti sau vătămări ...

  7 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 189/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă

  31 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Astăzi voi prezenta declaraţia politică intitulată: "Judeţul Iaşi trebuie să iasă din «izolare»!". Judeţul Iaşi a fost, de-a lungul timpului, văduvit de finanţările de care avea nevoie. În primul ...

  31 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 420/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale

  24 octombrie 2017
  luare de cuvânt, "Armata română rămâne garantul suveranităţii şi indivizibilităţii teritoriale" În fiecare an, la data de 25 octombrie, se marchează prin diferite activităţi Ziua armatei române. Ştiaţi că în România ...

  19 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 146/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, "Municipiul Paşcani iese din izolarea CFR!" În primăvara acestui an, ziarele din municipiul Paşcani titrau "Paşcaniul tot mai izolat", cu referire la noua politică a CFR, de a sări acest municipiu ...

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, "Ministerul Sănătăţii a confirmat amplasamentul noului Spital Regional de la Iaşi!" Joi, 21 septembrie 2017, printr-o Hotărâre de Guvern, Ministerul Sănătăţii a fost de acord cu preluarea terenului ...

  19 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 291/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  13 septembrie 2017
  luare de cuvânt, "Românii din Ucraina strigă după ajutor!" Nu putem fi nepăsători faţă de drama populaţiei de naţionalitate româna din Ucraina. De parcă nu era de ajuns faptul că se află, fără voia lor, sub ...

  13 septembrie 2017
  interpelare, Dublul standard de salarizare.

  13 septembrie 2017
  interpelare, Prăbuşirea monedei naţionale.

  6 septembrie 2017
  întrebare, Avizele sanitare la început de an şcolar pentru unităţile de învăţământ.

  6 septembrie 2017
  întrebare, Criza îmbolnăvirilor cu rujeolă.

  5 septembrie 2017
  luare de cuvânt, "Iaşiul, capitala tineretului ortodox" În perioada 1-4 septembrie 2017, capitala Moldovei, municipiul Iaşi, a fost gazda uneia dintre cele mai prestigioase evenimente ale ortodoxiei mondiale şi ...

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, BP300/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

  27 iunie 2017
  luare de cuvânt, "Prima jertfă românească în Războiul de Independenţă" Dragi colegi, cu un an înaintea Centenarului Marii Uniri ar trebui, mai des, să aducem câte un omagiu eroilor patriei care şi-au dat viaţa pe ...

  26 iunie 2017
  întrebare, Finanţarea tuturor măsurilor din programul de guvernare asumat de coaliţia PSD-ALDE

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Astăzi voi prezenta declaraţia politică intitulată: "Colegiul Naţional de Artă «Octav Bancilă» din Iaşi, un motiv de mândrie pentru capitala Moldovei". Învăţământul românesc a demonstrat şi ...

  13 iunie 2017
  luare de cuvânt, "Va ajunge România «ţară Schengen»"? Ultimele evenimente de pe scena politicii româneşti ne-a făcut să uităm de chestiunile importante de politică externă, spre care România tinde de mulţi ani. Cu o ...

  13 iunie 2017
  interpelare, Asigurarea culturilor agricole.

  13 iunie 2017
  interpelare, Problema refugiaţilor campaţi pe teritoriul naţional.

  13 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 529/2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi imunologie "Cantacuzino " în vedere realizării Planului national de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

  7 iunie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Cu îngăduinţa dumneavoastră, astăzi vă voi prezenta declaraţia politică intitulată "Omenirea «dă teste» mediului înconjurător!". Dragi colegi, în ...

  7 iunie 2017
  întrebare, Situaţia culturilor agricole şi a fâneţelor.

  7 iunie 2017
  întrebare, Gestionarea sistemului antigrindină.

  30 mai 2017
  luare de cuvânt, "Aditivii alimentari, duşmanul tăcut din alimente!" Ultimele studii sociologice arată faptul că românii, în majoritate, consumă alimente puternic aditivate, care pot avea efecte grave pentru ...

  30 mai 2017
  interpelare, Alertele de călătorie în străinătate.

  30 mai 2017
  interpelare, Situaţia SN Plafar SA.

  24 mai 2017
  luare de cuvânt, Prezent.

  23 mai 2017
  luare de cuvânt, Cu îngăduinţa dumneavoastră, astăzi, vă voi prezenta declaraţia politică intitulată "Cetăţeni români «în captivitate» în ţările nordice!" România manifestă, de fiecare dată, un puternic ataşament ...

  23 mai 2017
  întrebare, Perdelele forestiere din jud.Iaşi.

  23 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 395/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.25 alin.(4) lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

  16 mai 2017
  luare de cuvânt, "Barajul de la Lunca Paşcani. Lucrările se degradează, abundenţă de promisiuni, soluţii inexistente!" Această declaraţie politică se doreşte a fi o scrisoare deschisă adresată domnului prim-ministru ...

  16 mai 2017
  interpelare, Obiectivele de infrastructură pentru judeţele din Regiunea Moldovei.

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Cu îngăduinţa dumneavoastră astăzi vă voi prezenta declaraţia politică intitulată "Este România pregătită pentru preluarea Preşedinţiei rotative a Consiliului UE?" România va prelua la 1 ianuarie ...

  9 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 557/2017 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi - Târgu Mureş Autostrada Unirii

  8 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 227/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

  8 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 209/2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  3 mai 2017
  luare de cuvânt, "Noua politică a C.F.R. Călători S.A - «Filarea» călătorilor!" Deşi nu are personal care să preîntâmpine sau care să împiedice efectiv furturile cablurilor din reţelele de electrificare sau furturile ...

  3 mai 2017
  interpelare, Situaţia tragică a salariaţilor de la fortus SA Iaşi poate fi rezolvată cu celeritate!

  3 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 554/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.131 din Legea societăţilor nr.31/1990

  3 mai 2017
  propunere legislativă, BP168/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

  25 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Raport asupra Proiectului Legii sindicatelor. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin ...

  4 aprilie 2017
  interpelare, Situaţia Unităţii de Primiri Urgente Paşcani.

  4 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 333/2017 Propunere legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic

  28 martie 2017
  luare de cuvânt, ... deoarece medicii funcţionează deseori la limită. Să nu uităm, viaţa păşcănenilor şi a locuitorilor din zona limitrofă este la fel de preţioasă ca viaţă oricărui român! Să le acordăm tuturor ...

  28 martie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă preşedinte, Astăzi vă voi prezenta declaraţia politică intitulată "UPU Paşcani salvează vieţi". Dragi colegi, Dreptul la viaţă este unul dintre drepturile fundamentale garantate de statul ...

  22 martie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 241/2017 Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române " în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale sau consiliilor judeţene ale acestora

  22 martie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 275/2017 Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor

  22 martie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 265/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.19 alin.(3) din Legea contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990, precum şi modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

  21 martie 2017
  interpelare, Cursa IR cursei 10659 şi 10650.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Întrebarea mea este adresată Ministerului Trasnportului, domnului ministru Alexandru Răzvan Cuc. Nu înţelegem din ce cauză Trenurile InterRegio 10650 şi 10659 care tranzitează pe traseul ...

  14 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 161/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale

  1 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 150/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 educaţiei naţionale

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Axinte Vasile, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 24 Iaşi, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect Constituţia ...