Marian-Cătălin Predoiu

Activitate

Afiliere politică

  4 august 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 460/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.51/1991 privind securitatea naţională a României

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 175/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii asistenţei sociale nr.292/2011

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Punctele 1 şi 2: pentru. Punctele 3, 4, 5 şi 6: contra.

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Sănătate!

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Da. Nu am cum să vorbesc, domnule Suciu, sunt în şedinţă, îmi cer scuze!

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Alo! Sunt în şedinţă de Guvern. Cine este la telefon?

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Alo!

  1 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 129/2020 Proiect de Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale

  11 noiembrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 619/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutul Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

  11 noiembrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 615/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei

  31 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 200/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

  23 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 493/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia

  10 octombrie 2019
  întrebare, Existenţa unei strategii a Guvernului României de contracarare turbulenţe economice previzionate de mniştrii de Finanţe din zona euro şi de accesare a fondului de investiţii nou creat

  30 septembrie 2019
  întrebare, Măsuri concrete pentru întărirea autorităţii personalului silvic

  30 septembrie 2019
  întrebare, Existenţa unui grup de lucru al Guvernului României pentru firmele americane care intenţionează să delocalizeze din China

  30 septembrie 2019
  întrebare, Unde au dispărut 20507 elevi

  23 septembrie 2019
  întrebare, Măsuri concrete pentru combaterea reţelelor de crimă organizată

  23 septembrie 2019
  întrebare, Existenţa unui program de optimizare a bazelor de date din administraţia publică

  23 septembrie 2019
  întrebare, Rezultate şi beneficii pentru România ale discuţiilor avute de ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în urma vizitei în Statele Unite ale Americii

  23 septembrie 2019
  întrebare, Existenţa unui plan coerent susţinut de MCSI care să vină în întimpinarea unor investiţii ale marilor companii de profil în centre de date în România

  3 iulie 2019
  propunere legislativă, BP473/2019 Proiectul de hotărâre privind completarea art.60 din Regulamentul Camerei Deputatilor

  1 iulie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 331/2019 Propunere legislativă de revizuire a Constituţiei României

  25 iunie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 526/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  25 iunie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 297/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă precum şi modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

  24 iunie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 295/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.58 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  21 iunie 2019
  întrebare, Clarificări cu privire la o declaraţie făcută cu prilejul întâlnirii cu managerii de spitale

  21 iunie 2019
  întrebare, Valoarea împrumuturilor României de la 1 ianuarie 2013 până în prezent

  5 iunie 2019
  întrebare, Soluţiile Ministerului Sănătăţii pentru îmbunătăţirea funcţionării Platformei Informatice a Asigurărilor Medicale

  5 iunie 2019
  întrebare, Abuzurile exercitate împotriva minorităţilor românilor din Ucraina

  5 iunie 2019
  întrebare, Mai este România pregătită din punct de vedere tehnic să intre în spaţiul Shengen

  5 iunie 2019
  întrebare, Schema priorităţilor strategice şi a planurilor de acţiuni sectoriale ale Ministerului Justiţiei pentru următoarea perioadă

  5 iunie 2019
  întrebare, Colaborarea Ministerului Muncii cu Ministerul Energiei pentru realizarea unui echilibru între nevoia de protecţie a populaţiei şi regulile economiei de piaţă care guvernează producţia şi distribuţia gazelor naturale

  4 iunie 2019
  interpelare, Posibilitatea implementării, prin noua Lege a educației,a învățământului la distanță și pentru ciclurile preuniversitare,precum și reorganizarea planurilor de învățământ și a programelor de studiu pentru această formă de instruire

  13 mai 2019
  întrebare, Obligaţia Minsterului Sănătăţii de a se supune controlului Parlamentar

  13 mai 2019
  întrebare, Riscurile asocierii cu compania China General Nuclear Power în vederea construirii reactorarelor 3 şi 4 de la Cernavodă

  13 mai 2019
  întrebare, Întocmirea unui registru al sancţiunilor penale adminstrative din România

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Bună ziua! Am o întrebare pentru domnul Stan şi una pentru domnul Cupşa. Pentru domnul Stan. Aş dori să-l întreb, din perspectiva Constituţiei şi, evident, a viziunii sale asupra Constituţiei, de ...

  24 aprilie 2019
  întrebare, Stadiul accederii României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)

  24 aprilie 2019
  întrebare, Mecanismul de migraţie sigură şi în condiţii de securitate a lucrătorilor pakistanezi care vor veni în România

  15 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 453/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.15 din 24 iulie 2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 aprobată prin Legea nr.334/10 decembrie 2013

  9 aprilie 2019
  întrebare, Vor fi introduse noi taxe şi impozite în 2019

  8 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 447/2019 Proiect de Lege pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare

  5 aprilie 2019
  întrebare, Lista medicamentelor generice care au dispărut de pe piaţa din România

  5 aprilie 2019
  întrebare, Acţiunile Premierului României în cadrul Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene în perioada ianuarie-martie 2019 - răspunsul primit de la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale conţine date cu caracter personal

  5 aprilie 2019
  întrebare, Necesitatea şi urgenţa introducerii coplăţii pentru populaţie

  5 aprilie 2019
  întrebare, Poziţia României privind cerinţele UE referitoare la dereglementarea preţului la energie

  5 aprilie 2019
  întrebare, Perioada de introducere a unui medicament nou în lista medicamentelor compensate

  5 aprilie 2019
  întrebare, Scăderea ratelor la credite şi noul calcul al ROBOR

  27 martie 2019
  întrebare, Campaniei împotriva spăgii din spitale

  27 martie 2019
  întrebare, Subraportarea infecţiilor nosocomiale în România

  27 martie 2019
  întrebare, Rezultatele evaluării psihologice anuale a cadrelor didactice

  27 martie 2019
  întrebare, Efectele eliminării taxei pe viciu din bugetul Ministerul Sănătăţii

  26 martie 2019
  interpelare, Rezultatele Start-Up Nation 2017-2018

  26 martie 2019
  interpelare, Finalizarea lucrărilor de infrastructură pentru EURO 2020

  21 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 166/2019 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Braşov-Bacău

  14 martie 2019
  întrebare, Corectarea erorii exculderii UAT Vlad Ţepeş din Lista UAT eligibile pentru plăţile acordate în cadrul submăsurii 13.2 "Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative " a PNDR 2014-2020

  14 martie 2019
  întrebare, Situaţia copiilor aflaţi în risc de sărăcie şi excludere socială în jud. Călăraşi

  14 martie 2019
  întrebare, Existenţa unei strategii de excludere a companiilor implicate în scandaluri de fraudă sau mită de la atribuirea contractelor din fonduri publice

  4 martie 2019
  întrebare, Clarificări cu privire la Masterplanul regional de servicii de sănătate

  4 martie 2019
  întrebare, Clarificări cu privire la relația dintre Guvernul României și Fundația Europeană Titulescu

  20 februarie 2019
  întrebare, Proiectele din PNDL I care vizează infrastructura locală

  20 februarie 2019
  întrebare, Depozitarea energiei electrice în depozitele de gaze de la Depogaz

  20 februarie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 52/2019 Propunere legislativă pentru abrogarea art.88 1 -art.88 8 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, a pct.45 al Art.I şi a Art.II, Art.III, Art.VI din Legea nr.207/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2018 şi a punctelor 3 şi 4 ale Art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2018

  19 februarie 2019
  interpelare, Măsuri concrete pentru îndeplinirea obiectivelor MCV

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule Varujan Vosganian, cu studiile până în tavan, degeaba aveţi 10 la economie, bugetul dumneavoastră e o poezie, resurse şi venituri bugetare ioc, le vor aduce, poate, cormorani-n ...

  13 februarie 2019
  întrebare, Măsuri pe termen scurt, mediu şi lung pentru diminuarea concurenţei neloiale pe care Statul Român o face mediului antreprenorial

  4 februarie 2019
  întrebare, Măsuri ale Ministerului Justiţiei pentru redarea încrederii procurorilor

  4 februarie 2019
  întrebare, Iniţiative legislative ale Ministerului Justiţiei în anul 2018

  4 februarie 2019
  întrebare, Cotele de imigranţi alocate României conform obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene

  4 februarie 2019
  întrebare, Precizări privind infracţiuni comise în jud. Călăraşi de persoane eliberate din penitenciare în urma prevederilor Legii regimului compensatoriu

  6 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 187/2019 Proiect de Lege privind finanţarea şi implementarea Programului "Tineri în Parlament"

  30 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. (Aplauze.)

  30 octombrie 2018
  luare de cuvânt, ... ca să nu mai avem acele derapaje de care vorbea doamna Cătăniciu, şi pe care nu le-a negat nimeni. Ca să nu mai avem cazuri de erori judiciare, deşi - ştie şi domnul ministru, ştiţi şi ...

  30 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Un scurt drept la replică, domnului deputat Halici. O fac cu bună-credinţă, exercit acest drept la replică chiar cu onestitate, pentru că îmi doresc să lămurim odată aceste lucruri. De câte ori ...

  30 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Vreau să închei într-o notă optimistă. Avem urgent nevoie de un ministru care să refacă dialogul şi încrederea în sistemul judiciar, care să acorde atenţie şi celorlalte sisteme adiacente sistemului ...

  30 octombrie 2018
  luare de cuvânt, ... pentru că n-a mai avut răbdare să-şi construiască eşafodul cu inspecţia judiciară şi s-ar putea, Curtea Constituţională, să nu aplice aceeaşi practică. Ar mai fi multe de spus despre aşa-zisa ...

  30 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Păi, pentru dumneavoastră am spus că am venit. Sigur că e foarte greu să rezumi în trei minute, cinci, câte mai am la dispoziţie, problematica moţiunii. În orice caz, domnule preşedinte şi dragi ...

  30 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Am venit aici, în primul rând, din respect pentru cei cinci deputaţi de la PSD, trei de la ALDE, doi de la UDMR, care reprezintă astăzi majoritatea, semn al ...

  17 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 147/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

  15 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 146/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, votul electronic, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

  10 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP529/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  8 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 154/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  28 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 492/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

  27 septembrie 2018
  propunere legislativă, BP666/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  11 septembrie 2018
  întrebare, Stadiul candidaturii României pentru un loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite

  11 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 24/2019 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 33/2019 Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Am renunţat la onorariul de 50.000 de dolari, pe care l-am lăsat în Ministerul de Finanţe. Dumneavoastră la câţi bani aţi renunţat, domnule Nicolae? (Vociferări.) O altă rectificare. La Consiliile ...

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, ... coduri au fost reduse la jumătate, pentru că eu am renunţat la onorariu... (Vociferări.) Domnule Şerban Nicolae, eu am renunţat... eu am renunţat la ceea ce... (Vociferări.) Post să continui, ...

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Strict pentru conformitate. Cele 4 coduri au fost adoptate, de parlamentari, în forma în care au fost redactate în comisiile parlamentare. Două dintre ele au fost adoptate prin asumarea răspunderii, ...

  30 mai 2018
  interpelare, Măsurile luate de Ministerul Educației Naționale pentru ca la începutul anului școlar 2018-2019 elevii să beneficieze de manuale școlare

  30 mai 2018
  interpelare, Inducerera în eroare a Legislativului referitor la Programul Ministerului Educației Naționale privind Centenarul

  8 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 691/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Îmi rămâne să vă întreb şi eu pe dumneavoastră dacă vă asumaţi această responsabilitate, să mai pierdem încă două-trei luni de zile cu legile justiţiei? Mulţumesc.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Am înţeles, domnule preşedinte.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Păi, am cerut cuvântul, mi l-aţi acordat. Trebuie totuşi să spun ceea ce aveam de spus.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Deci... domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi să conchid.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, ... pentru că sesizarea noastră la Curtea Constituţională a fost admisă.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, ... s-au pierdut două luni de zile...

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, E posibil ca intervenţia mea să pară puţin tardivă. În esenţă, doream să vă subliniez ceea ce v-a spus şi colega mea, doamna Turcan. Facem o mare greşeală prin punerea pe ordinea de zi, mâine, a ...

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte, pentru că mi-aţi dat cuvântul la 5 minute după ce l-am solicitat.

  12 martie 2018
  interpelare, Politica Guvernului României în domeniul Cadrului Financiar Multianual 2021-2027 al Uniunii Europene

  12 martie 2018
  interpelare, Clarificări cu privire la declaraţia legată de ridicare MCV şi primirea în spaţiul Shengenpână la finalul anului 2018

  12 martie 2018
  interpelare, Existenţa unui studiu de impact cu privire la efectele asupra sistemului judiciar de către unele modificări aduse "Legilor Justiţiei"

  7 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 89/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002

  27 februarie 2018
  interpelare, Absenţa Programului Ministerului Educaţiei Naţionale privind Centenarul

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 275/2018 LEGE Anti-birocraţie

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, ... nu cred că s-a mai văzut! Nu dialoghez cu dumneavoastră, dar vă spun că ceea ce faceţi astăzi este o prostie! Mulţumesc.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Foarte scurt. Această lege are 85 de articole, au fost modificate 43, adică mai bine de 50% dintre ele. Au fost 117 amendamente respinse, 172 de amendamente admise, deci în total 289 de ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vreau să fiu mai scurt. Această chestiune a independenţei procurorului este de fapt centrul preocupărilor dumneavoastră. Iar acea sintagmă la care trimiteţi "în condiţiile legii" se regăseşte tradusă ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu am auzit ce aţi spus... Dacă vreţi, sunt deschis la dialog după. (Aplauze.)

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, ... şi vă invit să dezbateţi articol cu articol ceea ce aţi adoptat. (Vociferări.)

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da, domnule preşedinte, constatăm ce? Că brusc v-a lovit febra legiferării. Probabil că este o coincidenţă faptul că această febră v-a lovit exact când a apărut Dosarul Belina în firmamentul ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da, mă apropii de o concluzie, dar nu înainte de a spune totuşi lucruri esenţiale, domnule preşedinte, pentru că, ceea ce se întâmplă de câteva zile, de când aţi început accelerat această procedură, ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor colegi, Am fost, într-adevăr, desemnat de colegii mei - şi sunt onorat pentru aceasta - să vă adresez câteva cuvinte în dezbaterile generale asupra ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, ... poate că mă extind prea mult şi ştiu că vă creează alergie. Ştiu că pentru dumneavoastră o obligaţie pe care dumneavoastră aţi luat-o, adoptând Acordul de asociere cu Uniunea Europeană, nu ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte de şedinţă, Doamnelor şi domnilor, Vă cer îngăduinţa, în două cuvinte, să precizez mai clar la ce se referă acest proiect pe care îl avem în faţă. În momentul de faţă, legea ...

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Măcar să discutăm acest lucru! (Aplauze.)

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu merităm să fim reprezentaţi de domnul Dragnea!

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Bună ziua! De ce vrem noi, PNL şi USR, să propunem modificarea acestui Regulament, astfel încât preşedintele Camerei Deputaţilor să poată fi revocat prin votul Camerei, chiar dacă este propus numai ...

  21 noiembrie 2017
  interpelare, Blocarea nejustificată şi ilegală a majorării tarifelor pentru serviciile prestate de medicii veterinari de liberă practică în baza contractelor de concesiune/prestări servicii.

  13 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte de şedinţă, Doamnelor şi domnilor colegi, Domnule ministru, Doresc, în primul rând, să o asigur pe colega noastră de la PSD că venim aici întotdeauna mânaţi de buna-credinţă, aşa ...

  26 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 407/2017 Proiect de Lege privind combaterea ambroziei

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Stimaţi colegi, Conform listei pe care o am în faţă, furnizată de Secretariatul General, nu mai este nici un coleg care ar urma să susţină declaraţia. Dacă nu mă contrazice nimeni ...

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Nu v-am întrerupt eu microfonul. S-a defectat de acolo, Mai apăsaţi o dată, încheiaţi.

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog să încheiaţi!

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu, domnule deputat. Trecem mai departe, la PNL. Este semnalat aici că domnul Şovăială a depus în scris. Dar, dacă doreşte să citească, dacă nu, este în regulă. Avem pe cine să rugăm ...

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Trecem la doamna Andreea Cosma, PSD. Dacă nu este, doamna Camelia Gavrilă. Silviu Macovei? Nicolae Georgescu? Vasile Axinte? Nicolae Velcea? Mihaela Huncă? Rotaru? Bogaciu? Budăi, ...

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Ionuţ Simionca. Stimaţi colegi, Îmi permit şi eu o reflecţie. Să ştiţi că abuzurile mari încep cu abuzuri mici. Vă rog să respectaţi termenul!

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, încheiaţi!

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Trecem la domnul Vlad-Emanuel Duruş, USR.

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Domnul deputat Nicu Niţă, PSD.

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog să conchideţi!

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, domnule deputat. Vă rog, domnul deputat Movilă. Sau invităm un alt coleg? Am crezut că de-asta v-aţi întors!

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Am remarcat dorinţa aceasta de pace, sperăm să n-o tulburaţi! Mai departe trecem... PNL, din păcate, nu e... USR, Sergiu Cosmin Vlad.

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Vasile Cocoş, deputat al PSD.

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Să vă pregătiţi să încheiaţi!

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog. Mai departe, putem trece la PMP. Domnul Constantin Codreanu. Tuturor colegilor mă adresez - o să vă semnalez cu 30 de secunde înainte de expirarea timpului, să vă puteţi încheia declaraţia.

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. De la PNL văd că nu este niciun coleg. Trecem atunci direct la PMP. Domnul Constantin... Scuze, USR. Da. Cristina Iurişniţi. Scuze!

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog!

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Să ştiţi că nu v-am închis microfonul, graţie lui Eminescu, altfel vă sancţionam. Mai departe. Trecem la Grupul parlamentar al PSD. Domnul deputat Forin Tripa.

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc şi vă felicit pentru declaraţie. Urmează, mai departe, de la Grupul parlamentar al PMP, domnul Emil-Marius Paşcan.

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog încheiaţi, îmi cer scuze, dar nu se poate altfel! Doamna Lavinia Abu-Amra, USR.

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule deputat, aţi depăşit cu o jumătate de minut. Încheiaţi, vă rog! Încheiaţi!

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat, inclusiv pentru încadrarea în timp. Doamna Antoneta Ioniţă, PNL, nu e. Domnul Neagu va depune scris. Domnul Daniel Gheorghe văd că nu e. Domnul Sorin Moldovan? Nu e. Mara ...

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Şi rugămintea e să ne încadrăm în timp. Domnul Dorel Căprar, de la PSD. Poftiţi, domnule deputat.

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog frumos...

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Da. Eu cred că stăm pe aici vara aceasta. Mulţumesc frumos. Urmează, mai departe, de la Grupul minorităţilor naţionale, domnul Ghera Giureci-Slobodan, Minoritatea croată, dacă am înţeles bine.

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, De data asta, o să vă iau microfonul. Deja aţi depăşit un minut, aproape.

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, ... sau duhul doamnei Firea v-a închis microfonul...

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Cred că aţi apăsat din greşeală...

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Nu ştiu, s-a întâmplat ceva... aţi apăsat din greşeală...

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog...

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Urmează, de la Grupul parlamentar al PMP, domnul Corneliu Bichineţ. Cu scuze că, involuntar, am creat o inversiune între grupurile parlamentare, dar doamnele au întotdeauna ...

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog...

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. De la Grupul parlamentar al UDMR, doamna Biró Rozália-Ibolya.

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Urmează domnul Adrian-Octavian Dohotaru, de la Grupul parlamentar al USR. Poftiţi? Nu e în sală. Doamna Oana-Mioara Bîzgan-Gayral? Doamna Cristina-Mădălina Prună. Vă rog.

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog...

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Urmează doamna Florica Cherecheş, Grupul parlamentar al PNL.

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, dragi colegi! Scuze pentru întârziere! Trec direct la subiect. Declar deschisă şedinţa declaraţiilor politice de astăzi. Primul deputat înscris este domnul Tudor Ciuhodaru, de la ...

  19 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Interpelarea nr. 347B. Doamna deputat a PSD Roxana Mînzatu, pentru Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice. Doamna deputat nu e aici. Va depune în ...

  19 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule deputat, aveţi un minut să vă punctaţi comentariile.

  19 iunie 2017
  luare de cuvânt, Da.

  19 iunie 2017
  luare de cuvânt, Rezumaţi! Rezumaţi, vă apropiaţi de sfârşit, pentru că aţi depăşit timpul.

  19 iunie 2017
  luare de cuvânt, Atunci, îl invit pe domnul secretat de stat Dan Dumitrescu, de la Ministerul Sănătăţii, să-i răspundă domnului deputat Dumitru Lovin.

  19 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, domnule deputat. Trecem la interpelarea nr. 317B. Domnul deputat Dumitru Lovin, ALDE, dacă e prezent? Doriţi să ascultaţi direct sau interveniţi?

  19 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Domnule deputat, mai aveţi la dispoziţie un minut, dar vă rog să vă încadraţi. În prima intervenţie aţi depăşit timpul.

  19 iunie 2017
  luare de cuvânt, Şi eu. Vă rog, doamnă secretar de stat Grigore Magdalena Maria, Ministerul Transporturilor. Trei minute.

  19 iunie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog să încheiaţi!

  19 iunie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Trecem la următoarea interpelare, nr. 282B, adresată de domnul deputat al PSD, Ioan-Cătălin Nechifor, Ministerului Transporturilor. Domnule deputat, dacă doriţi un minut să ...

  19 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Stimate coleg, după cum vedeţi, mă adresez plenului. Un pic de răbdare, vă rog. Mai aveţi la dispoziţie un minut, dacă doriţi să răspundeţi. Domnule Andea, dacă doriţi...?

  19 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule deputat, aveţi un minut, dacă doriţi? Poftiţi.

  19 iunie 2017
  luare de cuvânt, Domnul deputat ne transmite că a primit răspunsul scris, nu doreşte să-l repetaţi. Trecem mai departe la următoarea interpelare. Domnul Seidler Cristian. A venit Ministerul Educaţiei Naţionale, ...

  19 iunie 2017
  luare de cuvânt, E-n regulă! Vă mulţumesc atunci.

  19 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Următoarea interpelare este adresată de domnul deputat Nicolae Georgescu, PSD, tot Ministerului Justiţiei. Domnule deputat, înţeleg că nu doriţi să faceţi precizări prealabile, ...

  19 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamnă secretar de stat, aveţi şi dumneavoastră un minut, replică pentru... Regulamentul vă conferă un minut, dreptul la replică. Şi cu asta închidem.

  19 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, doamnă secretar de stat. Domnul deputat mai are un cuvânt. Dacă doreşte să adreseze întrebări suplimentare?

  19 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă...

  19 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamnă secretar de stat Mariana Moţ, aveţi 3 minute să răspundeţi.

  19 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Interpelarea nr. 381B, domnul deputat Constantin Codreanu, de la Partidul Mişcarea Populară, către Ministerul Justiţiei, privind stadiul elaborării Proiectului de Lege privind modificarea ...

  19 iunie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, conform Regulamentului, aveţi un minut pentru fiecare interpelare. 1 ori 3 fac 3, aveţi 3 minute.

  19 iunie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, mai aveţi întrebări? Interveniţi la sfârşitul tuturor.

  19 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Am mai auzit şi eu aceste interpelări. Într-adevăr, Regulamentul nu interzice răspunsul pentru toate trei odată, mai ales că subiectul e legat. Invit deocamdată la microfon pe doamna ...

  19 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, domnule deputat. Trecem mai departe. Domnul deputat Daniel Andrei Gheorghe. Întreabă Ministerul Transporturilor despre "Pasarela pietonală DN2 Afumaţi". Interpelarea nr. 366B. Doriţi ...

  19 iunie 2017
  luare de cuvânt, Domnule Nistor, mai aveţi întrebări, nelămuriri? Aveţi un minut.

  19 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, domnule ministru. Următoarea interpelare. Domnul deputat Adrian-Matei Dobrovie, de la USR, pentru Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Dacă domnul deputat nu e în sală, atunci ...

  19 iunie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu. Domnule deputat, dacă doriţi să mai punctaţi, aveţi un minut, după Regulament. Dacă nu... Mulţumesc. Trecem la următoarea interpelare, adresată de acelaşi domn deputat, Nicolae ...

  19 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. O invit pe doamna secretar de stat Mariana Moţ, de la minister, să răspundă. Deşi, cu nemulţumire, vă informez că nu este încă în sală. Dar rugămintea, dacă vreţi, să mai ...

  19 iunie 2017
  luare de cuvânt, Interpelarea adresată Ministerului Justiţiei.

  19 iunie 2017
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi! Deschidem şedinţa noastră, consacrată răspunsurilor orale la interpelări. Prima interpelare este formulată de domnul deputat Constantin Codreanu, de la Partidul Mişcarea ...

  7 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 547/2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

  24 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 546/2017 Proiect de Lege privind completarea art. 45 din Legea minelor nr.85/2003

  16 mai 2017
  interpelare, Prejudicierea gravă a UAT Vlad Ţepeş, jud.Călăraşi.

  11 mai 2017
  luare de cuvânt, Introduce alineatul (3).

  11 mai 2017
  luare de cuvânt, La art. 2 propunem introducerea unui alineat (3), cu următorul conţinut: "Nu poate fi membru al Comisiei de anchetă cel care a interacţionat, în virtutea unor atribuţii de serviciu sau relaţii ...

  10 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 413/2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu Cu această declaraţie se încheie prima parte a şedinţei noastre de astăzi, consacrată declaraţiilor politice. Vă mulţumesc pentru declaraţii. Vă doresc o zi bună! (Următoarele ...

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Domnul Petru Movilă, dacă e. Dacă nu, domnul Doru Coliu, de la PMP. Şi cu aceasta, încheiem şedinţa consacrată declaraţiilor.

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Vă rog să încheiaţi!

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Cristian Iurişniţi de la USR? Dacă nu este, Matei Adrian Dobrovie. Trei minute.

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Domnul Florin Roman, PNL.

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Urmează doamna deputat Andreea Cosma, PSD.

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos.

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Urmează doamna deputat Andreea Cosma. Iertaţi-mă, Victoria Longher, de la minorităţi, urmează.

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Constantin Codreanu, PMP. Nu e. Da? Vă rog. Nu v-am văzut, că eraţi...

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, domnule deputat. Urmează doamna deputat Lavinia Abu-Amra, de la USR.

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul deputat Dumitru Oprea, de la PNL.

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Doamnă deputat, vă rog, poftiţi.

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Urmează domnul deputat Robert Turcescu. Se pregăteşte doamna Maricela Cobuz.

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Urmează domnul Octavian-Adrian Dohotaru, de la USR, s-a reîntors în sală. Şi se pregăteşte, de la PMP, domnul Robert Turcescu.

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Doamna Antoneta Ioniţă, vă rog, de la PNL.

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul deputat Ionel Floroiu - PSD. Deci, vă rog, 3 minute, da? Apăsaţi pe buton, să porniţi microfonul.

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Vă rog să încheiaţi.

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Domnul Emil-Marius Paşcan, de la PMP? Dacă nu e, domnul Robert Turcescu. Este domnul deputat Paşcan. Vă rog.

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Vă rog să încheiaţi.

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu. Urmează, de la USR, domnul deputat Octavian-Adrian Dohotaru. Doamna deputat Oana Bîzgan.

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Vă rog să încheiaţi. Fără violenţă.

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Porniţi microfonul, ca să plece timpul altfel.

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Urmează doamna Florica Cherecheş, de la PNL. Nu e... Sorin Moldovan nu e, Mara Mareş nu e... Mara Calista? Vă rog, doamnă deputat. Încă o dată, rugămintea este să vă încadraţi în ...

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Urmează domnul deputat Nicolae Georgescu, de la PSD.

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Urmează domnul deputat Eugen Tomac.

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Urmează domnul Mugur Cozmanciuc, de la PNL. Rugămintea este către toţi colegii, să se încadreze în timpul de 3 minute. Regulamentul nu permite alocarea unui timp de la un deputat la altul.

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule Bichineţ. Dar vă rog să n-o faceţi până la toamnă! Urmează doamna deputat Victoria Longher, de la Grupul minorităţilor naţionale. Dacă nu este, trecem mai departe la domnul Vasile ...

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Urmează domnul deputat Mihai Niţă, de la ALDE. Domnul deputat Corneliu Bichineţ, de la Partidul Mişcarea Populară.

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Urmează domnul deputat Kulcsár-Terza József-György. Vă rog.

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Urmează domnul deputat Iulian Bulai, de la USR.

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat. Urmează domnul deputat Cozmanciuc, dacă e în sală, de la PNL. Dacă nu, îl invit pe domnul Laurenţiu Leoreanu, PNL.

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Îmi cer scuze pentru întârziere. Invit la microfon, pentru prima declaraţie, pe domnul deputat Silviu Macovei, de la PSD.

  9 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 557/2017 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi - Târgu Mureş Autostrada Unirii

  8 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, domnule secretar de stat. Urmează răspunsul adresat domnului deputat Cristian Buican de la PNL, de Ministerul Energiei, prin intermediul domnului secretar de stat Iulian-Robert ...

  8 mai 2017
  luare de cuvânt, Vă rog să vă încadraţi în timpul regulamentar. Veniţi la tribună. Vă mai dau o jumătate de minut, dacă doriţi. Nu dialogaţi cu sala.

  8 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Dacă domnul secretar de stat are răspunsul, Regulamentul îi acordă un minut.

  8 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, domnule secretar de stat. Dacă domnul deputat are întrebări suplimentare, are la dispoziţie un minut.

  8 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule secretar de stat. Dacă domnul deputat mai are vreo întrebare? Nu. E lămurit. Trecem la un al punct al ordinii de zi. Tot domnul deputat Seidler Cristian-Gabriel, de la USR, urmează ...

  8 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, domnule secretar de stat. Dacă domnul deputat mai are întrebări? E perfect lămurit. Atunci trecem la punctul 3 pe ordinea de zi. Domnul deputat Botond Csoma de la UDMR. Urmează să ...

  8 mai 2017
  luare de cuvânt, Bună seara, stimaţi colegi! Începem partea a doua a şedinţei noastre, consacrată răspunsurilor orale la interpelările adresate Guvernului de către deputaţi. Începem cu răspunsul adresat domnului ...

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, domnule deputat. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Fac o ultimă strigare a listei: Domnul Mihăiţă Găină? Doamna Mirela Furtună? Doamna Beatrice Tudor? De la PNL: Domnul Gabriel ...

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, domnule deputat. Foarte interesantă declaraţia. Trecem la domnul deputat Gabriel Andronache, dacă a venit? Dacă nu, domnul deputat Pavel Popescu. Domnul Remus Borza? Domnul Mihai ...

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, domnule deputat Glad Varga. Urmează domnul deputat Cătălin Cristache, PMP. N-a venit. Atunci domnul Tudor Ciuhodaru, PSD. Vă invit, domnule deputat. Dacă mai vreţi să faceţi ...

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu, domnule deputat. Urmează domnul deputat Glad Varga, Grupul parlamentar al PNL.

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Concluzii, vă rog.

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Havrici, da. Iertaţi-mă, n-am văzut, că eraţi în spate... Poftiţi. Vă rog.

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, domnule deputat. Urmează domnul deputat Cătălin Cristache, de la PMP. Dacă nu este, îl invit pe domnul Mihăiţă Găină, dacă a apărut? Dacă nu, domnul Emanuel Havrici, PSD. Dacă nu, ...

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul deputat Dumitru Oprea, de la PNL.

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu, domnule deputat. Îl invit pe domnul deputat Ştefan Muşoiu, de la PSD.

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, domnule deputat. Urmează domnul deputat Petru Movilă, Grupul parlamentar al PMP.

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu, domnule deputat. Urmează domnul deputat Mugur Cozmanciuc. Domnul Leoreanu, dacă nu e domnul Cozmanciuc. Îl invit pe domnul Laurenţiu Leoreanu. De altfel, colegi. Amândoi, de la ...

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Concluzii?

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Urmează doamna deputat Mirela Furtună. Dacă nu este în sală, îl invit pe domnul Marius Budăi, Grupul parlamentar al PSD.

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Doamna deputat Cătălina Bozianu.

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Concluzii, vă rog.

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Doamna deputat Mara Mareş. Vă rog.

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu, domnule Cristian. Domnul Mihăiţă Găină, de la PSD? Atunci, doamna Cristina Dinu, PSD.

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Domnul Borza a venit? Mihai Niţă? Atunci, domnul Cristian Sefer. Sper că de data asta am pus bine accentul.

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Concluzii, vă rog.

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, domnule deputat. Domnul deputat Sorin... pardon, Matei Dobrovie.

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, domnule Paşcan. Urmează domnul deputat Ştefan Muşoiu, încă o dată îl strig. Atunci, domnul deputat Sorin Moldovan.

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Şi îmi pare rău că am ajuns la soluţia aceasta, dar, timpul... Aveţi dreptate, de altfel. Să ştiţi că statele din Europa, care au rezolvat problema, au apelat la sistemul privat. Până nu o ...

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, Iertaţi-mă că vă întrerup. Vă rog să închideţi în două-trei fraze, vă rog mult.

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Concluzii...

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Concluzii, vă rog.

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, doamnă deputat. Domnul deputat Matei Dobrovie? Domnul deputat Antal István.

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Aveţi dreptate, doamnă deputat. Vă urez succes în presarea Guvernului Grindeanu, să dea curs acelor instrumente. Mulţumesc. Stimaţi colegi, Am permis, în debutul şedinţei, câtorva ...

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Concluzii...

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Concluzii, vă rog.

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Urmează domnul deputat... îmi cer scuze... doamna deputat Roxana Mînzatu, dacă este în sală.

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Concluzionaţi...

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule Bichineţ. Declaraţia dumneavoastră atât de frumoasă a fost, că mi-a distras atenţia şi aţi vorbit mai mult. Îmi cer scuze colegilor. V-am lăsat mai mult. Sărbători fericite şi ...

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Concluzii...

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă deputat. Urmează... domnul deputat Matei Dobrovie, de la USR? Dacă nu... dacă nu e prezent, domnul deputat Antal István, de la UDMR. De asemenea, văd că lipseşte... De la ALDE. ...

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, domnule preşedinte, pentru această frumoasă declaraţie. Dau cuvântul doamnei deputat Florica Cherecheş.

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, dragi colegi. Declar deschisă prima parte a şedinţei noastre de astăzi, 11 aprilie, consacrată declaraţiilor politice şi intervenţiilor. Vă reamintesc prevederile Regulamentului. ...

  10 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai aveţi la dispoziţie un minut, dacă mai doriţi să răspundeţi? Dacă nu, pot să folosesc eu 30 de secunde din minutul acesta şi să încurajez toţi reprezentanţii Guvernului să vină cu ...

  10 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă doriţi o intervenţie suplimentară, aveţi la dispoziţie un minut.

  10 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, domnule deputat. Vă rog, domnule secretar de stat, să răspundeţi.

  10 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, doamnă deputat. Încă o interpelare, din partea domnului deputat Csoma Botond, de la UDMR. Vă rog, domnule deputat. Sper că am pronunţat bine. Tot pentru Ministerul Educaţiei ...

  10 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Dacă aveţi întrebări suplimentare, aveţi la dispoziţie un minut.

  10 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Concluzii, vă rog.

  10 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule secretar de stat Petru Andea, să răspundeţi! Aveţi la dispoziţie trei minute.

  10 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Urmează doamna deputat Natalia Intotero, dacă a revenit în sală? Dacă nu, atunci am să-l rog pe domnul secretar de stat Ovidiu Cristian Iane, de la Ministerul pentru Românii de ...

  10 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, dacă doriţi să punctaţi şi alte lucruri, aveţi la dispoziţie un minut.

  10 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Domnule secretar de stat, concluziile, vă rog.

  10 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Vă apropiaţi de concluzii, vă rog.

  10 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu, domnule deputat, aţi primit răspunsul, menţionez şi eu, să se audă. Acum, domnul deputat Gheorghe Andrei Daniel, din nou, PNL. Ministerul Economiei este interpelat. Vă rog să ...

  10 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumim. Domnule deputat, rămâne să mai insistaţi cu interpelările, până primiţi răspuns. Domnul deputat Silviu Nicu Macovei, PSD.

  10 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Doamnă secretar de stat, dacă doriţi...? Mai aveţi un minut. Doamnă secretar de stat, mă scuzaţi că vă deranjez în plenul Parlamentului, mai aveţi un minut să răspundeţi domnului ...

  10 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Mai aveţi un minut, domnule deputat. Dacă doriţi să adresaţi întrebări suplimentare?

  10 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. O invit pe doamna secretar de stat Maria Magdalena Grigore să lămurească, în maximum trei minute, interpelarea.

  10 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Următoarea interpelare este adresată de doamna Natalia Intotero. Dacă este în sală? Dacă nu este, atunci am să aplic Regulamentul şi am să-l rog pe domnul secretar de stat să-i ...

  10 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi! Începem partea a doua a şedinţei noastre, consacrate răspunsurilor orale la interpelările adresate Guvernului. Prima interpelare este adresată Ministerului Afacerilor ...

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, O să mai fac un apel către deputaţii înscrişi pe liste... şi doamnele deputate, evident. Deci, de la PSD: Beatrice Tudor? Aurel Căciulă? Vasile Cîtea? Sorin Roman? Tudor Ciuhodaru? ...

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, domnule deputat. Doamna deputat Cristina Dinu, PSD? Domnul deputat Cornel Itu? Dragi colegi, am epuizat lista. Regulamentul nu prevede nimic în legătură cu epuizarea listei înainte ...

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă deputat. Nu văd niciun parlamentar al PNL în sală care nu a fost strigat. Nici de la PMP, nici de la USR. Continui cu PSD-ul. Domnul Tudor Ciuhodaru? ... mulţumesc, domnule ...

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, doamnă deputat. Reiau apelul pentru deputaţii PNL. Romanescu, Boroianu, Găvrilă? Nu-i văd în sală, dar totuşi poate nu observ eu... Balan, Răcuci, Mareş? Nu. Continuăm cu PSD. Doamna ...

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, doamnă deputat. Domnul Cristinel Romanescu, PNL? Robert Boroianu? Ghilea Găvrilă? Ioan Balan? Claudiu Răcuci? Mara Mareş? Bun. Ne întoarcem la Grupul parlamentar al PSD. Doamna ...

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Urmează domnul Ştefan Muşoiu, dacă este? Dacă nu, doamna Maricela Cobuz. Rugămintea este să apăsaţi microfonul, să înceapă măsurarea timpului, de la zero.

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă deputat. Domnul Mugurel Cozmanciuc. Grupul parlamentar al PNL.

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Urmează doamna Mihaela Huncă.

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă deputat. Îl invit la microfon pe domnul deputat Bogdan Huţucă.

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu, domnule deputat. Urmează doamna Tamara Ciofu.

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, domnule deputat. Urmează domnul Nicolae Neagu.

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, domnule deputat. Urmează domnul Marius Budăi.

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Urmează domnul deputat Cătălin Cristache, de la Partidul Mişcarea Populară, dacă e. Dacă nu e, domnul Tomac, dacă e... Faptul că va veni e cu totul altceva. Trecem la ...

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Urmează domnul Daniel Olteanu? Doamna Antoneta Ioniţă? Domnul Pavel Popescu? De fapt, cred că ar trebui să trecem direct la domnul Laurenţiu Leoreanu.

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, doamnă deputat. Urmează domnul Marius Budăi, de la PSD. Dacă nu este, domnul Răzvan Rotaru - PSD.

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, domnule deputat, şi vă felicit pentru concizie. Şi urmează domnul Iulian Bulai, de la USR, dacă e prezent. Dacă nu, doamna Cătălina Bozianu, Grupul parlamentar al Partidului Mişcarea ...

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Ştiţi... paradoxul timpului: e nelimitat, dar nu ne ajunge niciodată. Domnul Pistru-Popa, de la PNL? Domnul Glad Varga? Florica Cherecheş? Sorin Moldovan.

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. N-o să fiu în contrast, în nicio poziţie în care voi fi. Dar nu cred că o să fiu un preşedinte al PSD-ului, nici în viaţa asta, nici în altele, să glumim puţin. Deci... doamna ...

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Bichineţ, PMP.

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul deputat... Doamna Oana Bîzgan-Gayral, Grupul parlamentar al USR. Vă rog să deschideţi microfonul.

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Constantin Şovăială. (Către doamna deputat Rodica Paraschiv.) Rugămintea e să închideţi microfonul.

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Timpul...

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Urmează domnul Remus Borza, de la ALDE. Dacă nu, doamna Rodica Paraschiv, PSD.

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Timpul...

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. De la Grupul parlamentar al PMP, Marius Paşcan? Dacă nu, Corneliu Bichineţ. A, scuze, nu v-am auzit, de regulă mă uit acolo. Mulţumesc. Vă rog, domnule deputat.

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Urmează de la... USR, Sergiu Cosmin Vlad.

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Timpul...

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă Gavrilă, Regret... şi sunt într-o poziţie delicată. Nu e prima oară când se întâmplă. Vă rog frumos, vă încadraţi... şi dacă am închis microfonul, e microfon închis. Pentru că nu o fac ...

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc...

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, dragi colegi! Începem sesiunea noastră de declaraţii politice. Cunoaşteţi prevederile Regulamentului, nu le mai reamintesc, decât în sinteză. Aveţi trei minute pentru declaraţii. La ...

  28 martie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Declaraţia politică de astăzi se referă la resuscitarea de urgenţă a renovării locuinţelor în România prin deblocarea sistemului de economisire-creditare. Din cele ...

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Stimaţi colegi, Cu această declaraţie, se încheie prima parte a şedinţei de astăzi consacrată declaraţiilor politice. Vă mulţumesc pentru cooperare şi încadrarea în limita Regulamentului ...

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Iertaţi-mă un pic! Stimaţi colegi, Vă rog să acordăm respectul vorbitorului şi să îl ascultăm! Mulţumesc.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Astăzi au vorbit până acum 36 de deputaţi. Urmează al 37-lea, domnul deputat Oprea, PNL.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Urmează domnul deputat Cătălin Nechifor, PSD.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Domnul Dumitru Mihalescul, deputat PNL.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Domnul Florinel Stancu.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Încheiaţi, vă rog!

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Cătălin Cristache, PMP.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Moldovan.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Domnul deputat Marius Budăi.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Doru-Petrişor Coliu.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Urmează doamna deputat Laura Moagher. Nu e aici. Atunci domnul Leoreanu.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Daniel Olteanu.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Urmează doamna deputat Maricela Cobuz, PSD.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Emil-Marius Paşcan.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Doamna deputat Roberta Anastase, PNL.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, domnule deputat. Domnul deputat Ştefan Muşoiu.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Iertaţi-mă! Îmi cer scuze că vă întrerup. Reluaţi declaraţia, porniţi microfonul, ca să pornească şi cronometrul. Mulţumesc mult. Reluaţi întreaga declaraţie. Mulţumesc.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Urmează domnul deputat Robert Turcescu.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă deputat. Domnul deputat Mugurel Cozmanciuc. Dacă doriţi...

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Domnul deputat Adrian Todoran? Doamna deputat Camelia Gavrilă. (Vociferări.) Domnule deputat Turcescu, Regulamentul prevede să reluăm prin rotaţie, de la un grup la altul.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Silviu Dehelean?

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, inclusiv pentru concizie. Domnul Costel Alexe? Domnul Pavel Popescu? Domnul Nicolae Neagu?

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul deputat Mihai Weber.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Urmează domnul deputat Iulian Bulai. Dacă nu este, doamna Biró Rozália. Domnul Petru Movilă.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Urmează doamna deputat Antoneta Ioniţă, PNL.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Răzvan Rotaru.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Să ştiţi că nu ne vom încadra, dacă nu ne încadrăm în timp fiecare. Şi voi fi nevoit să întrerup timpul, data viitoare... Domnul deputat Dragoş Gabriel Zisopol.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Urmează doamna deputat Biró Rozália, dacă a venit... Dacă nu, domnul Remus Borza... nu-l văd... doamna Cătălina Bozianu, Partidul Mişcarea Populară.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă deputat. Urmează domnul deputat Mihai Botez.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu. Urmează doamna deputat Florica Cherecheş, PNL.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Încă o dată, vă reamintesc, eu nu vă întrerup exact când se termină timpul, ci vă atrag atenţia cu 30 de secunde înainte, să vă puteţi pregăti încheierea declaraţiei. Urmează domnul ...

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Vă apropiaţi...

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă apropiaţi, mai aveţi timp, mai aveţi.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Doamna Biró Rozália? Domnul Remus Borza? Domnul Corneliu Bichineţ.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Urmează domnul deputat Sergiu Cosmin Vlad, USR.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Stimaţi colegi, După cum ştiţi, Regulamentul vă permite 3 minute. Teoretic, avem timp să ne încadrăm, cu acest timp, pentru fiecare dintre dumneavoastră, având în vedere numărul ...

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Vă rog să încheiaţi...

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, dragi colegi. Începem şedinţa noastră de astăzi cu prima parte, consacrată expunerilor dumneavoastră. Şi o să încep cu doamna deputat Mihaela Huncă, de la PSD.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Trebuie să aplicăm Regulamentul. Îmi pare rău! Domnul deputat Corneliu Ştefan? Cu aceasta, lista pe care o am s-a încheiat, şi cu asta şedinţa noastră. Vă mulţumesc pentru prezenţă. Vă doresc o seară ...

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Regulamentul nu vă permite această ipoteză.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul deputat Cătălin Cristache? Domnul deputat Corneliu Bichineţ.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Robert Turcescu? Domnul deputat Doru-Petrişor Coliu?

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Doamna deputat Natalia Intotero. Aveţi trei interpelări. Amintiţi una.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Doamna deputat Anişoara Radu? Domnul deputat Ştefan-Ovidiu Popa? Doamna deputat Elvira Şarapatin? Domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe? Domnul deputat Costel Lupaşcu?

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Cătălin-Ioan Nechifor?

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Doamna deputat Oana-Silvia Vlăducă? Domnul deputat Silviu Nicu Macovei?

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Domnul deputat Vasile Axinte?

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Urmează domnul deputat Gabriel Vlase, PSD. Nu-l văd în sală. Domnul deputat Ioan Alexandru Andrei, PSD? Domnul deputat Constantin Şovăială? Domnul deputat Călin Matei? Domnul deputat ...

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna deputat Roberta Anastase.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Petru Movilă, Mişcarea Populară? Nu este. Domnul deputat Constantin Codreanu?

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul deputat Florinel Stancu, PSD. Dacă nu este, domnul deputat Marius Paşcan, Partidul Mişcarea Populară.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Fix un minut aţi vorbit. Domnul deputat Glad Varga? Nu este. Doamna deputat Camelia Gavrilă, PSD.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu. Domnul deputat Tinel Gheorghe.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc pentru înţelegere, domnule coleg. Doamna deputat Biró Rozália-Ibolya.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. "Dura lex, sed lex" , asta e. Deci următorul deputat este domnul Mugur Cozmanciuc. Vă rog, domnule deputat.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Punctul dumneavoastră de vedere este foarte important. Sunt convins că va rămâne în stenograme, pentru istorie, dar ăsta e Regulamentul, astăzi. Vă rog, următoarea interpelare. Va fi prezentată de ...

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat. Vă rog să înţelegeţi că rolul meu este să aplic Regulamentul. Şi Regulamentul, absurd sau neabsurd, cum spuneţi dumneavoastră, spune că trebuie să reamintiţi tema. Ea, ...

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog insistent să ne încadrăm într-un minut, conform Regulamentului. Domnul deputat Cătălin Drulă, USR. Este? Vă rog. Aţi depus două interpelări, aveţi dreptul să citiţi una sau să ...

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Următoarea interpelare. Doamna deputat Tamara Ciofu.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Trecem la partea dedicată interpelărilor. Reamintesc faptul că deputaţii care au depus interpelări au la dispoziţie un minut pentru a reaminti tema. Prima interpelare este, în ordinea furnizată de ...

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, domnule deputat. Următoarea întrebare este adresată tot de dumneavoastră, dar se solicită o amânare din partea Ministerului Sănătăţii. Rămâne ca în următoarea şedinţă să le ...

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Dacă domnul deputat Ilie Toma doreşte să adreseze o întrebare suplimentară sau are de făcut unele precizări, are la dispoziţie două minute, conform Regulamentului.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Vă apropiaţi de final, vă rog.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Următoarea întrebare, adresată de domnul deputat al PSD; Ilie Toma, Ministerului Muncii. Răspunde acelaşi domn secretar de stat, Cristian Cosmin. Rugămintea e să vă încadraţi în 3 ...

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu. Următoarea întrebare este adresată, de asemenea, de doamna deputat Natalia-Elena Intotero, Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. Şi îi răspunde domnul secretar de stat ...

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi. Începem partea a doua a şedinţei noastre de astăzi, consacrată răspunsurilor orale la întrebări şi interpelărilor adresate Guvernului. Primul răspuns programat este cel al ...

  8 martie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte al Senatului, Domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor, Doamnelor şi domnişoarelor, Domnilor colegi parlamentari, Vă rog să-mi permiteţi să încep această scurtă alocuţiune cu o ...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mulţumesc foarte mult.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai avem o singură luare de cuvânt, de la Grupul minorităţilor naţionale, dar nu mai mult de un minut, după care vom începe plenul. Cu rugămintea către colegii care n-au mai apucat să ia ...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule Olar.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Domnul Sorin Moldovan dacă e în sală? Nu e. Dacă nu, domnul Olar. Vă rog, maximum un minut. Maximum un minut.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Domnul Daniel Gheorghe.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule Pistru.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Domnule Pistru, rapid, un minut, ca la Parlamentul European, hai, să vedem.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, mulţumesc.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Concluzia. Noi am înţeles care e ideea. Concluzia.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă deputat. Mulţumesc, mulţumesc. Mai aveţi 15 secunde.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Doamna Beatrice Tudor, PSD? Nu este. Elvira Şarapatin? Nu este. Trecem la PNL, atunci. Este? Vă rog. Da, şi la PNL se pregăteşte domnul Pistru şi după aceea domnul Daniel Gheorghe.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Opriţi, vă rog, microfonul, şi după aceea îl porniţi din nou, să plece timpul.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă Tudoriţa Lungu, Opriţi...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Tudoriţa Lungu.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă apropiaţi de final...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Petre Manole, de la PSD. Un minut şi jumătate, vă rog.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Vă apropiaţi de final... Mulţumesc.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Domnul Romanescu.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă apropiaţi de final, vă rog.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. 1,24 minute, perfect. Domnul Vasile Cîtea. Urmează, la PNL, domnul Romanescu. Apoi, în ordinea listei, doamna Tudoriţa Lungu.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Oprea. S-a înţeles ideea, domnule Macovei.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, Vă rog să încheiaţi...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Vă apropiaţi de final...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Ca să ne încadrăm, să ştiţi că voi limita timpul la un minut şi jumătate, să fie toată lumea acoperită, până la sfârşit. Urmează de la PSD, Silviu Macovei. Domnule deputat... Deci ...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Neagu, de la PNL.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă apropiaţi de final...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. De la PSD, doamna Huncă... doamna Budăi... (Rumoare.) Pardon, domnul Marius Budăi. Iertare!

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă doctor. Vă apropiaţi de final...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă apropiaţi de final...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. De la Grupul parlamentar al PNL, vă rog.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Vă apropiaţi de final...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. De la PSD, doamna Mihaela Huncă.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Vă apropiaţi de final...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Vă apropiaţi de final... Mulţumesc.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Şi eu. Mai are din timpul alocat domnul Todoran, de la PMP.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Vă apropiaţi de final...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Fix 2,56 minute. Domnul deputat Victor Paul Dobre.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog să încheiaţi.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă apropiaţi de final...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog, fac apel în special la Grupul USR. Sunt aici câteva reguli, trebuie respectate, da? Mai departe. Domnul Todoran, de la PMP, dacă a venit? Movilă... n-a venit. Ne întoarcem la PSD, ...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, vă mulţumesc. Am stabilit o regulă, nu sunteţi de cuvânt. Nu, nu mai aveaţi, am calculat, fiţi parolişti, fiţi oameni de cuvânt, că aşa e regula. Nu. V-am întrerupt la 1,35 ...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă apropiaţi de final...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Urmează, de la USR, domnul Pop. Aveţi un minut şi jumătate, cât v-a rămas din partea colegului. Cu regrete, dar timpul nu ne iartă.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Să vă apropiaţi de sfârşit.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc mult. Urmează domnul Daniel Olteanu, de la PNL.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Răzvan Rotaru, Grupul PSD.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Să vă apropiaţi de final, vă rog.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule deputat, să ştiţi că sunt obligat să păstrez aici un echilibru. Aţi vorbit pe timpul colegului dumneavoastră, cel de-al treilea de la USR va vorbi doar un minut. Urmează, mai ...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Urmează, de la USR, domnul Ungureanu, dacă a venit...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Stimaţi colegi şi stimate colege, Lucrurile stau în felul următor: mai sunt 41 de deputaţi înscrişi pe listă, dacă înmulţim cu 3, rezultă peste 120 de minute. Noi mai avem la ...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Să vă apropiaţi de sfârşit, vă rog.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Urmează, de la Grupul parlamentar al ALDE... nu-l văd în sală pe domnul Borza, l-am tot aşteptat... Ne întoarcem la Grupul parlamentar al PSD, doamna Tamara Ciofu.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, inclusiv pentru concizie. Urmează Grupul parlamentar al PMP, domnul Corneliu Bichineţ.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. USR - Emanuel-Dumitru Ungureanu e în sală? Domnul Tudor Pop? Nu. Atunci trecem la UDMR. Domnul Márton Árpád.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. A treia oară vă rog să vă încadraţi în timp. Îmi face plăcere să aveţi tot timpul la dispoziţie şi mi-ar face mare neplăcere să trebuiască să închid microfonul. Mulţumesc. De la ...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, domnule deputat. De la Grupul parlamentar al PSD o invit pe doamna Maricela Cobuz, dacă e în sală.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu. Încă o dată fac apel la dumneavoastră, să ne încadrăm în timp şi la colegii din sală să acorde tot respectul vorbitorului. Urmează Grupul parlamentar al PMP, domnul Petru Movilă. ...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Urmează Grupul parlamentar al UDMR, Biro Zsolt-Istvan.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Urmează Grupul parlamentar al USR, Emanuel-Dumitru Ungureanu. Nu e? Sergiu Cosmin Vlad.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, domnule deputat. Aş vrea să vă reamintesc timpul alocat - trei minute, potrivit Regulamentului. Sunt convins că putem face un efort să ne încadrăm în el, să nu apelăm la aplicarea ...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa! În mod normal începem la 8,30, în câteva minute, dar dat fiindcă sunteţi în sală, eu aş propune să începem. Sunteţi de acord? Declar deschisă şedinţa noastră de astăzi. Vom începe cu ...

  27 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Urmează încă o interpelare, nr. 3B în tabel, din partea doamnei deputat Natalia-Elena Intotero, Grupul parlamentar al PSD, către Ministerul Sănătăţii. De asemenea, din ...

  27 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă secretar de stat. Dacă domnul deputat doreşte precizări suplimentare? Nu. Urmează interpelarea 19B, formulată, de asemenea, de domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe, Grupul ...

  27 februarie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă secretar de stat Maria Magdalena Grigore, Vă invit din nou la microfon.

  27 februarie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu, domnule deputat. Vă încurajăm să continuaţi interpelările. Şi pe cei de la minister, construcţiile. Urmează interpelarea din tabel - 18B. Domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe, ...

  27 februarie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă secretar de stat pentru răspunsul foarte tehnic. Sunt convins că toată lumea l-a înţeles. Domnule deputat, Dacă aveţi precizări suplimentare? Doamna secretar de stat s-a încadrat ...

  27 februarie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu, pentru că v-aţi încadrat în timp. O invit la microfon pe doamna secretar de stat Maria Magdalena Grigore, de la Ministerul Transporturilor. Aveţi la dispoziţie 3 minute.

  27 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule secretar de stat. Următoarea interpelare. Punctul 12B din tabel. Aparţine tot domnului deputat Cornel Itu. Domnule deputat, mai aveţi o interpelare. Vă rog, la microfon. ...

  27 februarie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat. Domnul secretar de stat are la dispoziţie încă un minut, să răspundă la întrebarea suplimentară, dacă doreşte.

  27 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule secretar de stat. Îl întreb pe domnul deputat, dacă doreşte precizări suplimentare. Are la dispoziţie un minut.

  27 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Invit reprezentantul Guvernului, domnul secretar de stat Dan Mihai Chirică. Vă rog.

  27 februarie 2017
  luare de cuvânt, Doamna deputat e de acord. Într-o săptămână, vă rugăm să veniţi cu răspunsul. Mulţumesc. Interpelarea 10B din tabel. Domnul deputat Cornel Itu este invitat să reamintească tema supusă interpelării. ...

  27 februarie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Îl invit pe domnul secretar de stat Alexandru Oprean, să dea răspuns doamnei deputat la interpelarea 2B din tabel.

  27 februarie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Vom începe partea a doua a şedinţei noastre de astăzi, 27 februarie 2017, consacrată primirii răspunsurilor orale la interpelările adresate Guvernului. Am să încep cu doamna Natalia ...

  27 februarie 2017
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi. În 5 minute vom începe sesiunea de răspunsuri verbale la interpelări. După o scurtă pauză

  8 februarie 2017
  luare de cuvânt, Foarte scurt, domnule preşedinte. Domnule prim-ministru, Nu mă îndoiesc că în ultima vreme aţi studiat câteva articole legate de dreptul penal, dar ceea ce nu ştiţi dumneavoastră legat de coduri este ...

  8 februarie 2017
  luare de cuvânt, Nu, două minute, atât... şi o să vorbesc foarte scurt.

  8 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte Dragnea. E o surpriză să constat că astăzi sunteţi mai democrat decât fostul liberal, domnul preşedinte al Senatului. (Rumoare. Aplauze.) Domnule prim-ministru, vă ...

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Dau citire textului moţiunii de cenzură formulat de PNL, USR: "Guvernul Grindeanu - Guvernul sfidării naţionale. Nu legalizaţi furtul în România!", moţiune ...

  2 februarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 206/2017 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

  16 ianuarie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte al Senatului, Domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor, Stimaţi colegi parlamentari, Doar două minute doresc să vă reţin atenţia, în legătură cu această propunere de a efectua o ...

  16 ianuarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 20/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  5 ianuarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 203/2017 Propunere legislativă pentru modifiarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Predoiu Marian-Cătălin, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 12 Călăraşi, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect ...