Pl-x nr. 460/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.51/1991 privind securitatea naţională a României

Sponsori: Gabriel Andronache, Cristina Trăilă, Marian-Cătălin Predoiu

cdep

14 septembrie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

trimis pentru raport la:

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
termen depunere amendamente: 21.09.2020
termen depunere raport: 24.09.2020
10 septembrie 2020
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr.942/10.09.2020 (negativ)

(pdf) Avizul Consiliului Legislativ
4 septembrie 2020
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Economic si Social - cu nr.7832/25.08.2020

(pdf) Avizul Consiliului Economic şi Social
17 august 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 11-09-2020

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 11-09-2020

solicitare aviz de la Consiliul Economic si Social

termen: 10-09-2020

solicitare aviz de la Consiliul Superior al Magistraturii

termen: 17-09-2020

solicitare aviz de la Consiliul Suprem de Aparare a Tarii

termen: 17-09-2020