Dénes Seres

Activitate

Afiliere politică

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Deputat Seres Dénes, Circumscripţia electorală nr. 33 Sălaj. Pentru amendament, pentru proiectul de hotărâre. Mulţumesc.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună seara! Deputat Seres Dénes, Circumscripţia electorală nr. 33 Sălaj.

  8 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Sigur că amendarea Legii nr. 50 a stat în atenţia noastră, cât şi a ministerului de specialitate de mai multă vreme. Ca procedură, s-a procedat la consultarea ...

  7 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Raportul privind execuţia bugetului Camerei Deputaţilor la 31 decembrie 2018. Bugetul Camerei Deputaţilor, în sumă de 418.746.000 lei, a fost aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. ...

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Din punctul nostru de vedere, Programul Naţional de Dezvoltare Locală a fost un program de succes. A venit să completeze acele neîmpliniri, acele nerealizări pe ...

  27 februarie 2019
  propunere legislativă, BP107/2019 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulerioare

  3 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 732/2018 Propunere legislativă pentru implementarea subpunctului 1 al punctului III din Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918

  27 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP972/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru ...

  21 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 720/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei

  21 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 63/2019 Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transportului şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., în domeniul public al oraşului Huedin, comunei Sâncraiu şi comunei Călăţele

  21 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP955/2018 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

  19 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP941/2018 Propunere legislativă pentru completarea titlului XI Renta viageră agricolă din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

  7 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 132/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

  6 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 135/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  31 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 125/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii

  19 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 43/2019 Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (2) al articolului 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  5 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 745/2018 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 38/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 413/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002

  26 iunie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Daţi-mi voie să-mi exprim satisfacţia vizavi de această preocupare a Guvernului pentru realizarea cadastrării ţării, program care a fost lansat în 2015, dar care s-a lovit de o seamă ...

  21 iunie 2018
  propunere legislativă, BP527/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naşionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  21 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 710/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  6 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 703/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

  4 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 510/2018 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

  16 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 678/2018 Propunere legislativă pentru completarea articolului 14 al Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor

  9 mai 2018
  luare de cuvânt, Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Cu declaraţia mea politică de azi doresc să trag un semnal de alarmă cu privire la pagubele imense cauzate de mistreţi în culturile de porumb proaspăt semănate. ...

  24 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 595/2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice

  10 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 356/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

  4 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Sigur că şi eu am votat împotriva acestei iniţiative legislative, din mai multe considerente. În primul rând, este o reglementare paralelă, fiindcă cele inserate ...

  20 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 512/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

  7 martie 2018
  întrebare, Repartizarea absolvenţilor Facultăţii de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din subordonarea M.A.I

  28 februarie 2018
  întrebare, Repartizarea absolvenţilor ai formelor de învăţământ din subordinea MAI

  28 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 488/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind funcţionarii publici

  27 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 364/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  20 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 402/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 3 alineatul (3 1 ) din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996

  13 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 400/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  12 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 190/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.18 alin.(2) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 218/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.24 /2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

  20 decembrie 2017
  întrebare, Situaţia terenurilor aflate sub cota actuală a coronamentului lacului de acumulare Vîrşolţ, judeţul Sălaj

  20 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 4/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională şi a Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, De fapt nu este vorba despre un vid legislativ care, prin ordonanţa de urgenţă, să vină să fie completat, ci este vorba de a oferi, de a prelungi anumite termene vizavi de ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Domnule preşedinte de şedinţă, Este foarte greu ca după un discurs, aşa, înflăcărat să iau eu cuvântul, neavând vocabularul adecvat. Dar trebuie să vă spun - şi poate ...

  5 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 68/2018 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii

  4 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 587/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală

  22 noiembrie 2017
  întrebare, Situaţia unor imobile aflate în domeniul privat al statului.

  15 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 464/2017 Propunere legislativă pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş

  7 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 447/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  7 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 189/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă

  30 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Raportul privind execuţia bugetului Camerei Deputaţilor la 31 decembrie 2016. I. Bugetul Camerei Deputaţilor, în sumă de 340.772.000 de lei, a fost aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 ...

  25 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 295/2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Ordonanţa de urgenţă nu face altceva decât să ofere posibilitatea Ministerului Energiei de a trece oneros, prin cumpărare, o parte din acţiunile statului, deţinute ...

  10 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 175/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  28 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 178/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea punctului 10 din Anexa nr.2 la Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii

  20 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 294/2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.258 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Intenţia legiuitorului, când a stabilit că şedinţele autorităţilor locale sunt publice, a fost clară. Aceasta înseamnă că pot participa cetăţenii la aceste ...

  6 septembrie 2017
  întrebare, Reechilibrarea pensiilor în urma modificărilor aduse de Legea 192/7 iulie 2015.

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 497/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii

  30 iunie 2017
  propunere legislativă, BP310/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 7/2018 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, BP300/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, BP307/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

  12 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 276/2017 Proiect de Lege privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc

  12 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 431/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.32 şi art.33 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale

  7 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 562/2017 Proiect de Lege privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaţilor

  7 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 547/2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

  24 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 512/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

  24 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 526/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.218 din 23 iulie 2015 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău

  23 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 210/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale

  22 mai 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Sigur că încep cu ceea ce a încheiat colegul, că această obligaţie este o obligaţie legală a tuturor instituţiilor şi a societăţilor comerciale, numai că prorogarea termenului a ...

  9 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 557/2017 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi - Târgu Mureş Autostrada Unirii

  18 aprilie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 288/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

  11 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 362/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Sigur că este o realitate faptul că fondurile arhivistice rămase în urma lichidării unor societăţi comerciale sunt neadministrate, în condiţiile în care sunt ...

  29 martie 2017
  propunere legislativă, BP116/2017 Propunere legislativă privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc

  22 martie 2017
  întrebare, Recalcularea punctajului de pensii în urma modificărilor aduse de Legea 192/2015.

  15 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 478/2017 Propunere legislativă privind consacrarea zilei de 15 Martie ca sărbătoare a comunităţii maghiare

  14 martie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Sigur că registrul agricol îndeplineşte un rol foarte important în ţinerea evidenţei unitare a folosinţei terenurilor agricole, a mijloacelor de producţie, a ...

  14 martie 2017
  propunere legislativă, BP93/2017 Propunere legislativă de Hotărâre pentru completarea articolului 113 al Regulamentului Camerei Deputaţilor

  7 martie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Domnule preşedinte, Şi Grupul parlamentar al UDMR sprijină această ordonanţă de urgenţă, având în vedere că, complexitatea activităţii din administraţia publică în ultimul timp a ...

  1 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 149/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  28 februarie 2017
  propunere legislativă, BP69/2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

  21 februarie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 226/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

  14 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos, doamnă preşedinte. Declaraţia mea politică are în vedere situaţia micilor silvicultori din România, în urma adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru ...

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Seres Dénes, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.33 Sălaj, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect Constituţia şi ...