PL-x nr. 585/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Sponsori: Emil-Marius Paşcan, Florin-Claudiu Roman, Laurenţiu-Dan Leoreanu, Constantin Şovăială, Florinel Stancu, Ioan Cupşa, István Erdei Dolóczki, Nicuşor Halici, Nicolae Neagu, Gabriel Andronache, Ion Călin, Ovidiu Victor Ganţ, Dénes Seres

cdep

6 ianuarie 2020
Președinte

promulgata prin Decret nr. 7/2020

devine Legea nr. 7/2020

30 decembrie 2019
Președinte

trimitere la Presedintele României pentru promulgare

23 decembrie 2019
Președinte

depunere la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii

18 decembrie 2019
Camera Deputaților
adoptat de Camera Deputatilor
rezultat vot pentru=281, contra=1, abtineri=14, nu au votat=1
consultati stenograma sedintei
(pdf)   Forma adoptată de Cameră
(pdf)   Forma pentru promulgare
18 decembrie 2019
Camera Deputaților

dezbatere în plenul Camerei Deputatilor

consultati stenograma sedintei

înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor

28 octombrie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru industrii şi servicii
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 12.11.2019
termen depunere raport: 26.11.2019
21 octombrie 2019
Senat
adoptat de Senat
ca urmare a depasirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicata
(pdf) Forma adoptată de Senat
18 iunie 2019
Senat

înaintat la Senat

18 iunie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa iniţiatorului