Subiecte: autonomia locală; reforme administrative; organizarea administrativ-teritorială; statutul funcţionarului public; sisteme urbane; reţele urbane şi rurale; finanţele publice locale; amenajarea teritoriului; construcţii; influenţa mediului asupra dezvoltării durabile, utilizarea resurselor naturale, calitatea aerului, apei, solului, conservarea biodiversităţii, gospodărirea bazinelor hidrografice, managementul sistemelor ecologice, schimbări climatice, reconstrucţie ecologică, prevenirea dezastrelor, managementul deşeurilor şi al substanţelor periculoase, poluarea fonică, tehnologii prietenoase mediului, tehnologii pentru controlul şi reducerea emisiilor poluante, acorduri internaţionale pentru protecţia mediului.

Propuneri legislative și proiecte de lege

Întrebări și interpelări

Respectarea Legii nr.350/2005 de către autorităţile administraţiei publice ... 20 decembrie 2017
Hidrocentrala Racoviţă 18 decembrie 2017
Alocare de fonduri pentru reparaţii la acoperişul Palatului Administrativ din ... 13 decembrie 2017
Stadiul implementării PNDL Etapa a 2-a - judeţul Iaşi 13 decembrie 2017
Lista I.M.M.-urilor din judeţul Neamţ care beneficiază de "Programul ... 13 decembrie 2017
Credite bugetare în anul 2018 pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locale - ... 12 decembrie 2017
Situaţia anumitor obiective asumate prin legea bugetului 12 decembrie 2017
Continuare proiecte POR 12 decembrie 2017
PNDL, Etapa a 2-a 12 decembrie 2017
Precizări privind constituirea Ministerului Dezvoltării ca parte civilă în ... 11 decembrie 2017
Creşterea salariilor din administraţia publică locală şi impactul bugetar. 6 decembrie 2017
Dezastrul, din 2017, privind investiţiile publice riscă să se repete. 6 decembrie 2017
Proasta gestionare a banului public versus accesarea fondurilor europene. 6 decembrie 2017
Stadiul proiectelor PNDL din jud.Cluj. 6 decembrie 2017
Despăgubiri pentru familiile afectate de alunecarea haldei de steril din ... 5 decembrie 2017
Măsuri privind posibilitatea ocupării posturilor publice, vacante destinate ... 5 decembrie 2017
Îndeplinirea obiectivelor propuse prin direcţiile de acţiune/ planurile de ... 5 decembrie 2017
Programul pentru ajutorarea persoanelor defavorizate din judeţul Ialomiţa 5 decembrie 2017
Exprimarea punctului de vedere asupra iniţiativei de modificare a legii ... 5 decembrie 2017
Clarificări privind situaţia Programului naţional de cadastru şi carte funciară ... 5 decembrie 2017
"Situaţia fondurilor europene privind integrarea romilor" 5 decembrie 2017
Implemenatrea Programului Naţional de Dezvoltare Locală cu privire la creşe şi ... 5 decembrie 2017
Situaţia imobilelor asupra cărora s-au aplicat programele de energie ... 29 noiembrie 2017
Banii europeni atraşi de judeţul Caraş-Severin 29 noiembrie 2017
Rezolvarea problemelor legate de deficitul major de locuri în creşe şi grădiniţe 29 noiembrie 2017
Termenele privind onorarea cererilor de plată/rambursare/prefinanţare - ... 28 noiembrie 2017
Definirea pensiunilor pentru zona Delta Dunării 28 noiembrie 2017
Alocările financiare pentru reconsolidarea clădirilor cu ris seismic din Iaşi ... 28 noiembrie 2017
Aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.18/2009 27 noiembrie 2017
Cadastrarea terenurilor agricole în România. 22 noiembrie 2017
Înregistrarea în sistemul de evidenţă a tuturor corpurilor de proprietate. 22 noiembrie 2017
Stadiul implementării programului anual pentru lucrări de ... 22 noiembrie 2017
Noul Cod Administrativ. 22 noiembrie 2017
Implementarea pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate din ... 22 noiembrie 2017
Monitorizarea lucrărilor de construcţii. 21 noiembrie 2017
PLx 195/2016- privind promovarea transportului ecologic 21 noiembrie 2017
La Iaşi, investiţiile guvernamentale în infrastructură, pentru 2018, sunt sub ... 21 noiembrie 2017
Un nou termen pentru reorganizarea serviciului public în noua formă de ... 21 noiembrie 2017
Gradul de absorţie a fondurilor europene 21 noiembrie 2017
Respingerea finanţarii prin PNDL II 2017-2020 a obiectivului de investiţii " ... 20 noiembrie 2017
Lansarea cu întârziere a Ghidului Solicitantului POAD. 14 noiembrie 2017
Cadastrarea gratuită a terenurilor agricole. 14 noiembrie 2017
Alocarea a 19 milioane de euro pentru programe destinate IMM-urilor şi ... 14 noiembrie 2017
Programul Naţional de Dezvoltare Locală - instrument politic al actualei ... 14 noiembrie 2017
Situaţia apelului CP 2/2017 - Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a ... 14 noiembrie 2017
Sume alocate din fondul de rezervă. 13 noiembrie 2017
Modificarea legii cadastrului prin consemnarea în cartea funciară a clasei de ... 13 noiembrie 2017
Planul de acţiune al UE privind guvernarea electronică 2016-2020. 13 noiembrie 2017
Datoriile unităţilor administrativ-teritoriale cu număr de locuitori sub 50.000. 8 noiembrie 2017
Starea infrastructurii din Ocnele Mari. 7 noiembrie 2017
Concesionarea către Primăria mun.Botoşani a două clădiri anexe care aparţin ... 7 noiembrie 2017
Echilibrarea bugetelor locale din sume defalcate din impozit pe venit şi TVA. 6 noiembrie 2017
Stadiul de finalizare a proiectelor, depuse pe exerciţiul financiar 2007-2013 ... 6 noiembrie 2017
Solicitare clarificări cu privire la respingerea finanţării prin PNDL II ... 6 noiembrie 2017
Programul de dotare cu microbuze şcolare în jud.Dâmboviţa. 6 noiembrie 2017
Adoptarea normelor de aplicare la OUG 166/2002. 6 noiembrie 2017
Stadiul implementării Codului Administrativ. 6 noiembrie 2017
Înfrăţirea municipiilor Bucureşti şi Iaşi cu oraşele Kazseri şi, respectiv ... 2 noiembrie 2017
Stadiul realizării programului de guvernare pe Pachetul minim de servicii ... 1 noiembrie 2017
Stadiul realizării programului de guvernare pe Pachetul minim de servicii ... 1 noiembrie 2017
Stadiul realizării programului de guvernare în materie de finanţare a ... 1 noiembrie 2017
Stadiul realizării programului de guvernare în materie de finanţare a ... 1 noiembrie 2017
Stadiul realizării programului de guvernare pe Pachetul minim de servicii ... 1 noiembrie 2017
Stadiul realizării programului de guvernare pe Pachetul minim de servicii ... 1 noiembrie 2017
Stadiul realizării programului de guvernare pe Pachetul minim de servicii ... 1 noiembrie 2017
Stadiul realizării programului de guvernare pe Pachetul minim de servicii ... 1 noiembrie 2017
Stadiul realizării programului de guvernare pe Pachetul minim de servicii ... 1 noiembrie 2017
Stadiul realizării programului de guvernare pe Pachetul minim de servicii ... 1 noiembrie 2017
Stadiul realizării Programului de guvernare pe Programul Dezvoltarea Satului ... 1 noiembrie 2017
Stadiul realizării Programului de guvernare pe Programul Dezvoltarea Satului ... 1 noiembrie 2017
Stadiul realizării Programului de guvernare pe Programul Dezvoltarea Satului ... 1 noiembrie 2017
Creşterea performanţei energetice a locuinţelor 1 noiembrie 2017
Dezvoltarea turismului şi absorţia fondurilor europene în cadrul financiar ... 1 noiembrie 2017
Stadiul implementării PNDL Etapa a 2-a - Judeţul Suceava 31 octombrie 2017
Privind regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale 31 octombrie 2017
Situaţia parcurilor industriale din Regiunea de dezvoltare Nord-Vest 31 octombrie 2017
Privind situaţia transportului public în zona metropolitană Piteşti 31 octombrie 2017
Asigurarea transportului şcolar 31 octombrie 2017
Proiectele din judeţul Argeş finanţate prin PNDL II 31 octombrie 2017
Calitatea apei potabile în judeţul Alba 31 octombrie 2017
Programul special de anvelopare în mediul rural 31 octombrie 2017
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 31 octombrie 2017
Modificarea procedurilor de aplicare a Programului naţional de cadastru şi ... 31 octombrie 2017
Contadicţiile din Ghidul Solicitantului - POR 2014-2020 31 octombrie 2017
Solicitarea privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 31 octombrie 2017
Îndeplinirea obiectivelor propuse prin direcţiile de acţiune / planuri de ... 31 octombrie 2017
Solicitările de finanţare în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală 31 octombrie 2017
Rata de absorţie a fondurilor europene în anul 2017 25 octombrie 2017
Soluţionarea contestaţiei comunei Lugaşu de Jos, la cererea de finanţare, ID ... 25 octombrie 2017
Stadiul implementării programului PNDL 2 24 octombrie 2017
Situaţia persoanelor cu locuinţe asigurate 24 octombrie 2017
Situaţia curentă cu privire la depunerea, de către autorităţile locale din ... 24 octombrie 2017
Consolidarea imobilelor cu risc seismic ridicat din municipiul Timişoara 23 octombrie 2017
Codul Administrativ şi Codul de procedură Administrativă 23 octombrie 2017
Lipsa fondurilor necesare pentru plata salariilor angajaţilor unităţilor ... 23 octombrie 2017
Dsfăşurarea programului PNDL II 23 octombrie 2017
Implementarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României (SDTR) "România ... 23 octombrie 2017
Programul Interreg V-A România - Ungaria 23 octombrie 2017
Stadiul de implementare al Codului Administrativ. 17 octombrie 2017
Petiţia primarului com.Viişoara, jud.Cluj, referitoare la modul defectuos de ... 11 octombrie 2017
Identificarea unei soluţii pentru finanţarea lucrărilor de modernizare de la ... 11 octombrie 2017
Investiţii în Copşa Mică. 11 octombrie 2017
Posibilitatea scoaterii taxei apei pluviale din facturile de consum ale apei ... 5 octombrie 2017
Dezvoltarea activităţilor, infrastructurii, programelor naţionale şi a ... 4 octombrie 2017
Stadiul absorbţiei fondurilor europene pe tru Programele Operaţionale 207-2013 ... 4 octombrie 2017
Stabilirea graniţei de hotar a UAT com.Turtucoaia. 4 octombrie 2017
Disfuncţionalităţi majore privind reparaţia fondurilor pe DNDL, etapa a II-a, ... 4 octombrie 2017
Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii, în urma furtunii violente ... 4 octombrie 2017
Rolul Inspectoratului de Stat în Construcţii în prevenirea pierderilor de vieţi ... 4 octombrie 2017
Drepturile elevilor şi studenţilor la transportul public local. 4 octombrie 2017
Aprobarea în regim de urgenţă a HG care să permită întabularea mai multor ... 4 octombrie 2017
Reabilitarea şi modernizarea Stadionului Municipal "Nicolae Dobrin" din Piteşti. 3 octombrie 2017
Modificarea unor prevederi din Legislaţia cadastrală. 3 octombrie 2017
Laborator de înaltă performanţă Spitalul de Boli Infecţioase "Sfânta ... 27 septembrie 2017
Clarificări cu privire la dependenţa populaţiei din jud.Neamţ faţă de singura ... 27 septembrie 2017
Modul în care este arborat drapelul naţional 26 septembrie 2017
Raport Infocons referitor la produsele semipreparate din carne. 26 septembrie 2017
Finalizarea obiectivului "Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ ... 26 septembrie 2017
Când se fac corecturile lucrării de cadastru sistematic al UAT - începute în ... 26 septembrie 2017
Plata pentru asigurarea obligatorie a locuinţei odată cu achitarea impozitului ... 26 septembrie 2017
Obiective de investiţii în infrastructura sportivă a judeţului Iaşi 25 septembrie 2017
Noile modificări privind Codul Administrativ. 25 septembrie 2017
Taxa pe clădiri datorată de medicii de familie pentru spaţiile aflate în ... 20 septembrie 2017
Finanţarea administraţiilor publice locale. 19 septembrie 2017
Alocarea fondurilor pentru Centura Ocolitoare a mun.Iaşi. 19 septembrie 2017
Proiecte de investiţii pentru unităţile de învăţământ din jud.Alba. 19 septembrie 2017
Proiecte derulate de minister în regiunea de Nord -Est a României. 19 septembrie 2017
Identificarea unei soluţii pentru construirea unei şcoli noi în localitatea ... 19 septembrie 2017
Situaţia proiectelor din jud.Arad finanţate prin Programul Naţional de ... 19 septembrie 2017
Situaţia programelor cu finanţare europeană. 18 septembrie 2017
Finanţare sală polivalentă Iaşi 18 septembrie 2017
Descentralizarea unor competenţe ale administraţiei publice. 18 septembrie 2017
Sistemul de canalizare din Rânca, judeţul Gorj 14 septembrie 2017
Obiectivul de investiţii "Complexul Sportiv Craiova - Stadion fotbal" 14 septembrie 2017
Motivarea funcţiilor publice de conducere - obiectiv în aşteptare. 13 septembrie 2017
Acordarea de compensaţii financiare unităţilor administrativ-teritoriale care ... 13 septembrie 2017
Căminul Cultural din Boarta 13 septembrie 2017
Identificarea şi concesionarea clădirilor neutilizate şi aflate în stare de ... 13 septembrie 2017
Legea nr.153/2017 şi salarizarea diferenţiată 13 septembrie 2017
Desfăşurarea activităţii Unităţilor Guvernamentale de Asistenţă Tehnică de la ... 13 septembrie 2017
Clarificări privind strategia naţională pentru siguranţa la incendiu a ... 12 septembrie 2017
Activitatea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice în anul ... 12 septembrie 2017
Referitor la Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri destinate ... 12 septembrie 2017
Norme în vigoare privind construcţiile noi. 12 septembrie 2017
Reabilitare sau modernizare de drumuri locale şi judeţene din jud.Bistriţa ... 11 septembrie 2017
Reabilitare sau modernizare de drumuri locale şi judeţene din jud.Bistriţa ... 11 septembrie 2017
Reabilitare sau modernizare de drumuri locale şi judeţene din jud.Bistriţa ... 11 septembrie 2017
Reabilitare sau modernizare de drumuri locale şi judeţene din jud.Bistriţa ... 11 septembrie 2017
Precizări privind realizarea obiectivelor din programul de guvernare 2017-2020. ... 5 septembrie 2017
Training relaţii cu clienţii. 4 septembrie 2017
Excedentele bugetare ale consiliilor judeţene din ţară 28 iunie 2017
Modul prin care sunt alocate fondurile în Programul Naţional de Dezvoltare ... 28 iunie 2017
Lipsa de transparenţă privind strategia descentralizării 28 iunie 2017
Acordarea în regim de urgenţă a fondurilor necesare reparaţiilor capitale la ... 27 iunie 2017
Stadiul Programului Naţional de Dezvoltare Locală. 27 iunie 2017
Situaţia drumurilor judeţene DJ208 şi DJ201C. 27 iunie 2017
Încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă ... 26 iunie 2017
Extinderea magistralei de gaze naturale în Valea Someşului şi Valea Bârgăului. 20 iunie 2017
Stadiul programului întăbulare gratuită a terenurilor agricole. 20 iunie 2017
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017, promisiune generoasă, ... 19 iunie 2017
Consolidarea şi restaurarea Teatrului "Mihai Eminescu" din mun.Botoşani. 13 iunie 2017
Acordarea posibilităţii consiliilor locale şi judeţene de a acorda facilităţi ... 13 iunie 2017
Programe de instruire şi formare a angajaţilor din cadrul administraţiei ... 13 iunie 2017
Informatizarea serviciilor publice la nivel local şi central. 13 iunie 2017
Implementarea unui proiect de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă în ... 13 iunie 2017
Schimbarea destinaţiei locuinţelor faţă de destinaţia iniţială. 13 iunie 2017
Stadiul proiectelor incluse în Programul Naţional de Dezvoltare Locală. 13 iunie 2017
Situaţia acreditării Autorităţilor de Management. 13 iunie 2017
Priorităţile României în negocierea cadrului financiar multianual 2020-2026 şi ... 13 iunie 2017
Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară. 13 iunie 2017
Când va putea beneficia România de fondurile SEE şi norvegiene. 7 iunie 2017
Achiziţia de autobuze prin intermediul fondurilor europene. 7 iunie 2017
Care este numărul de case şi numărul de blocuri construite până la sfârşitul ... 30 mai 2017
Salarizarea personalului din cadrul Organismelor Intermediar-Regionale pentru ... 30 mai 2017
Podul din localitatea Ghirdoveni, jud.Dâmboviţa 30 mai 2017
Situaţia drumului comuna 122, jud Dâmboviţa 30 mai 2017
Responsabilii tehnici cu execuţia lucrărilor în construcţii solicită ... 30 mai 2017
Pregătirea stadionului Dinamo pentru EURO 2020. 30 mai 2017
Programele şi strategiile Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei ... 30 mai 2017
Referitor la demararea proiectelor de infrastructură prioritare. 30 mai 2017
Obiectivitatea şi transparenţa procesului de selecţie a documentaţiilor depuse ... 29 mai 2017
Includerea lucrărilor de consolidare şi restaurare a Teatrului Mihai Eminescu ... 24 mai 2017
Reabilitarea bazelor de tratament. 23 mai 2017
Derularea de campanii informative la nivel local şi naţional pentru educarea ... 17 mai 2017
Strategia ministerului privind dezvoltarea punctelor vamale dintre România şi ... 17 mai 2017
Demararea Programului privind reducerea impactului asupra atmosferei, inclusiv ... 16 mai 2017
Măsurile pe care intenţionează să le adopte Guvernul în ceea ce priveşte ... 16 mai 2017
Proiecte demarate în anul 2017 - fonduri de coeziune economică şi socială. 16 mai 2017
Obiectivele de investiţii care vor fi finanţate în etapa a doua a Programului ... 16 mai 2017
Referitor la stadiul aprobării finanţării lucrărilor de ... 16 mai 2017
Situaţia Planului de Calitate al Aerului pentru mun.Iaşi. 10 mai 2017
de ce nu este posibilă contorizarea individuală pentru apă după sistemul ... 10 mai 2017
Rapoarte APM Iaşi, situaţia poluării şi măsuri. 10 mai 2017
Criteriile de selectare a localităţilor în care se implementează programul ... 9 mai 2017
Referitor la valoarea fondurilor europene - Programul Operaţional Capital Uman. 9 mai 2017
Introducerea în regim de urgenţă a centurii ocolitoare a mun.Iaşi în prima ... 8 mai 2017
Proiectul de realizare a Sălii Polivalente în jud.Timiş prin investiţia ... 3 mai 2017
Alocarea a 19 milioane de euro pentru programe destinate IMM-urilor şi ... 2 mai 2017
Valoarea chiriei tinerilor care beneficiază de locuinţe ANL. 2 mai 2017
Care este alocată, în anul 2017, jud.Olt pentru construirea de locuinţe prin ... 26 aprilie 2017
Stadiul proiectului canalului Bucureşti-Olteniţa. 26 aprilie 2017
Începerea programului de construcţie a locuinţelor sociale şi a centrelor ... 25 aprilie 2017
Descentralizarea activităţilor privind protecţia mediului. 24 aprilie 2017
Situaţia proiectelor depuse de administraţiile publice locale din jud.Iaşi ... 24 aprilie 2017
Fondurile alocate dezvoltării infrastructurii rurale din jud.Prahova. 24 aprilie 2017
Situaţia clădirilor cu risc seismic din mun.Iaşi. 24 aprilie 2017
Suma acordată prin finanţare în cadrul programului Naţional de Cadastru şi ... 19 aprilie 2017
Finanţare obiectiv de investiţii "Locuinţe pentru tineri destinate închirierii, ... 19 aprilie 2017
Alocarea fondurilor necesare executării obiectivului de investiţii "Bazin de ... 19 aprilie 2017
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 19 aprilie 2017
Cadrul legal privind situaţia contractelor de îmnchiriere/concesionare a ... 19 aprilie 2017
Necesitatea completării HG 1860/2006 vizând funcţionarii angajaţi în ... 19 aprilie 2017
Programul Operaţional Capital Uman. 19 aprilie 2017
Referitor la programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. 19 aprilie 2017
Construcţia de creşe şi grădinişe în jud.Constanţa. 19 aprilie 2017
Construcţia de creşe şi grădiniţe în jud.Galaţi. 19 aprilie 2017
Numărul de creşe şi de grădiniţe prevăzute a se construi/amenaja în jud.Prahoha ... 18 aprilie 2017
Aplicarea prevederilor art.5 din OUG 9/2017. 12 aprilie 2017
Apel pentru o politică justă şi antirasistă de locuire. 12 aprilie 2017
Continuarea Programului Naţional de Electrificare. 11 aprilie 2017
Amenajarea teritoriului şi urbanism - Accesarea de fonduri prin programul ... 4 aprilie 2017
Analiza proiectelor propuse a se realiza prin intermediul Programului Naţional ... 4 aprilie 2017
Lucrări finanţate prin OUG 7/2006, ţinute în conservare şi fără finanţare. 4 aprilie 2017
Publicarea transparentă a datelor privind utilizarea fondurilor europene. 4 aprilie 2017
Referitor la Ordinul 117/N/01.09.1997. 3 aprilie 2017
Accesarea fondurilor europene - şansa dezvoltării României. 3 aprilie 2017
Plecarea tinerilor români în străinătate. 29 martie 2017
Situaţia privind modificarea Codului Administrativ. 28 martie 2017
Investiţiile în infrastructura sportivă din România. 27 martie 2017
Care este stadiul procesului de contractare a evaluatorilor externi, demarat de ... 21 martie 2017
Includerea în programul de reabilitare a celor 2000 de unităţi şcolare care în ... 21 martie 2017
Centru Cultural Bezdead, jud.Dâmboviţa. 20 martie 2017
Drumul judeţean 710. 20 martie 2017
Stadiul proiectului "Consolidare - restaurare cu integrare în circuit turistic ... 14 martie 2017
Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, ... 14 martie 2017
Procesul de regionalizare administrativă a României un pas decisiv pentru o mai ... 13 martie 2017
Politizarea activităţii ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei ... 8 martie 2017
Lipsa convocării primarilor la conferinţa de la Piatra Neamţ. 8 martie 2017
Memorandumul cu privire la zonele de intervenţie, zona Moldova, comunităţi ... 7 martie 2017
Măsuri privind cota parte din redevenţele pentru resurse minerale colectate de ... 7 martie 2017
Necesitatea completării Ordinului 1496/2011. 7 martie 2017
Măsurile întreprinse pentru consolidarea blocurilor cu risc seismic. 7 martie 2017
Oportunităţile de finanţare a proiectelor de dezvoltare locală în jud.Hunedoara. 7 martie 2017
Program Teritorial de Investiţii ITI Delta Dunării. 7 martie 2017
Clarificări privind PNDL. 7 martie 2017
PNDL etapa a II-a: neclarităţi privind aprobare/prioritizare/decontare. 6 martie 2017
Alocarile financiare pentru reconsolidarea clădirilor cu risc seismic din Iaşi. 28 februarie 2017
Dificultăţi ale administraţiilor publice ca urmare a reglementărilor din ... 28 februarie 2017
Care este termenul de începere a programului de investiţii pentru reabilitarea ... 28 februarie 2017
Alocare fonduri. 27 februarie 2017
Programul Naţional de Dezvoltare Locală - instrument politic al actualei ... 27 februarie 2017
Oportunităţile de finanţare a proiectelor de dezvoltare locală în jud.Botoşani. 22 februarie 2017
Valorificarea activelor de la Aeroportul Alexei, jud.Ialomiţa. 22 februarie 2017
Oportunităţile de finanţare a proiectelor de dezvoltare locală în jud.Hunedoara. 22 februarie 2017
Finanţarea investiţiilor în reţele de apă şi apă uzată pentru comune cu mai ... 22 februarie 2017
Care sunt măsurile concrete de simplificare a procedurilor pentru accesarea ... 21 februarie 2017
Modificările prevederilor ghidului solicitantului din Ghidul General. 21 februarie 2017
Modul de corelare, în timp, între investiţiile în infrastructura publică ... 14 februarie 2017
Situaţia locuinţelor ANL din jud.Botoşani. 14 februarie 2017
Alocare fonduri europene pentru infrastructură şcolară. 14 februarie 2017
Stadiul de implementare a normativului P118/1 privind securitatea la incendiu a ... 14 februarie 2017
Modificarea Hotărârii 251/2016. 6 februarie 2017

Comisii parlamentare

Partide active

Deputați activi