Nicolae Neagu – Administrație publică și mediu

Propuneri legislative și proiecte de lege

Întrebări și interpelări

Alocarea fondurilor necesare executării obiectivului de investiţii "Bazin de ... 19 aprilie 2017
Finanţare obiectiv de investiţii "Locuinţe pentru tineri destinate închirierii, ... 19 aprilie 2017