Tudoriţa Lungu – Administrație publică și mediu

Propuneri legislative și proiecte de lege

Întrebări și interpelări

Acordarea în regim de urgenţă a fondurilor necesare reparaţiilor capitale la ... 27 iunie 2017