Nicolae-Daniel Popescu – Administrație publică și mediu

Propuneri legislative și proiecte de lege

Întrebări și interpelări

Situația aplicării Programului Național de Cadastre și Carte Funciară (PNCCF) 10 iulie 2018
Măsuri privind posibilitatea ocupării posturilor publice, vacante destinate ... 5 decembrie 2017