Cornel Itu – Administrație publică și mediu

Propuneri legislative și proiecte de lege

Întrebări și interpelări

Clarificări cu privire la Legea 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 9 octombrie 2018
Legea nr.153/2017 şi salarizarea diferenţiată 13 septembrie 2017
Modul de corelare, în timp, între investiţiile în infrastructura publică ... 14 februarie 2017