Ion Cupă

Luări de cuvânt

dată text
2016-12-21 (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Cupă Ion, deputat ales în Circumscripţia electorală ...
2017-10-03 În conformitate cu prevederile art. 95 şi ale art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu ...
2017-10-03 Trei minute. Câte un minute pe fiecare grup.
2017-10-17 În şedinţa plenului Camerei Deputaţilor din data de 18 septembrie 2017 s-a hotărât, în temeiul art. 70 din Regulamentul ...
2018-03-14 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi ...
2018-03-14 Propunem două minute.
2018-05-22 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, cu Proiectul de Lege pentru ...
2018-05-22 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond, în ...
2018-05-23 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în ...
2018-05-23 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond, în ...
2018-06-13 Bună ziua, domnule preşedinte. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în ...
2018-10-02 Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere ...
2018-10-29 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. 3. Propun şi eu aducerea de pe poziţia 79 a Pl-x 273/2018 (Propunerea legislativă ...
2018-10-29 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu ...
2018-11-07 PL-x 485?
2018-11-07 Îmi cer scuze, nu-l aveam la îndemână. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere pe ...
2018-11-07 Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în ...
2018-12-18 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere, pe fond, în ...
2019-07-03 Da.
2019-07-03 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost ...
2019-07-03 Da. Vă mulţumesc din nou, domnule preşedinte. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi ...