3 iulie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului (PL-x 316/2019). ( rămas pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu 5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului; PL-x 316/2019; procedură de urgenţă. Dacă dintre iniţiatori doreşte cineva? Dacă nu, comisia raportoare. Sunt cele... Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru mediu. Pe cine aţi hotărât? Vă rog, domnule deputat, prezentaţi raportul. De asemenea, la sfârşit, pentru dezbateri, să propuneţi un timp de dezbatere.

Ion Cupă Da. Vă mulţumesc din nou, domnule preşedinte. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, transmis cu adresa PL-x 316 din 2019. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 26 iunie 2019. La întocmirea prezentului raport comun, cele două comisii sesizate în fond au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul în care valabilitatea autorizaţiilor de mediu şi a autorizaţiilor integrate de mediu să nu mai fie limitată în timp, ci pe toată durata desfăşurării activităţii, cu acordarea unei vize de funcţionare anuală, intervenţii care au ca scop închiderea unor proceduri de infringement declanşate de Comisia Europeană împotriva României pentru neaplicarea unitară a procedurilor de reglementare, precum şi a celor declanşate pentru funcţionarea unor operatori economici fără autorizaţie sau autorizaţie integrată de mediu valabilă. Potrivit prevederilor art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comună din data de 2 iulie 2019. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de voturi - un vot împotrivă şi o abţinere -, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu amendamentele admise prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Timp de dezbatere pentru amendamente - 5 minute, propunere.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Supun votului dumneavoastră timpul de 5 minute. Cine este pentru? 148 de voturi pentru, 9 voturi contra, 3 abţineri. Timpul - 5 minute. Dacă din partea grupurilor parlamentare sunt intervenţii? Domnul Zainea, vă rog.

Cornel Zainea Mulţumesc, domnule preşedinte. Pentru a desfăşura o activitate care are impact asupra mediului este necesar să obţii o autorizaţie de mediu sau o autorizaţie integrată de mediu. Pentru obţinerea lor, trebuie să duci o serie de documente, în funcţie de fiecare caz. Până la emiterea Ordonanţei nr. 75, ale cărei prevederi sunt preluate de acest proiect de lege, autorizaţia de mediu avea o valabilitate de 5 ani, iar autorizaţia integrată de mediu avea o valabilitate de 10 ani. Ţinând cont de acest termen de valabilitate, solicitantul trebuia să reia procedura pentru autorizare dacă voia să-şi continue activitatea. Ce vrea acest proiect de lege? Pe scurt. Toată procedura care trebuia reluată la expirarea autorizaţiei, la fiecare 5 sau 10 ani, este înlocuită de o viză anuală. Astfel, autorizaţiile se prelungesc din pix, pe termen nedeterminat, prin obţinerea acestei vize. Susţinătorii legii ne spun că durează prea mult să obţii o nouă autorizaţie. Ne mai spun, în expunerea de motive, că nu ne putem respecta obligaţiile asumate la nivel european din cauza unei capacităţi instituţionale insuficiente. Pe de altă parte, viza se va aplica urmând o procedură stabilită prin ordin de ministru. Aşa că vă întreb: dacă nu aveţi capacitatea instituţională să treceţi prin procedură de autorizare o dată la 5 sau chiar la 10 ani, cum veţi avea capacitatea să daţi vize în fiecare an? Cum se vor face controalele? Veţi da vize cu ochii închişi? La toate aceste întrebări nu puteţi răspunde cu proceduri, ca să vedem exact care este situaţia. În schimb, vă plângeţi că nu aveţi oameni. Astfel, sacrificaţi protecţia mediului, ignoraţi potenţiale probleme de sănătate ale populaţiei, pentru că nu aveţi angajaţi, nu aveţi oameni competenţi. Pe de altă parte, aşa cum am văzut şi în PL-x 315/2019, despre care am discutat un pic mai devreme, eliminaţi specialiştii din administrarea ariilor, ca să se ocupe statul. Cu cine se ocupă statul? Cu oamenii pe care nu-i are? O asemenea incoerenţă în actul de guvernare nu poate fi pusă doar pe seama incompetenţei. (Vociferări.) Este vorba şi de protejarea unor interese de grup. (Vociferări.) Grupul USR va vota împotriva acestui proiect de lege. (Vociferări.)

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc mult. Totuşi e iniţiativă legislativă, nu e act de guvernare. Dacă mai sunt intervenţii din partea grupurilor parlamentare? Dacă nu, intrăm pe articole. Dacă la titlu sunt intervenţii? Nu. Adoptat. La preambul intervenţii? Nu. Adoptat. Avem 6 amendamente admise. Dacă sunt intervenţii? Nu. Adoptate. Proiectul de lege rămâne la votul final.