Ion Cupă

Activitate

Afiliere politică

  3 iulie 2019
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc din nou, domnule preşedinte. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere în fond, în ...

  3 iulie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind ...

  3 iulie 2019
  luare de cuvânt, Da.

  6 martie 2019
  propunere legislativă, BP133/2019 Propunere legislativă privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere, pe fond, în procedură de urgenţă, în vederea unei noi examinări şi depunerii unui nou raport ...

  20 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP950/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.24, alin.(3 ) din Legea nr.231/2018 privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

  7 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind evaluarea impactului ...

  7 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Îmi cer scuze, nu-l aveam la îndemână. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere pe fond cu Proiectul de Lege privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor, ...

  7 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, PL-x 485?

  7 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP900/2018 Propunere legislativă privind modificarea OUG nr.194/2002 privind regimul strainilor în România şi OG nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

  29 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului ...

  29 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. 3. Propun şi eu aducerea de pe poziţia 79 a Pl-x 273/2018 (Propunerea legislativă pentru modificarea art.10 alin.(14) din Legea nr.82/1993 privind constituirea ...

  10 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP529/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  2 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea ...

  19 septembrie 2018
  propunere legislativă, BP650/2018 Propunere legislativă privind transparenţa în domeniul lobby-ului şi al reprezentării intereselor

  9 iulie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 660/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă ...

  23 mai 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de ...

  23 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă ...

  22 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă ...

  22 mai 2018
  luare de cuvânt, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor ...

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 346/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 373/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 406/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

  10 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 478/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr.195/2005 privind protecţia mediului

  14 martie 2018
  luare de cuvânt, Propunem două minute.

  14 martie 2018
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre ...

  13 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 489/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii adopţiei nr.273/2004

  7 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 89/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002

  6 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 438/2018 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004

  12 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 228/2018 Propunere legislativă pentru modificarea literei h 1 , alin.(2) al art.9 şi a literei g 1 ), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 213/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

  4 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 74/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic

  27 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 236/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A. şi pentru modificarea unor acte normative

  27 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 57/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A.

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 84/2018 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 85/2018 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

  18 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 388/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.37 şi art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, În şedinţa plenului Camerei Deputaţilor din data de 18 septembrie 2017 s-a hotărât, în temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, ...

  3 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Trei minute. Câte un minute pe fiecare grup.

  3 octombrie 2017
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile art. 95 şi ale art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost ...

  6 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 548/2017 Proiect de Lege privind semnalizarea corespunzătoare a drumurilor publice la nivel cu cale ferată

  19 aprilie 2017
  interpelare, Protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi istoric al jud.Dolj.

  4 aprilie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 404/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Cupă Ion, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 17 Dolj, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect Constituţia şi ...