Mihăiţă Vîrză

Luări de cuvânt

dată text
2016-12-21 (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Jurământ de credinţă faţă de ţară şi popor Eu, Vîrză ...
2017-12-04 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Subiectul interpelării este procesul de monitorizare şi de evaluare a Strategiei ...
2018-02-21 Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi ...
2018-02-26 Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea mea este adresată domnului ministru al apelor şi pădurilor, Ioan ...
2018-03-12 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Interpelarea este adresată domnului Bogdan Gheorghe Trif, ministrul turismului. Stimate ...
2018-03-28 Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului de dialog politic ...
2018-05-22 Mulţumesc, domnule preşedinte. Prin această lege se instituie sistemul calităţii în construcţii, care să conducă la ...
2018-05-22 Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi ale art. 115 din Regulamentul Camerei ...
2018-05-29 Mulţumesc, domnule preşedinte.
2018-05-29 Interpelarea are ca subiect... e adresată Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, având ca subiect "Strategia ...
2018-11-05 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Interpelarea mea este adresată Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei ...
2018-11-19 Mulţumesc.
2018-11-19 A, scuzaţi!
2018-11-19 Da.
2018-11-19 Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea este adresată domnului ministru al finanţelor publice şi subiectul este ...
2018-11-19 Prin Strategia naţională de ocupare a forţei de muncă, România şi-a asumat ca obiectiv general atingerea unui nivel ...
2019-04-02 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art. 25 din Ordonanţa Guvernului ...
2019-06-03 Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea este adresată ministrului sănătăţii, având ca subiect "Strategia Naţională ...
2019-09-11 Vîrză.
2019-09-11 Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2017 pentru modificarea ...