Iusein Ibram

Activitate

Afiliere politică

  24 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Ibram - "pentru" la toate proiectele.

  17 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Ibram, "pentru" la toate.

  10 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Ibram - "pentru" la toate.

  3 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Ibram. "Pentru" la toate, 13 - "abţinere".

  14 octombrie 2020
  propunere legislativă, BP818/2020 Propunere legislativă de completare şi modificarea a Ordonanţei Guvernului 137/2000 privind prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Ibram - "pentru" la toate... pe ordinea de zi.

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Ibram - pentru.

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Ibram - pentru.

  6 octombrie 2020
  luare de cuvânt, "Pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi.

  12 august 2020
  luare de cuvânt, Ibram Iusein - pentru.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Deputat Iusein Ibram. Votez "pentru", la toată ordinea de zi.

  1 iulie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 420/2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Deputat Iusein Ibram. Votez "pentru", pentru toată ordinea de zi.

  30 iunie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 649/2020 Proiect de Lege privind abrogarea unor măsuri discriminatorii pentru locuitorii Dobrogei

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Deputat Iusein Ibraim. Vot "pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi.

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă înaintăm alăturat raportul suplimentar asupra Propunerii legislative privind consacrarea zilei de 15 martie ca sărbătoare a comunităţii maghiare din România. În ...

  20 mai 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 313/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Votez pentru.

  29 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vot "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  29 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Pentru.

  29 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vot pentru. La mulţi ani, Comunităţii evreieşti!

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 170/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Votez pentru ordinea de zi.

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Alo!

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, O seară bună!

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Iusein Ibram, ales la nivel naţional. Da pentru ambele.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Iusein Ibram. Alo!

  10 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 359/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.86 1 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Vreau să mă refer la proiectul de lege. Proiectul de lege face referire la zilele libere pe care ar trebui să le obţină copiii de religie islamică şi de religie a ...

  26 februarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 86/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995

  26 februarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 87/2020 Proiect de Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Eu vreau să mă refer strict la ordinea de zi, la proiectul de lege care s-a votat anterior. Vreau să vă mulţumesc în numele comunităţii musulmane pentru iniţiativa ...

  3 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 648/2019 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antiţigănismului

  23 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 549/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare

  24 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind instituirea zilei de 12 octombrie - Ziua limbii, alfabetului şi culturii armene. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 ...

  18 septembrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 391/2019 Propunere legislativă privind completarea art.95 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  17 septembrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 650/2019 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Mărţişorului ca zi de sărbătoare naţională

  17 septembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 45/2020 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Românităţii Balcanice

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a ...

  7 mai 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 561/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 Codul penal

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Declaraţia mea politică se referă la evenimentele petrecute în Imperiul Otoman în anul 1915. În privinţa evenimentelor din perioada 1915-1918, în Imperiul Otoman, ar trebui ca istoricii şi diplomaţii ...

  17 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 553/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

  10 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorităţii sârbe din România. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a ...

  13 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 341/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenţă

  12 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 126/2019 Proiect de Lege pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

  5 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 97/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

  20 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Aş avea rugămintea ca cei care se referă la situaţii care se petrec în ţara noastră să lase în pace ţările celelalte, Rusia, Turcia, Franţa, să ne ocupăm de ...

  14 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 311/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea articolului 5 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii

  20 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 119/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

  7 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 226/2019 Proiect de Lege privind statutul poliţistului local

  3 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl nr. L616/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  5 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 21/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 599/2018 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii romani

  17 iulie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 415/2018 Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Institutului Român pentru Drepturile Omului

  2 iulie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a ...

  2 iulie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 25 aprilie 2018. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege ...

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a fost ...

  19 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 501/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  25 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Evenimentele din anul 1915 continuă să fie dezbătute cu amploare şi, probabil, vor fi subiect al multor discuţii şi controverse în ...

  24 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 603/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată ), cu modificările şi completările ulterioare

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Aviz comun. În şedinţa comună a Birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au fost prezentate candidaturile depuse pentru un post de membru în ...

  3 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 170/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilitaţi

  20 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 4/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională şi a Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte de comisie, de plen şi dragi colegi, Am văzut că, dacă viitorul ţării, copiii, nu ne sensibilizează şi nu le acordăm în educaţia lor cei 6%, măcar să ne gândim la motoarele ...

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 242/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

  27 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În şedinţa din 7 noiembrie, membrii comisiei au examinat proiectul de lege, în conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei, şi au hotărât, în ...

  22 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 227/2018 Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi a art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este ...

  31 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Pe data de 29 octombrie s-au împlinit 94 de ani de la proclamarea Republicii Turcia. Cu acest prilej, transmit cele mai bune urări de bine, statului ...

  18 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 388/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.37 şi art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  16 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 339/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001

  12 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 244/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 405/2017 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Minorităţilor Naţionale din România

  13 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 529/2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi imunologie "Cantacuzino " în vedere realizării Planului national de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

  8 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 227/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

  2 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 205/2017 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Admnistraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea

  25 aprilie 2017
  luare de cuvânt, "Disputa turco-armeană privind evenimentele din 1915" Noi onorăm memoria armenilor otomani care şi-au pierdut viaţa în circumstanţele tragice ale Primului Război Mondial şi împărtăşim suferinţa ...

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Coran rosteşte jurământul scris.) Eu, Ibram Iusein, deputat ales la nivel naţional, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect Constituţia şi legile ţării; Jur să ...

  5 septembrie 2016
  propunere legislativă, PL-x nr. 81/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap