Roberta Alma Anastase

Activitate

Afiliere politică

  17 decembrie 2018
  întrebare, Viitorul Cadru Financiar Multianual 2021-2027

  3 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Comisia pentru afaceri europene, în principal, a salutat şi sprijinit obiectivul de aducere şi de menţinere a stocurilor de peşte din Marea Neagră la niveluri care să permită o producţie maximă ...

  3 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Comisia pentru afaceri europene, în principal, a susţinut că mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru a completa finanţarea la bugetul general al Uniunii pentru exerciţiul financiar 2019 ...

  3 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia pentru afaceri europene, în principal, a salutat şi a sprijinit preocuparea Comisiei Europene pentru o bioeconomie europeană durabilă care contribuie la ...

  14 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP931/2018 Propunere legislativă pentru utilizarea autovehiculelor şcolare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învăţământului primar/gimnazial precum şi pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  6 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP893/2018 Propunere legislativă privind finanţarea şi implementarea Programului "Tineri în Parlament"

  10 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP529/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  8 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP692/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  28 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 492/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

  27 septembrie 2018
  propunere legislativă, BP666/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  26 septembrie 2018
  întrebare, Preşedinţia română a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării

  18 septembrie 2018
  întrebare, Adoptarea monedei euro

  18 septembrie 2018
  întrebare, Aderarea României la Spaţiul Schengen

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 33/2019 Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

  19 iunie 2018
  întrebare, Sistarea fondurilor europene

  29 mai 2018
  întrebare, Mecanismul European de Stabilitate

  22 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 458/2018 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

  16 mai 2018
  întrebare, Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă COM (2017) 797

  23 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Scopul acestei comunicări este de a îmbunătăţi dezvoltarea competenţelor-cheie ale cetăţenilor de toate vârstele, pe tot parcursul vieţii şi de a oferi statelor membre orientări cu privire ...

  23 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Acest document a apărut ca o consecinţă a analizelor care relevă faptul că, odată cu criza economică şi, drept consecinţă, crizele sociale care i-au urmat, au pus la ...

  23 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc mult, domnule preşedinte. Şi Grupul PNL va vota pentru adoptarea acestui proiect de opinie. Considerăm că este unul într-adevăr important pentru sistemul educaţional din România. Potrivit ...

  16 aprilie 2018
  întrebare, Măsuri active privind reducerea riscului de apariție a diabetului la copii

  20 martie 2018
  întrebare, Președenția rotativă a Consiliului

  7 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 89/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002

  14 februarie 2018
  întrebare, Nivelul cheltuielilor pentru cercetare şi inovare

  6 februarie 2018
  întrebare, Priorităţile Preşedenţiei Comisiei pentru Consolidarea Păcii din cadrul ONU

  6 februarie 2018
  întrebare, Măsuri concrete privind reducerea poluării

  5 februarie 2018
  întrebare, Situaţia drepturilor ale angajaţilor Caselor de Cultură din judeţul Prahova

  27 noiembrie 2017
  întrebare, Criza dozelor de imunoglobină

  14 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Numai acum două săptămâni, comisarul pentru buget, domnul Günther Oettinger, vizita România. În cadrul întâlnirii pe care Comisia pentru afaceri europene, împreună cu ...

  14 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Şi această comunicare face parte din acelaşi pachet care vizează domeniul apărării şi are ca subiect crearea unui fond care să... de fapt, un buget creionat astfel încât subiectul legat de ...

  14 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Preşedintele Comisiei Europene a subliniat în nenumărate rânduri faptul că în prezent Uniunea Europeană se confruntă cu probleme de securitate, cele mai grave din ...

  8 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 442/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

  8 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 211/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  7 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 255/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  31 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Distinşi colegi, La începutul lunii, tot de la această tribună, făceam un apel la prim-ministrul Mihai Tudose, şi tot Domniei Sale doresc să mă adresez şi astăzi. Îmi exprimam atunci şocul ...

  31 octombrie 2017
  interpelare, Pbligativitatea publicării rapoartelor de evaluare şi gestionare a calităţii aerului înconjurător

  24 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Obiectivul propunerii de recomandare a Consiliului este acela de a îmbunătăţi disponibilitatea informaţiilor calitative şi cantitative cu privire la parcursul profesional al absolvenţilor de ...

  24 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În plus faţă de ceea ce a specificat domnul deputat şi preşedinte al comisiei, Angel Tîlvăr, aş vrea să adaug, în ceea ce priveşte contribuţia Comisiei pentru afaceri ...

  24 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Agenda pentru învăţământul superior, propusă prin intermediul acestui document, este parte a strategiei ample, iniţiată de Comisia Europeană, pentru a sprijini tinerii ...

  17 octombrie 2017
  întrebare, Situaţia îngrijorătoare din jud.Prahova.

  17 octombrie 2017
  întrebare, Conturarea proiectului de buget al Preşedinţiei române a Consiliului UE.

  16 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 339/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001

  12 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 244/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Aşa cum aţi observat, dragi colegi, Partidul Naţional Liberal s-a abţinut la acest vot şi am vrea să explicăm poziţia noastră. Începând cu 1 ianuarie 2019, România va ...

  11 octombrie 2017
  întrebare, Neîndeplinirea obligaţiilor asumate de România.

  11 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 238/2018 Propunere legislativă pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul agricol

  11 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 237/2018 Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare

  4 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Poluarea Ploieştiului este o problemă vitală care nu poate fi ignorată, cu atât mai puţin îngropată sub minciuni şi declaraţii politicianiste. Ea poate fi rezolvată ...

  3 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, încă o dată, domnule preşedinte. Documentul de reflecţie propus de Comisia Europeană lansează o dezbatere cu privire la modul în care Uniunea Europeană poate să valorifice la maximum ...

  3 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Documentul de reflecţie completează activitatea în curs, referitoare la pachetul privind aprobarea, adoptat de Consiliu, în decembrie 2016, ce constă în punerea în ...

  26 septembrie 2017
  întrebare, Remanierea Viceprim ministrului Graţiela Gavrilescu, ministru al Mediului.

  19 septembrie 2017
  întrebare, Cazul familiei Asan.

  30 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 103/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Documentul prezentat de Comisia Europeană la 1 martie prezintă 5 posibile scenarii pentru evoluţia viitoare a proiectului european şi are rolul, de fapt, de a genera ...

  13 iunie 2017
  interpelare, Obligativitatea evaluării calităţii mediului.

  16 mai 2017
  interpelare, Demararea Programului privind reducerea impactului asupra atmosferei, inclusiv monitorizarea calităţii aerului.

  16 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 544/2017 Proiect de Lege pentru susţinerea reîntregirii familiei de români cu ocazia Centenarului Marii Uniri

  10 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 413/2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale

  9 mai 2017
  întrebare, Stadiul actual al absorbţiei fondurilor europene.

  2 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 223/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată

  26 aprilie 2017
  întrebare, Poziţia României faţă de rezultatul referendumului organizat în Turcia.

  25 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi colegi, Acum mai bine de o lună de zile veneam în faţa dumneavoastră pentru a vă atrage atenţia asupra unei situaţii extrem de grave cu care se confruntă ...

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc mult, domnule preşedinte. Astăzi voi vorbi despre poluarea oraşului Ploieşti, această problemă fiind una dintre cele mai grave şi vechi probleme care macină viaţa de zi cu zi a locuitorilor ...

  21 martie 2017
  întrebare, Discriminarea copiilor lucrătorilor români aflaţi pe teritoriul UE.

  21 martie 2017
  interpelare, Achiziţionarea unei ambulanţe speciale pentru transportul nou-născuţilor cu probleme grave de sănătate.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc mult. Interpelarea mea este adresată domnului ministru al sănătăţii. De foarte mulţi ani, sistemul sanitar din Prahova suferă de grave deficienţe, de foarte multe ori prahovenii fiind puşi ...

  13 martie 2017
  întrebare, Stadiul actual al proiectelor fazate.

  22 februarie 2017
  întrebare, Situaţia salariilor personalului sanitar care lucrează în condiţii de risc ridicat.

  21 februarie 2017
  întrebare, Stadiul actual al îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante.

  21 februarie 2017
  întrebare, Aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

  21 februarie 2017
  propunere legislativă, BP50/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici * Republicată şi a Hotărârii de Guvern nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

  7 februarie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Andreea Cosma, nu votaţi?

  7 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Amendamentul meu are numărul 29. Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa 7, numărul 31, Prahova, cu suma de 32.236 de mii de lei pentru finanţarea ...

  2 februarie 2017
  întrebare, Criza vaccinurilor pentru copii.

  2 februarie 2017
  întrebare, Stadiul actual al autostrăzii Bucureşti - Ploieşti.

  2 februarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 206/2017 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

  16 ianuarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 20/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  5 ianuarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 203/2017 Propunere legislativă pentru modifiarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Anastase Roberta Alma, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 31 Prahova, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect ...