István Erdei Dolóczki

Activitate

Afiliere politică

  5 februarie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 23/2019 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri

  3 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 732/2018 Propunere legislativă pentru implementarea subpunctului 1 al punctului III din Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918

  28 noiembrie 2018
  întrebare, Stadiul soluţionării dosarului nr.26786/RD/2016 de redobîndire a cetăţeniei române

  21 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP955/2018 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

  21 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 720/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei

  21 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 63/2019 Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transportului şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., în domeniul public al oraşului Huedin, comunei Sâncraiu şi comunei Călăţele

  19 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl nr. L688/2018 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri

  19 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP941/2018 Propunere legislativă pentru completarea titlului XI Renta viageră agricolă din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

  14 noiembrie 2018
  întrebare, Stadiul validării unor proiecte de dezvoltare locală din fonduri de la bugetul de stat şi din fonduri europene neambursabile promovate de municipiul Carei, jud. Satu-Mare

  14 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP936/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  7 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP902/2018 Propunere legislativă privind statutul poliţistului local

  7 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 132/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

  31 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 125/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii

  17 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP747/2018 Propunere legislativă pentru completerea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic

  3 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Buna ziua, doamnelor şi domnilor deputaţi. Domnule ministru al finanţelor publice, Este foarte dificil să aprofundăm problemele legate de funcţionarea ...

  5 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 745/2018 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Erdei, prezent. Erdei, "E"! Nu ştiu dacă m-ai văzut de sus. Uitaţi!

  3 iulie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 659/2018 Propunere legislativă privind activităţile prestabilite de tip ridesharing

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 413/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 38/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă

  21 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 710/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  21 iunie 2018
  propunere legislativă, BP527/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naşionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  20 iunie 2018
  întrebare, Modul de înregistare în contabilitatea persoanelor juridicee fără scop patrimonial a veniturilor pentru serviciile sociale prestate

  20 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 690/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  6 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 703/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

  4 iunie 2018
  luare de cuvânt, ... nu îl privesc numai pe ministrul finanţelor publice şi ar fi nedrept să punem totul în cârca domnului Teodorovici! Mulţumesc mult pentru atenţie.

  4 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamnă preşedinte de şedinţă, Domnule ministru, Stimate colege şi stimaţi colegi deputaţi, Nu vom discuta despre datele cifrice înaintate de autorii moţiunii şi nici nu are rost, pentru că ...

  4 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 510/2018 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

  16 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 678/2018 Propunere legislativă pentru completarea articolului 14 al Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor

  24 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 595/2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice

  10 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 356/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

  20 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 512/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

  7 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 88/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  28 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 488/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind funcţionarii publici

  27 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 364/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  20 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 402/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 3 alineatul (3 1 ) din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996

  13 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 400/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  7 februarie 2018
  luare de cuvânt, Erdei, 110.

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 218/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.24 /2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Bună ziua! Doamnelor şi domnilor, Domnule preşedinte de şedinţă, Mulţumesc pentru posibilitatea de a lua cuvântul în această privinţă. Este vorba de modificarea Codului de procedură fiscală, în ...

  20 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 4/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională şi a Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Solicităm includerea în Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului "Reparaţii capitale pod Decebal peste râul Someş, în municipiul Satu Mare", cu o sumă de 3,4 milioane lei.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nr. marginal 185...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc mult, domnule preşedinte. Foarte pe scurt, cu toate că sunt ardelean şi sunt băgat la viteza "încet", dar solicit o sumă de 6 milioane de lei - nr. crt. 173 - 6 milioane de lei pentru ...

  6 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 566/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  4 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 587/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Bună ziua! Domnule vicepreşedinte, domnule preşedinte de şedinţă, UDMR-ul, la vremea respectivă, a depus o iniţiativă legislativă cu un conţinut asemănător, care a fost şi este şi în momentul de faţă ...

  15 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 464/2017 Propunere legislativă pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş

  7 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 447/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  7 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 189/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă

  25 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 295/2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

  23 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Domnule ministru, Stimaţi colegi, Timpul acordat este prea scurt ca să-mi permit să fac o analiză completă a Ordonanţei Guvernului nr. 23 din 2017, dar ...

  18 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 154/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

  10 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 175/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  28 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 178/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea punctului 10 din Anexa nr.2 la Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii

  26 septembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 149/2018 Proiect de Lege pentru completarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere

  20 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 294/2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.258 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  4 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule preşedinte, Domnule prim-ministru, Domnule viceprim-ministru, Doamnelor şi domnilor colegi, Este momentul în care putem să adresăm câteva cuvinte, câteva ...

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 497/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii

  30 iunie 2017
  propunere legislativă, BP310/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, BP300/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, BP307/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 7/2018 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  27 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 72/2018 Propunere legislativă privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 01 ianuarie 1962-25 decembrie 1989

  26 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 407/2017 Proiect de Lege privind combaterea ambroziei

  12 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 276/2017 Proiect de Lege privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc

  12 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 431/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.32 şi art.33 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale

  7 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 547/2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

  24 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 512/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

  24 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 526/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.218 din 23 iulie 2015 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău

  23 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 210/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale

  9 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 557/2017 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi - Târgu Mureş Autostrada Unirii

  8 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 227/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

  18 aprilie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 288/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

  11 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 362/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  29 martie 2017
  propunere legislativă, BP116/2017 Propunere legislativă privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc

  15 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 478/2017 Propunere legislativă privind consacrarea zilei de 15 Martie ca sărbătoare a comunităţii maghiare

  8 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 155/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

  28 februarie 2017
  propunere legislativă, BP69/2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

  21 februarie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 226/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

  7 februarie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte de şedinţă, Ca o consecinţă a aprobării amendamentului de la art. 4 alin. (1), litera d3) apare această necesitate, să mai amendăm şi Anexa 7, cu textul următor: "Suma prevăzută la ...

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Este necesară această sumă pentru finalizarea lucrării care se tergiversează cam de 10 ani. Mulţumesc.

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc mult pentru înţelegere, domnule preşedinte de şedinţă. La marginal 81 avem o propunere, şi anume: suplimentarea sumei alocate obiectivului "Varianta de ocolire Carei - km 0 + 000 - km 10 + ...

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, 81.

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Da. Poziţia 3. Propunem includerea în program a obiectivului "Reabilitarea taberei de tineret din Băile Chirui, judeţul Harghita", în valoare de 18 089 de mii de lei.

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, La poziţia marginal 2, propunem alocarea sumei de 13 800 de lei pentru realizarea pistei de sanie în localitatea Sărmaş, judeţul Harghita.

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, ... este o procedură, este o problemă de procedură. Eu aş ruga colegii care susţin amendamente să indice şi numărul marginal, fiindcă este foarte greu de urmărit dacă spune că din judeţul cutare, ...

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Cu tor respectul...

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Nu.

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc mult, domnule preşedinte. Din păcate, acest amendament a fost respins în comisiile reunite, dar nu se regăseşte în capitolul "Amendamente respinse", probabil că a fost omis. Este o eroare ...

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Domnilor preşedinţi de şedinţă ai Camerei Deputaţilor şi Senatului, Domnule prim-ministru, Doamnelor şi domnilor miniştri, Doamnelor şi domnilor colegi, În luna februarie a anului 2017 dezbatem ...

  5 ianuarie 2017
  luare de cuvânt, La capitolul Amendamente respinse, marginal 2, art. (1) pct. 1, la art. 61, lit. e) se abrogă. Noi spunem că se elimină, adică rămâne. Acesta este amendamentul nostru. Scopul propunerii este de a ...

  5 ianuarie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Eu voi fi foarte scurt. Din partea UDMR-ului, noi am venit cu o anumită propunere, şi anume, suntem de acord cu scutirea totală a tuturor pensiilor care sunt finanţate din Fondul ...

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Jurământ de credinţă faţă de ţară şi popor.