Nicuşor Daniel Dan

Activitate

Afiliere politică

  22 octombrie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 663/2020 Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! Nicuşor Dan sunt. Am pierdut Internetul. La poziţia 3 votez împotrivă; la poziţia 4 - împotrivă; la poziţia 5 - abţinere; la poziţia 6 - pentru şi la poziţia 7 - ...

  22 mai 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 470/2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

  8 mai 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 253/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei

  8 mai 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 252/2020 Propunere legislativă pentru desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

  6 mai 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 264/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive şi pentru completarea Legii poliţiei locale nr.155/2010

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 175/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii asistenţei sociale nr.292/2011

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 193/2020 Proiect de Lege privind regimul ariilor naturale protejate urbane şi conservarea biodiversităţii urbane

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Nicuşor Dan, deputat, Circumscripţia Bucureşti. Pentru punctele 1, 2 şi 3, adică PL-x 132, PL-x 130 şi PL-x 131, votul meu este de abţinere, şi la proiecte şi la amendamente. Pentru ...

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Nicuşor Dan, deputat, Circumscripţia nr. 42 Bucureşti. Votez "pentru" la amendament şi "pentru" la proiectul de hotărâre.

  12 martie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 121/2020 Propunere legislativă pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  19 februarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 312/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(4) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  3 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 648/2019 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antiţigănismului

  31 octombrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 616/2019 Propunere legislativă privind abrogarea dispoziţiilor care reglementează posibilitatea pensionării anticipate a personalului de specialitate juridică din sistemul judiciar

  17 octombrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 487/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

  8 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Vreau să vă supun atenţiei un exemplu, din păcate foarte întâlnit în practică. Să presupunem că un primar, o primărie, emite o autorizaţie de construire care încalcă legea: are un ...

  3 iulie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 636/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Protecţiei Mediului nr.137/1995

  1 iulie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 331/2019 Propunere legislativă de revizuire a Constituţiei României

  26 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 328/2019 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  5 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 107/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii concediului paternal nr.210/1999

  4 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 384/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii statutului asistentului social în România nr.466/2004

  27 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 84/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

  14 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 138/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.372 din Legea nr.286/2009 - "Codul Penal"

  31 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 668/2018 Proiect de Lege privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

  30 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 660/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003

  24 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Avem o prevedere pentru conductele subterane. Investitorii nu trebuie să obţină autorizaţie, doar o autorizare prealabilă de la Ministerul Economiei. Faptul că există o conductă ...

  24 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, E o lege importantă. Suntem toţi de acord că România trebuie să exploateze resursele din Marea Neagră, nu e niciun dubiu. Suntem toţi de acord că trebuie să le exploateze acum, cât ...

  22 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule ministru, Ştiţi că am un respect pentru dumneavoastră şi de aceasta o să vă pun nişte întrebări tehnice şi vreau să-mi răspundeţi, dacă se poate, tot tehnic. În România, de fapt, miza acestei ...

  16 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 552/2018 Proiect de Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

  12 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP535/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii concediului paternal nr.210/1999

  10 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP530/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  9 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP522/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice

  9 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 100/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  4 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 102/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice

  3 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 509/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

  27 septembrie 2018
  propunere legislativă, BP666/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  25 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 489/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii adopţiei nr.273/2004

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 664/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 648/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  5 iulie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Este o lege importantă, o problemă importantă, riscul seismic. Vreau să salut colaborarea între grupurile politice şi cu Ministerul Dezvoltării, pe proiectul acesta de lege. Trei ...

  5 iulie 2018
  luare de cuvânt, Permiteţi-mi, domnule preşedinte, să încep cu o scurtă replică pentru domnul Roman. Din fericire, acel 70% din PIB este produs de sectorul privat, şi nu de Asociaţia Municipiilor din România. ...

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 435/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, pentru modificarea art.43 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, precum şi pentru modificarea art.45 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale

  27 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 652/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni

  18 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 387/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001

  6 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 368/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  30 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 356/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

  24 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 631/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  8 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 700/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.287 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

  24 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 263/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar

  19 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 450/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală

  16 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 222/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  16 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 339/2018 Propunere legislativă privind modificarea Legii 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză publică

  11 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 213/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

  4 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 196/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

  4 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 198/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

  4 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 197/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

  27 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 166/2018 Propunere legislativă pentru abrogarea pensiilor speciale

  26 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 156/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.42, alin.(4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  19 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 277/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.34 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003

  15 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 31/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.77 din Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale

  14 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 345/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată

  13 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 330/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  12 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 246/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 226/2018 Propunere legislativă pentru completarea dispoziţiilor art.97 din Codul Fiscal

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 258/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 343/2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea Depozitului Electronic Naţional al Lucrărilor Ştiinţifice

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 225/2018 Propunere legislativă pentru modificarea unor dispoziţii din Codul Fiscal

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 205/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 224/2018 Propunere legislativă pentru promovarea folosirii de mijloace tehnologice pentru reducerea poluării

  20 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 329/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

  14 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 310/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990

  11 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 578/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  27 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 503/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Noi avem o Lege a exproprierii, Legea nr. 33/1994, o lege foarte bună. Acolo sunt nişte proceduri care ar trebui îmbunătăţite şi, în loc să le îmbunătăţim, am inventat legi de ...

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 592/2017 Propunere legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piaţă şi stimularea creării de noi locuri de muncă

  1 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 440/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăţilor 31/1990

  4 octombrie 2017
  interpelare, Stadiul absorbţiei fondurilor europene pe tru Programele Operaţionale 207-2013 şi pentru Programele Operaţionale 2014-2020.

  3 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 150/2018 Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor

  20 septembrie 2017
  propunere legislativă, BP377/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

  13 septembrie 2017
  interpelare, Stadiul implementării Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, aprobată prin HG 583/2016.

  23 august 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 24/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

  3 august 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 39/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

  3 august 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 40/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice

  3 august 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 25/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale

  28 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 256/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

  7 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 547/2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

  30 mai 2017
  propunere legislativă, BP224/2017 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  23 mai 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Cred că este un moment trist pentru noi, toţi. Avem în stradă şi avem în balcon nişte oameni care au câştigat nişte premii internaţionale pentru cinematografia românească, nişte ...

  16 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 282/2017 Propunere legislativă pentru abrogarea articolelor 49 şi 50 din legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi pentru abrogarea Legii nr.357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  11 mai 2017
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte al Comisiei Europene, Permiteţi-mi să salut prezenţa dumneavoastră la Bucureşti, în numele Partidului Uniunea Salvaţi România. Ne bucurăm că aţi dorit să vă adresaţi ...

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Din partea Grupului USR, domnul deputat Vlad Duruş.

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Deci e vorba de titlu. De la Senat a venit: "Lege privind aprobarea Ordonanţei...". Amendamentul propus de comisie este: "Lege privind respingerea Ordonanţei". Eu vă propun respingerea amendamentului ...

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, În urmă cu o săptămână am solicitat de la acest microfon trimiterea proiectului înapoi la comisie, pentru dezbatere. Am spus atunci că există rapoarte oficiale şi ale statului român, ...

  27 martie 2017
  luare de cuvânt, Două săptămâni, atunci.

  27 martie 2017
  luare de cuvânt, 4 săptămâni. (Rumoare.)

  27 martie 2017
  luare de cuvânt, Fiind o chestiune complexă, 4 săptămâni, aş zice.

  27 martie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, În urmă cu exact 7 ani, era în martie 2010, am fost într-o situaţie similară. Parlamentul dezbătea modificarea Legii nr. 422 a monumentelor. Am fugit într-un suflet la doamna Csilla ...

  1 martie 2017
  luare de cuvânt, Din partea Grupurilor USR: Pentru Comisia parlamentară a revoluţionarilor – domnul deputat Lupescu, care va avea şi funcţia de secretar. Pentru Comisia comună pentru integrare europeană dintre ...

  1 martie 2017
  luare de cuvânt, Reprezentanţii Grupurilor parlamentare ale USR. Pentru Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei: doamna deputat Cristina Prună şi supleant – doamna deputat Oana ...

  21 februarie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 424/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

  13 februarie 2017
  luare de cuvânt, Eu am o luare de cuvânt cu caracter tehnic. Noi aprobăm acum o hotărâre care are un articol prin care aprobăm, iar acest articol are patru recomandări. La prima recomandare sugestia mea este să ...

  8 februarie 2017
  luare de cuvânt, ...şi decizia asta va fi judecată şi de istorie, şi de copiii, şi de nepoţii dumneavoastră! Mulţumesc. (Aplauze.)

  8 februarie 2017
  luare de cuvânt, Istoria va reţine punctele critice ale acestui conflict social şi în punctele critice tot timpul strada a fost de partea corectă a istoriei. Şi la Revoluţie, şi în Piaţa Universităţii, şi mai recent ...

  8 februarie 2017
  luare de cuvânt, Istoria va reţine, din aceşti zeci de ani pe care-i trăim, pe de o parte aspiraţia societăţii către normalitate, către respectarea legii, către depolitizarea administraţiei publice, către o cheltuire ...

  8 februarie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Acest Guvern a călcat linia roşie. (Vociferări.) Există limite care nu trebuie trecute, iar acest Guvern a trecut o astfel de limită. Au fost ani în care, în România s-a prăduit banul ...

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, ... să înlăturăm sursa acestei probleme, şi anume să aprobăm în regim de urgenţă Ordonanţa nr. 14, ca să lămurim chestiunea modificării Codului penal, şi să respingem în regim de urgenţă Proiectul ...

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Cred că este obligaţia noastră să înţelegem ceea ce sutele de mii de români care au ieşit în stradă zilele astea vor să ne transmită. Şi, în opinia mea, ceea ce vor dumnealor să ne ...

  1 februarie 2017
  luare de cuvânt, Cristian Seidler, Ilie Dan Barna, Cătălin Drulă, Cosette-Paula Chichirău; secretari: Lavinia-Corina Abu-Amra şi Claudiu-Iulius-Gavril Năsui; reprezentantul nostru în Biroul permanent, în funcţia de ...

  1 februarie 2017
  luare de cuvânt, Pentru Grupul parlamentar al USR, lider de grup - Nicuşor Dan, vicelideri... (Rumoare.)

  1 februarie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Vă cerusem un minut pentru un discurs... (Rumoare.)... la suflet, ca între colegi...

  1 februarie 2017
  luare de cuvânt, Cred că nu sunteţi conştienţi că prin ce aţi făcut... (I se întrerupe microfonul. Rumoare.)

  1 februarie 2017
  luare de cuvânt, Am un apel, şi nu o să fie lung, către colegii noştri de la putere. (Vociferări.) Stimaţi colegi, Este... (Vociferări.) ... ce s-a întâmplat noaptea trecută este foarte grav...

  1 februarie 2017
  luare de cuvânt, ... şi...

  1 februarie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Cred că nu e corect să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic noaptea trecută... (Aplauze, rumoare, fluierături.)

  16 ianuarie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, E adevărat că n-am fost la negocierea liderilor de grup, pentru că n-am fost invitat, dar pe acel tabel am văzut o poziţie pentru USR... la SRI vorbesc, de SRI vorbim... o poziţie ...

  4 ianuarie 2017
  luare de cuvânt, Stimate doamne, stimaţi domni, Un nou Guvern ar fi trebuit să fie speranţa unui nou început pentru România.. Din păcate, nu vedem această speranţă nici în programul de guvernare şi nici în echipa pe ...

  28 decembrie 2016
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Şi mie mi se pare că începem cu stângul prin modul în care dezbatem azi. Pe de o parte, există un număr important de proiecte legislative pentru care vrem să avem azi dezbatere pe ...

  22 decembrie 2016
  luare de cuvânt, Din partea Grupului USR. Comisia pentru politică economică: Oana Bîzgan şi Mihai Botez. Comisia pentru buget, finanţe: Claudiu Năsui şi Cosette Chichirău. Comisia pentru industrii şi servicii: Sergiu ...

  22 decembrie 2016
  luare de cuvânt, Vreau doar să rămână spus la microfon. Am convenit ieri ca discuţia să fie reluată înaintea sesiunii din februarie.

  22 decembrie 2016
  luare de cuvânt, Din partea Grupului parlamentar al USR, doamna deputat Cristina Prună.

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, Propunerea Grupului USR pentru funcţia de secretar al Biroului permanent - domnul deputat Cristian Ghinea; în Comisia de numărare - doamna deputat Cristina-Mădălina Prună.

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, Din partea USR, doamna deputat Cristina Prună.

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Nicuşor Dan, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 42 municipiul Bucureşti, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect ...

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, Grupul USR va vota împotriva acestui raport. Primul motiv este validarea domnului Liviu Dragnea. Art. 7 alin. (3) spune că... Comisia de validare nu validează persoane care au o hotărâre ...

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, Grupul parlamentar al Uniunii Salvaţi România, denumire prescurtată USR, preşedintele grupului - Nicuşor Dan, 30 de membri.