1 martie 2017 – Constituirea unor comisii comune permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Nicolae-Liviu Dragnea La următorul punct al ordinii de zi de astăzi avem constituirea unor comisii comune permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. Pentru operativitate, vă propun ca mai întâi să dăm votul asupra componenţei numerice şi nominale a comisiilor comune pentru alegerea cărora este necesar votul deschis, urmând să ne pronunţăm ulterior asupra componenţei Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe, prin vot secret cu buletine de vot. Supun votului dumneavoastră această propunere. Cine este pentru? Vă mulţumesc. Voturi împotrivă? Abţineri? În unanimitate, propunerea a fost aprobată. În continuare, urmează să procedăm la constituirea, prin vot deschis, a: Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului; Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din Decembrie 1989; Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova; Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO. La final vom exprima votul secret, prin buletine de vot, asupra componenţei Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SIE. Vă reamintesc că după alegere membrii Comisiei SIE depun jurământul prevăzut de Hotărârea Parlamentului nr. 44/1998. Urmează prezentarea propunerilor nominale din partea grupurilor parlamentare reunite pentru componenţa nominală a acestor comisii. Din partea Grupurilor parlamentare ale PSD. Sunteţi doar unul sau şi de la Senat?

Ion-Marcel Ciolacu Nu. Fiecare cu grupul lui.

Nicolae-Liviu Dragnea Foarte bine. Domnul deputat Marcel Ciolacu.

Ion-Marcel Ciolacu Fiecare cu grupul lui. Pentru Comisia pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SIE, din partea Camerei Deputaţilor – domnul Weber Mihai. Şi, conform protocolului, prezidenţia este la Partidul Social Democrat şi îl propunem pe dânsul şi pentru funcţia de preşedinte. La Comisia revoluţionarilor din Decembrie 1989 – domnul deputat Rădulescu Cătălin şi Pau Radu-Adrian. Avem o funcţie de vicepreşedinte şi îl propunem pe domnul Rădulescu Cătălin. La Comisia privind Statutul senatorilor şi deputaţilor – domnul deputat Călin Ion, domnul deputat Şimon Gheorghe şi domnul deputat Florin Iordache. Avem prezidenţia comisiei şi îl propunem pe domnul Şimon Gheorghe. La Comisia pentru relaţia cu UNESCO, componenţa de 15 membri – doamna deputat Intotero Natalia, domnul deputat Simion Lucian, domnul deputat Nechifor Cătălin, domnul deputat Matei Călin si domnul deputat Bacalbaşa Nicolae. La Comisia pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova – domnul Budăi Marius-Constantin, Macovei Silviu Nicu şi Stativă Irinel. Mulţumesc, domnule preşedinte.

Nicolae-Liviu Dragnea Vă mulţumesc. Grupul PSD de la Senat.

Cezar-Florin Preda Procedură.

Nicolae-Liviu Dragnea Vă rog.

Cezar-Florin Preda Mulţumesc, domnule preşedinte. Tot pentru stenogramă. Nu am înţeles prea bine ce a zis liderul Grupului PSD. A spus: la Comisia de control SIE, conform protocolului prezidenţial, îi revine preşedinţia Partidului Social Democrat. Domnule deputat, Poate aţi confundat preşedinţii. (Discuţii în sală.) E dorinţa domnului Dragnea. E cu totul altceva. Dar nu există un protocol prezidenţial... (Discuţii, replici neinteligibile din sală.)

Nicolae-Liviu Dragnea Eu nu am participat la negocierea niciunui protocol: nici prezidenţial, nici neprezidenţial. Trebuie să recunosc că şi eu am fost mirat când am auzit. Am înţeles că aţi negociat liderii de grup, domnule Ciolacu. Dar de ce prezidenţial? Că nu am înţeles.

Ion-Marcel Ciolacu Aşa scrie...

Nicolae-Liviu Dragnea Vă rog, domnule senator. Vă rog.

Nicolae-Liviu Dragnea Vă mulţumesc. Din partea Grupurilor parlamentare ale PNL, domnul deputat Eugen Nicolăescu.

Gheorghe-Eugen Nicolăescu Domnule preşedinte, Din partea Grupurilor parlamentare ale PNL din Cameră şi Senat, avem pentru comisiile comune următoarele propuneri: Comisia permanentă a Senatului şi Camerei Deputaţilor privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. Avem trei propuneri: un vicepreşedinte – doamna deputat Săftoiu Ana Adriana si doi membri – domnul deputat Andronache Gabriel şi domnul senator Zamfir Daniel. Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989. Grupurile noastre au doi membri: un deputat – Roman Florin-Claudiu şi un senator – Caracota Iancu. La Comisia comună pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova avem doi membri – deputatul Gheorghe Andrei Daniel şi senatorul Şoptică Costel. La comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO avem trei membri: preşedinţia – Nicolăescu Gheorghe-Eugen; membri – deputat Moldovan Sorin-Dan si senator Pereş Alexandru. Pentru Comisia specială a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe: vicepreşedinte – Prişcă Răzvan Sorin, deputat. Mulţumesc.

Nicolae-Liviu Dragnea Vă mulţumesc, domnule deputat. Din partea Grupurilor parlamentare ale USR, îl invit la microfon pe domnul Nicuşor Dan.

Nicuşor Daniel Dan Din partea Grupurilor USR: Pentru Comisia parlamentară a revoluţionarilor – domnul deputat Lupescu, care va avea şi funcţia de secretar. Pentru Comisia comună pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova – domnul deputat Rodeanu, care, conform algoritmului, va fi preşedinte. Pentru Comisia permanentă privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune – domnul deputat Vlad Duruş. Pentru Comisia permanentă pentru relaţia cu UNESCO – domnul senator Vlad Alexandrescu, care, conform protocolului, va fi şi secretar. Şi pentru Comisia SIE – domnul senator Nicu Fălcoi.

Nicolae-Liviu Dragnea Vă mulţumesc. Din partea Grupurilor parlamentare ale UDMR, are cuvântul domnul deputat Attila Korodi.

Attila Korodi Stimaţi colegi, Pentru Comisia comună pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova propunem pe Kulcsár-Terza József, deputat – membru. Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului: Márton Árpád, deputat – membru. Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO: Novák Csaba-Zoltán, senator – membru şi vicepreşedinte. Mulţumesc.

Nicolae-Liviu Dragnea Vă mulţumesc. Are cuvântul domnul deputat Avram, din partea Grupurilor parlamentare ale ALDE.

Constantin Avram Mulţumesc, domnule preşedinte. Propunerile Grupurilor parlamentare ale ALDE din Camera Deputaţilor şi Senat sunt următoarele: Pentru Comisia specială a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe – domnul deputat Marius Surgent, pentru funcţia de secretar. Pentru Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989 propunerea este domnul senator Mihai Ruse – membru. Pentru Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor propunerea este domnul senator Iriza Scarlat – membru. Pentru Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO: domnul deputat Varujan Vosganian – membru. Iar pentru Comisia comună pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova propunerea este domnul senator Ion Hadârc㠖 membru. Vă mulţumesc.

Nicolae-Liviu Dragnea Vă mulţumesc. Are cuvântul domnul deputat Eugen Tomac, din partea Grupurilor parlamentare ale PMP.

Eugen Tomac Domnule preşedinte, Din partea Grupurilor parlamentare ale Partidului Mişcarea Populară: Pentru Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989, preşedinte al acestei comisii, pentru că ne revine nouă, propunerea este domnul deputat Cristian Sefer. Pentru Comisia permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului propunerea este domnul senator Gheorghe Baciu. Pentru Comisia comună pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova propunerea sunt eu, subsemnatul, Eugen Tomac. Pentru Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO propunerea este domnul senator Ion Ganea. Vă mulţumesc.

Nicolae-Liviu Dragnea Vă mulţumesc şi eu. Îl invit la microfon, din partea Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, pe domnul deputat Varujan Pambuccian.

Varujan Pambuccian Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru Statutul deputaţilor şi senatorilor – domnul deputat Andi Grosaru. Pentru Comisia pentru revoluţionari – domnul deputat Iulius Firczak. Şi pentru Comisia pentru UNESCO – doamna deputat Mihaela Csokany. Vă mulţumesc.

Nicolae-Liviu Dragnea Vă mulţumesc. Stimaţi colegi, Liderii grupurilor parlamentare au prezentat nominalizările pentru componenţa acestor comisii. Urmează să ne prezentăm votul asupra propunerilor. Domnule deputat Ciolacu, "conform protocolului prezidenţial", aveţi cuvântul. (Râsete, discuţii în sală.)

Ion-Marcel Ciolacu Vă propun ca sistem de vot, la fel ca şi la celelalte, să le punem în grup toate comisiile.

Nicolae-Liviu Dragnea Supun votului dumneavoastră această propunere. Cine este pentru? Vă mulţumesc. Voturi împotrivă? Abţineri? În unanimitate, această propunere a fost aprobată. În aceste condiţii, supun votului dumneavoastră componenţa comisiilor permanente comune ale Parlamentului României în forma prezentată. Cine este pentru? Vă mulţumesc. Voturi împotrivă? Abţineri? În unanimitate, componenţa comisiilor respective a fost aprobată. Doamnelor şi domnilor, Am încheiat votul asupra componenţei delegaţiilor şi a comisiilor comune ale Parlamentului României, pentru alegerea cărora a fost necesar votul deschis. Urmează să trecem la votul secret, cu buletine de vot, asupra componenţei numerice şi nominale a Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe. Reamintesc semnificaţia modalităţii de vot, în cazul votului secret cu buletine de vot, potrivit prevederilor Regulamentului activităţilor comune, astfel: deputatul sau senatorul votează "pentru" lăsând neatinse numele şi prenumele persoanei propuse şi "contra" ştergând numele... sau tăind numele şi prenumele persoanei propuse. Cu aceste precizări, urmează exprimarea votului. Invit pe domnii chestori ai Senatului să ocupe locurile rezervate pentru înmânarea buletinelor de vot, iar din partea Senatului să ne comunice care domn secretar va citi lista senatorilor. Domnul senator Talpoş.

Nicolae-Liviu Dragnea Staţi puţin. Doi chestori de la Senat trebuie să înmâneze buletine de vot domnilor senatori. (Discuţii în sală.) Îmi pare rău, până se organizează Senatul, vreau să începem votul cu Camera Deputaţilor. (Aplauze, discuţii în sală.) Îmi pare rău. Deci începem cu Camera Deputaţilor. Domnul secretar al Camerei Deputaţilor va citi lista, iar cei doi chestori să înmâneze buletinele de vot.

Georgian Pop Începem cu lista miniştrilor. Doamna Ana Birchall.

Cristian Ghinea Da. Este Ana.

Georgian Pop Gabriel Petrea.

Cristian Ghinea Este.

Georgian Pop Este? Prezent. Mihai Tudose – prezent. Abu-Amra Lavinia-Corina prezentă Achiţei Vasile-Cristian prezent Adnagi Slavoliub prezent Alexe Costel prezent Ambrus Izabella-Agnes La miniştri revenim: domnul Titus Dobre... (Discuţii neinteligibile.) Anastase Roberta Alma prezentă Andrei Alexandru-Ioan prezent Andronache Gabriel prezent Andruşcă Dănuţ prezent Antal István-János prezent Anton Anton prezent

Cristian Ghinea Ambrus n-am înteles dacă este prezentă.

Georgian Pop Este. Apjok Norbert prezent Ardelean Ben-Oni prezent Avram Constantin prezent Axinte Vasile prezent Babuş Radu prezent Badea Leonardo prezent Balan Ioan prezent Balint Liviu-Ioan Banias Mircea Marius Barna Ilie Dan prezent Băişanu Ştefan-Alexandru Bălănescu Alexandru Bănicioiu Nicolae Bârlădeanu Dragoş-Petruţ prezent Bejinariu Eugen prezent Bende Sándor Benedek Zacharie prezent Benga Tudor-Vlad Benkő Erika Bica Dănuţ prezent Bichineţ Corneliu prezent Biró Rozália-Ibolya prezentă Biro Zsolt-Istvan Bîzgan-Gayral Oana-Mioara prezentă Boboc Tudoriţa-Rodica Boboc Valentin Gabriel prezent Bode Lucian Nicolae prezent Bodea Marius prezent Bogaciu Alexandra-Corina prezentă Bogdan Gheorghe-Dănuţ prezent Bontea Vlad prezent Boroianu Aurel-Robert Borza Remus-Adrian prezent Bota Marius Sorin-Ovidiu prezent Botez Mihai-Cătălin prezent Bozianu Nicoleta-Cătălina prezentă Bran Ioana prezentă Bucura-Oprescu Simona prezent Budăi Marius-Constantin Buican Cristian prezent Buicu Corneliu-Florin prezent Bulai Iulian prezent Bumb Sorin-Ioan Burciu Cristina prezentă Calista Mara-Daniela prezentă Calotă Florică Ică prezent Căciulă Aurel prezent Călin Ion prezent Căprar Dorel-Gheorghe prezent Căruceru Aida-Cristina prezentă Cătăniciu Steluţa-Gustica prezentă Cherecheş Florica prezentă Cherecheş Viorica Chichirău Cosette-Paula prezentă Chiriac Viorel prezent Chiriţă Dumitru prezent Ciocan Dan prezent Ciofu Tamara-Dorina Ciolacu Ion-Marcel prezent Ciuhodaru Tudor Cîmpeanu Sorin Mihai

Cristian Ghinea Era. L-am văzut.

Georgian Pop Cîtea Vasile prezent Cobuz Maricela Cocoş Vasile prezent Codreanu Constantin Coliu Doru-Petrişor Constantin Daniel Cosma Andreea Coste Marina-Adelina Costescu Manuel Cozmanciuc Corneliu-Mugurel Cristache Cătălin Csép Éva-Andrea Csokany Petronela-Mihaela prezentă Csoma Botond Cuc Alexandru-Răzvan prezent Cucşa Marian-Gheorghe prezent Culeafă Mihai Cupă Ion Cupşa Ioan Dan Nicuşor Daniel prezent Dehelean Silviu prezent Dinu Cristina-Elena prezentă Dîrzu Ioan prezent Dobre Mircea-Titus prezent Dobre Victor Paul prezent Dobrică Ionela Viorela prezentă Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae prezent Dobrovie Matei-Adrian prezent Dohotaru Adrian-Octavian Dragnea Nicolae-Liviu prezent Drăghici Mircea-Gheorghe prezent Drulă Cătălin Dumitrache Ileana Cristina prezentă Dunava Costel Neculai prezent Durbacă Eugen

Cristian Ghinea Este.

Georgian Pop Este? Da. Duruş Vlad-Emanuel prezent Erdei Dolóczki István prezent Farago Petru prezent Fădor Angelica Firczak Iulius Marian prezent (Discuţii purtate între domnii deputaţi Cristian Ghinea, Georgian Pop si Coliu Doru-Petrişor.) Coliu – prezent. Florea Damian Florea Oana-Consuela prezentă Floroiu Ionel prezent Furic Iarco prezent Furtună Mirela Ganţ Ovidiu Victor Gavrilă Camelia Gavrilescu Graţiela Leocadia prezentă (Discuţii neinteligibile.) Gavriliţă Bianca-Miruna Găină Mihăiţă prezent Georgescu Nicolae prezent Gerea Andrei Dominic prezent Gheorghe Andrei Daniel Gheorghe Tinel prezent Gheorghiu Bogdan Ghera Giureci-Slobodan Ghilea Găvrilă Ghinea Cristian prezent Giugea Nicolae prezent Goga Octavian Grosaru Andi-Gabriel prezent Gudu Vasile Halici Nicuşor Havrici Emanuel-Iuliu prezent Heiuş Lucian-Ovidiu Holban Georgeta-Carmen prezentă (Discuţii neinteligibile.) Halici, da. (Discuţii neinteligibile.) Da, e prezent. Da. Huncă Mihaela Huţucă Bogdan-Iulian Iacomi Iulian prezent Iancu Iulian prezent Iancu Marius-Ionel prezent Ibram Iusein Iftimie Neculai Ignat Miron prezent Ilişanu Claudiu-Augustin (Discuţii neinteligibile.) Ghera Slobodan – prezent. Intotero Natalia-Elena (Discuţii neinteligibile.) Gheorghiu Bogdan – prezent. (Discuţii neinteligibile.) Intotero Natalia – prezentă. Ion Stelian-Cristian prezent Ionescu George Ioniţă Antoneta Iordache Florin prezent Itu Cornel prezent (Discuţii neinteligibile.) Ilişanu Claudiu – prezent. Itu Cornel – prezent. Iurişniţi Cristina-Ionela prezentă Jivan Luminiţa-Maria Kelemen Hunor Korodi Attila prezent (Discuţii neinteligibile.) Kulcsár-Terza József-György Lazăr Sorin prezent Leoreanu Laurenţiu-Dan Longher Victoria prezentă Lovin Dumitru Lungu Tudoriţa Lupaşcu Costel prezent Lupescu Dumitru prezent Macovei Silviu Nicu prezent Magyar Loránd-Bálint prezent Manole Petre-Florin prezent Mareş Mara prezentă Marica Petru-Sorin prezent Márton Árpád-Francisc prezent Matei Călin-Vasile-Andrei prezent Mărgărit Mitică-Marius prezent Meiroşu Marilena-Emilia nu este Mihalescul Dumitru prezent Mihălcescu Carmen-Ileana Mînzatu Roxana prezentă

Cristian Ghinea Mihălcescu este?

Georgian Pop Nu. Moagher Laura-Mihaela Mocanu Adrian nu este Mocioalcă Ion prezent Mohaci Mihai prezent Moldovan Sorin-Dan prezent Moşteanu Liviu-Ionuţ Movilă Petru nu este Munteanu Ioan prezent Muşoiu Ştefan prezent Nasra Gabriel-Horia prezent Năsui Claudiu-Iulius-Gavril prezent Neagu Nicolae prezent Neaţă Eugen prezent Nechifor Cătălin-Ioan prezent Nicoară Romeo Florin nu Nicolae Andrei prezent Nicolăescu Gheorghe-Eugen prezent Nicolicea Eugen prezent Nistor Laurenţiu prezent Niţă Mihai prezent Niţă Nicu prezent Nosa Iuliu prezent Olar Corneliu prezent Olteanu Daniel prezent Oprea Dumitru prezent Oprişcan Mihai Doru Nu îl văd pe Oprişcan. Oros Nechita-Adrian Oteşanu Daniela prezentă Palăr Ionel prezent Pambuccian Varujan prezent Pană Adriana-Doina prezentă Paraschiv Rodica prezentă Paşcan Emil-Marius prezent Pau Radu-Adrian prezent Păle Dănuţ prezent Petcu Toma-Florin Petrea Gabriel prezent, a votat Petreţchi Nicolae-Miroslav prezent Petric Octavian prezent Peţa Eliza-Mădălina prezentă Pirtea Marilen-Gabriel prezent Pistru-Popa Eusebiu-Manea nu îl văd Pleşoianu Liviu Ioan Adrian Plumb Rovana nu Ponta Victor-Viorel nu Pop Andrei prezent Pop Georgian prezent Pop Rareş-Tudor prezent Popa Florin prezent Popa Mihai Valentin Popa Ştefan-Ovidiu prezent Popescu Mariana-Venera prezentă Popescu Virgil-Daniel da Popescu Pavel prezent Preda Cezar-Florin prezent Predoiu Marian-Cătălin prezent Presură Alexandra prezentă Prisnel Adrian-Claudiu prezent Prişcă Răzvan Sorin prezent Prună Cristina-Mădălina prezentă Radu Nicolaie-Sebastian-Valentin prezent Raeţchi Ovidiu Alexandru prezent Răcuci Claudiu-Vasile Rădulescu Alexandru prezent Rădulescu Cătălin-Marian prezent Rădulescu Dan-Răzvan prezent Răduţ Violeta prezentă Rodeanu Bogdan-Ionel prezent Roman Florin-Claudiu prezent Roman Ioan Sorin

Anişoara Radu Radu Anişoara?! Nu am auzit eu? Bănuiesc că m-aţi strigat.

Georgian Pop Radu Anişoara, prezentă, da. Romanescu Cristinel prezent Roşca Lucreţia prezentă Rotaru Alexandru prezent Rotaru Răzvan-Ilie nu Săftoiu Ana Adriana prezentă Sămărtinean Cornel-Mircea

Elvira Şarapatin Şarapatin, vă rog să mă treceţi. Mă duc să votez. Şarapatin Elvira.

Georgian Pop Schelean-Şomfelean Valeria-Diana nu este Sebestyén Csaba-István prezent Sefer Cristian-George prezent Seidler Cristian-Gabriel prezent Seres Dénes prezent Sighiartău Robert-Ionatan prezent Simion Lucian-Eduard prezent Simionca Ionuţ prezent Simonis Alfred-Robert prezent Sitterli Ovidiu-Ioan prezent Socotar Gheorghe-Dinu prezent Solomon Adrian prezent Spânu Ion nu Stamatian Vasile-Florin nu Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel prezent Stancu Florinel prezent Stativă Irinel Ioan prezent Stănescu Alexandru prezent Steriu Valeriu-Andrei prezent Stoica Bogdan-Alin prezent Stroe Ionuţ-Marian prezent Suciu Matei prezent Suciu Vasile-Daniel prezent Surgent Marius-Gheorghe prezent Szabó Ödön nu este Şarapatin Elvira prezentă Şerban Ciprian-Constantin Şimon Gheorghe prezent Şişcu George prezent Şotcan Theodora prezentă Şova Lucian prezent Şovăială Constantin prezent Ştefan Corneliu prezent Ştefan Ion nu este Ştefan Viorel Guvern Ştirbu Gigel-Sorinel prezent Tabugan Ion Tănăsescu Alina-Elena Terea Ioan prezent

Cristian Ghinea Tănăsescu este?

Georgian Pop Nu. Tîlvăr Angel prezent Todor Adrian Todoran Adrian-Mihăiţă prezent Toma Ilie Tomac Eugen prezent Tripa Florin-Dan Truşcă Constantin prezent Tudor Beatrice prezentă Tudose Mihai prezent Turcan Raluca prezentă Turcescu Robert-Nicolae prezent Tuşa Adriana Diana prezentă Ungureanu Emanuel-Dumitru prezent Ursu Răzvan-Ion nu este

Alina-Elena Tănăsescu Sunt Tănăsescu, prezent, că nu am auzit...

Georgian Pop Tănăsescu Alina, prezentă.

Cristian Ghinea Prezent, Varga, a votat.

Georgian Pop Da. Varga Vasile prezent Vasile Daniel prezent Vasilescu Lia Olguţa nu Vasilică Radu Costin prezent Vass Levente nu Văcaru Alin Vasile nu Velcea Nicolae prezent Vexler Silviu prezent Vişan George-Gabriel prezent Vîlceanu Dan prezent Vîrză Mihăiţă prezent Vlad Sergiu Cosmin prezent Vlase Petru Gabriel prezent Vlăducă Oana-Silvia Voicu Mihai Alexandru nu Vosganian Varujan a votat Weber Mihai prezent Zainea Cornel este Zamfira Constantin-Cătălin Vlăducă Oana-Silvia, prezentă, da. Zisopol... Vosganian, prezent. Weber, prezent. Zamfira Constantin-Cătălin prezent Zisopol Dragoş Gabriel prezent

Georgian Pop Mulţumesc. Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputaţi şi senatori cu privire la alegerea membrilor Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe şi biroului acesteia Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, procedând la verificarea şi numărarea voturilor exprimate de către deputaţi şi senatori, prin vot secret cu buletine, asupra candidaţilor propuşi pentru funcţia de membru, precum şi a membrilor biroului Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe, au constatat următoarele: Din verificarea şi numărarea voturilor, rezultă următoarele: a. Cu privire la candidaţii pentru funcţia de membru al Comisiei: 1. Domnul deputat Weber Mihai, Grupul PSD: 2. Domnul senator Nicolae Şerban, Grupul Parlamentar al PSD: 3. Domnul deputat Prişcă Răzvan Sorin, Grupul parlamentar al PNL: 4. Domnul senator Fălcoi Nicu, Grupul parlamentar al USR: 5. Domnul deputat Surgent Marius-Gheorghe, Grupul parlamentar al ALDE: b. Cu privire la candidaţii pentru Biroul comisiei: 1. Domnul deputat Weber Mihai, preşedinte, Grupul PSD: 2. Domnul deputat Prişcă Răzvan Sorin, vicepreşedinte, Grupul parlamentar al PNL: 3. Domnul deputat Surgent Marius-Gheorghe, secretar, Grupul parlamentar al ALDE: Potrivit prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 51 alin. (7) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, numirea în funcţie se hotărăşte cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi. Ca urmare a faptului că a fost întrunită majoritatea necesară, sunt aleşi în calitate de membri ai comisiei, respectiv membru în biroul comisiei, deputaţii şi senatorii menţionaţi mai sus. Mulţumesc.

Mihai Weber "Eu, Weber Mihai, membru al Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe, jur să apăr interesele României şi să respect Constituţia şi legile ţării. Jur că, atât pe timpul mandatului, cât şi după încetarea acestuia, voi păstra secretul asupra documentelor, datelor şi informaţiilor considerate ca atare de lege, de care voi lua cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor. Jur pe propria răspundere că nu am colaborat cu structurile fostei Securităţi şi că nu fac parte din cadrele Serviciului de Informaţii Externe sau ale altor servicii secrete de informaţii." (Domnul deputat Mihai Weber semnează jurământul şi îl predă preşedintelui de şedinţă, domnul senator Iulian-Claudiu Manda, vicepreşedinte al Senatului.)

Răzvan Sorin Prişcă "Eu, Prişcă Răzvan Sorin, membru al Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe, jur să apăr interesele României şi să respect Constituţia şi legile ţării. Jur că, atât pe timpul mandatului, cât şi după încetarea acestuia, voi păstra secretul asupra documentelor, datelor şi informaţiilor considerate ca atare de lege, de care voi lua cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor. Jur pe propria răspundere că nu am colaborat cu structurile fostei Securităţi şi că nu fac parte din cadrele Serviciului de Informaţii Externe sau ale altor servicii secrete de informaţii." (Domnul deputat Răzvan Sorin Prişcă semnează jurământul şi îl predă preşedintelui de şedinţă, domnul senator Iulian-Claudiu Manda, vicepreşedinte al Senatului.)

Marius-Gheorghe Surgent "Eu, Surgent Marius-Gheorghe, membru al Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe, jur să apăr interesele României şi să respect Constituţia şi legile ţării. Jur că, atât pe timpul mandatului, cât şi după încetarea acestuia, voi păstra secretul asupra documentelor, datelor şi informaţiilor considerate ca atare de lege, de care voi lua cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor. Jur pe propria răspundere că nu am colaborat cu structurile fostei Securităţi şi că nu fac parte din cadrele Serviciului de Informaţii Externe sau ale altor servicii secrete de informaţii." (Domnul deputat Marius-Gheorghe Surgent semnează jurământul şi îl predă preşedintelui de şedinţă, domnul senator Iulian-Claudiu Manda, vicepreşedinte al Senatului.)