Sorin Mihai Cîmpeanu

Activitate

Afiliere politică

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Sorin Cîmpeanu, Grupul PNL. Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. În baza prevederilor art. 94 şi art. 115 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa PL-x 510 din 8 septembrie 2020, Comisia pentru ...

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Sorin Cîmpeanu. Bună ziua! Votez conform deciziei Grupului Partidului Naţional Liberal, cu menţiunea că la PL-x 452/2020 votul meu este "da".

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. În baza prevederilor art. 94 şi 115 din Regulamentul Camerei, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, pe fond, în procedură de urgenţă, Propunerea de ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mulţumesc. În baza...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Da.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Unul in extenso , unul succint. Acum să fie tot succint sau...?

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Am reţinut şi aşa voi face. Vă mulţumesc. În baza prevederilor art. 94 şi 115 din Regulamentul Camerei, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, pe fond, în ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. În baza prevederilor art. 94 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa Pl-x 398 din 29 iunie 2020, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, ...

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Sorin Cîmpeanu - pentru.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În baza prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu adresa Pl-x 344 din 10 iunie 2020, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Pl-x 323/2020. În baza prevederilor art. 94 din Regulament, cu adresa Pl-x 323 din 3 iunie 2020, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Într-adevăr, aţi explicat foarte corect şi foarte sintetic situaţia. Vă mulţumesc. E un raport comun asupra Propunerii legislative pentru completarea art. 111 din ...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În baza Regulamentului Camerei Deputaţilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport precum şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Sorin Cîmpeanu. "Pentru" la acest proiect.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Nu sunt nici din PSD1, nici din PSD2 şi nici n-am fost! Dar sunt însă din domeniul educaţiei şi, cunoscând activitatea Academiei Oamenilor de Ştiinţă, care este una dintre instituţiile cele mai ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Nu!

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Sunt primul iniţiator al acestui proiect. Am promovat acest proiect...

  25 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Distinşi colegi, Ştiu bine că suntem de acord cu toţii asupra unui aspect - în educaţie nu putem aştepta rezultate pe termen scurt. În educaţie, rezultatele, ...

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Cu permisiunea dumneavoastră, domnule preşedinte, pentru raportul anterior am de făcut o precizare. Sigur, se întâmplă lucrurile cu o viteză foarte mare în perioada pe care o traversăm şi probabil că ...

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit, spre dezbatere pe fond, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 70 şi art. 94 alin. (2) din Legea ...

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În baza prevederilor art. 94 şi art. 115 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu adresa PL-x 239 din 6 mai 2020, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret ...

  20 mai 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 313/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit, în data de 14 aprilie, Pl-x 120, fiind sesizată pe fond cu Propunerea legislativă pentru modificarea lit. d) alin. (1) al art. 260 ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am primit adresa Pl-x 123/2020 din 14 aprilie 2020, la nivelul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, comisia fiind sesizată pe fond cu Propunerea legislativă pentru ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, Propunerea legislativă privind completarea ...

  29 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 218/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vot pentru.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Pentru.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Aşa cum aţi precizat, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, Propunerea legislativă de modificare a art. ...

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vot contra pentru punctul nr. 1. Contra pentru punctul nr. 2, inclusiv amendamentele. Vot pentru la punctul nr. 3. Pentru la punctul nr. 4. Pentru la punctul nr. 5. Pentru la punctul nr. 6, inclusiv ...

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  11 februarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 46/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

  18 decembrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 671/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.83 din Legea educaţiei naţionale 1/2011

  5 noiembrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 618/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii şi a art.361 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale

  23 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 493/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia

  26 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 600/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Anexei a II a a Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  12 iunie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 285/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Republicată

  6 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 574/2019 Proiect de Lege privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic

  16 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 550/2019 Proiect de Lege pentru simplificarea procedurilor administrative din cadrul instituţiilor publice

  16 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 551/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.6, art.8, art.20 şi art.33 din Legea nr.104/14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020

  11 martie 2019
  luare de cuvânt, Doamnă preşedinte de şedinţă, Doamnă ministru, Distinşi colegi, Am un singur minut la dispoziţie. Voi fi nevoit să mă rezum la un singur exemplu, un exemplu recent, acela al ordinului de ministru, ...

  6 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 155/2019 Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din România

  5 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 746/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată

  30 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 666/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare

  30 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 660/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003

  23 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 632/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată

  27 septembrie 2018
  propunere legislativă, BP666/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 727/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 414/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 33 din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Distinşi colegi, membri ai Guvernului României şi ai Parlamentului României, Am făcut parte, alături de unii dintre dumneavoastră, aici prezenţi, dintr-un Guvern a cărui performanţă a fost ...

  30 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 349/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale

  30 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 356/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

  23 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 336/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

  12 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 228/2018 Propunere legislativă pentru modificarea literei h 1 , alin.(2) al art.9 şi a literei g 1 ), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  14 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 588/2017 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

  11 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl nr. L542/2017 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

  4 aprilie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 404/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

  15 martie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 261/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din adminstrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

  14 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 161/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale

  1 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 149/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  8 februarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 108/2017 Propunere legislativă referitoare la modificarea şi completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare precum şi a Legii nr.393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare

  7 februarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 106/2017 Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Cîmpeanu Sorin Mihai, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect ...