Rozália-Ibolya Biró

Activitate

Afiliere politică

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Trăim una dintre cele mai importante provocări ale ţării noastre, care, foarte curând, va prelua, pentru prima dată de la aderarea la ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Stimaţi domni preşedinţi ai Senatului şi Camerei Deputaţilor, Doamnelor şi domnilor parlamentari, În condiţiile unui grad relativ ridicat de instabilitate la nivel global, în condiţiile ...

  3 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 732/2018 Propunere legislativă pentru implementarea subpunctului 1 al punctului III din Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918

  21 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP955/2018 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

  21 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 720/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei

  19 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP941/2018 Propunere legislativă pentru completarea titlului XI Renta viageră agricolă din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

  7 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 132/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

  24 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Pornind de la procentajul de 21% a prezenţei populaţiei României la Referendumul naţional dedicat modificării art. 48 alin. (1) din Constituţie iniţiat de Coaliţia pentru familie, care a cumulat 3 ...

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 413/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, În declaraţia de astăzi voi sublinia importanţa modificării şi completării Legii nr. 217/2003, prin introducerea ordinului de protecţie provizoriu, OPP, care înlocuieşte ordinul de protecţie, OP, ca ...

  13 iunie 2018
  întrebare, Stadiul transpunerii directivelor europene în legislaţia naţională

  6 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 703/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

  30 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, În calitate de deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 5 din Bihor, m-am angajat să apăr drepturile şi interesele comunităţii ...

  22 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 458/2018 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

  24 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 595/2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice

  23 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru politică externă a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. ...

  10 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 356/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

  4 aprilie 2018
  întrebare, Revenire la Întrebarea nr. 2779A/06.02.2018 - Implementarea prevederilor Convenției de la Instanbul

  20 martie 2018
  întrebare, Eliminarea birocrației în cazul acordării indemnizației de șomaj

  20 martie 2018
  întrebare, Eliminarea birocrației în cazul acordării indemnizației pentru creșterea copilului

  6 februarie 2018
  întrebare, Implementarea prevederilor Convenţiei de la Istanbul

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 218/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.24 /2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 258/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

  20 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 4/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională şi a Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor

  6 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 566/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  5 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 68/2018 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii

  4 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 587/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală

  21 noiembrie 2017
  interpelare, Stadiul legilor pentru modificarea cadrului legislativ în vederea implementării, la nivel naţional, a prevederilor Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice.

  15 noiembrie 2017
  întrebare, Armonizarea legislaţiei din România cu prevederile Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice.

  10 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 175/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 553/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 527/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 513/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  30 iunie 2017
  propunere legislativă, BP310/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, BP307/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, BP300/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

  28 iunie 2017
  întrebare, Aplicarea Hotărârii nr.301/2012 cu privire la Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, ... cu structurile asemănătoare ale ţărilor din centrul şi estul Europei. Stimaţi colegi, vă invit să participaţi la acest grup de lucru. Mulţumesc.

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Titlul declaraţiei politice: "Un viitor fără violenţă - depinde de noi". Conferinţa central şi est-europeană "Să promovăm legi eficiente pentru eliminarea violenţei ...

  12 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 431/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.32 şi art.33 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale

  7 iunie 2017
  luare de cuvânt, Da. Organizăm Conferinţa internaţională cu tema intitulată "Legi eficiente pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor", pe 12-14 iunie, la Camera Deputaţilor. Rugămintea mea este, stimaţi colegi, ...

  7 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Titlul declaraţiei politice: "Şi nepăsarea poate ucide". Realitatea din România de astăzi - la fiecare 30 de secunde este lovită o femeie. Realitatea din România de astăzi - anual peste ...

  7 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 562/2017 Proiect de Lege privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaţilor

  24 mai 2017
  întrebare, Planul de şcolarizare pentru anul 2017-2018 al judeţului Mureş

  23 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 210/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale

  12 aprilie 2017
  întrebare, Stadiul transpunerii Convenţiei de la Istanbul în dreptul intern.

  11 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 362/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  22 martie 2017
  întrebare, Stadiul derulării proiectelor finanţate cu fonduri europene dedicate înfiinţării de centre pentru victimele violenţei domestice.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea este adresată Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse între femei şi bărbaţi. Obiectul interpelării este "Implementarea la nivel naţional a ...

  15 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 478/2017 Propunere legislativă privind consacrarea zilei de 15 Martie ca sărbătoare a comunităţii maghiare

  8 martie 2017
  întrebare, Implementarea, la nivel naţional, a prevederilor Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011.

  8 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 155/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

  28 februarie 2017
  propunere legislativă, BP69/2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

  21 februarie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 226/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Biró Rozália-Ibolya, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 5 Bihor, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect ...