Valeria-Diana Schelean-Şomfelean

Activitate

Afiliere politică

  26 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Vreau să vă spun că nici cu ocazia reexaminării acestui proiect de lege, după decizia Curţii Constituţionale, actuala majoritate parlamentară nu a vrut să ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Declaraţia mea politică de astăzi se referă la sănătatea psihică şi emoţională a copiilor în creşe, grădiniţe, şcoli şi licee. În ultimele luni, au apărut în ...

  13 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 141/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.29 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  20 februarie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 52/2019 Propunere legislativă pentru abrogarea art.88 1 -art.88 8 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, a pct.45 al Art.I şi a Art.II, Art.III, Art.VI din Legea nr.207/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2018 şi a punctelor 3 şi 4 ale Art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2018

  4 decembrie 2018
  întrebare, Stadiul îndeplinirii măsurilor cuprinse în cap. "Respect şi deminitate pentru femei" din cadrul Programului de Guvernare 2018-2020

  4 decembrie 2018
  întrebare, Sancţionarea entităţilor care nu respectă drepturile persoanelor cu dizabilităţi

  4 decembrie 2018
  întrebare, Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educaţional

  15 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP938/2018 Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada Nordului"

  6 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP895/2018 Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din România

  16 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP744/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  15 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP726/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, votul electronic, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

  28 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 492/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

  27 septembrie 2018
  propunere legislativă, BP666/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  25 septembrie 2018
  întrebare, Proiecte şi acţiuni pentru susţinerea familiei

  25 septembrie 2018
  întrebare, Investiţii guvernamentale la Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa

  10 iulie 2018
  întrebare, Stadiul implementării măsurilor asumate în Prograul de Guvernare 2018-2020

  10 iulie 2018
  întrebare, Susținerea și drepturile de care beneficiază adultul cu handicap

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 33/2019 Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

  20 iunie 2018
  întrebare, Implementarea Deciziei CCR din data de 5 iunie 2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a art.56 alin.(1) lit. c) teza întâi din Legea nr.53/2003 -Codul muncii şi a art.53 alin.(1) teza întâi din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii ...

  31 mai 2018
  întrebare, Respectarea legislaţiei privind transportul copiilor în autovehicule

  31 mai 2018
  întrebare, Stadiul proiectului "1 ambulanţă pentru fiecare comună"

  22 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 458/2018 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

  2 mai 2018
  întrebare, Stadiul Memorandumului privind proiectul integrat, de regenerare urbană de amplasament așa-numitul ”ESPLANADA”

  2 mai 2018
  întrebare, Stadiul proiectului ”Cartierul pentru Justiție”

  2 mai 2018
  întrebare, Precizarea mecanismelor de sprijin al părinților și de asigurare a unui echilibru între viața de familie și cea profesională

  19 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 619/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  10 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 356/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

  3 aprilie 2018
  întrebare, Stadiul construcției celor 2500 de creșe, grădinițe și unități after-school asumate prin Programul de Guvernare 2018-2020

  3 aprilie 2018
  întrebare, Situația fabricii DELPHI PACKARD din Moldova Nouă

  3 aprilie 2018
  întrebare, Noua lege a pensiilor

  29 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 525/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, PNL va vota împotriva acestui proiect legislativ pentru că, aşa cum au spus şi colegii mei mai devreme, ansamblul modificărilor destabilizează pe termen lung sistemul judiciar. Şi pentru că de la ...

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Valeria şi chiar şi Diana. Mulţumesc, domnule preşedinte.

  14 martie 2018
  întrebare, Acordea pensiei de invaliditate

  8 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 552/2018 Proiect de Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

  7 martie 2018
  luare de cuvânt, "O sută de femei care au crescut România" 2018 este un an special pentru România, este anul în care sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire, 100 de ani în care ţara noastră s-a făcut cunoscută, ...

  7 martie 2018
  întrebare, Amenajarea de plaje terapeutice pentru persoanele cu nevoi speciale

  26 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnă ministru, Tema pentru care astăzi aţi venit în faţa Parlamentului se referă, printre altele, şi la combaterea fenomenului violenţei în familie. Nu am auzit în ...

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, "Guvernarea PSD-ALDE nu are soluţii, se închid fabrici şi sute de familii au de suferit!" 698 de oameni urmează ca, la sfârşitul lunii martie 2018, să rămână fără locuri de muncă, un lucru foarte ...

  13 februarie 2018
  întrebare, Multipla legitimare a sportivilor

  12 februarie 2018
  întrebare, Situaţia fabricii Defphi Packard din Moldova Nouă

  12 februarie 2018
  întrebare, Situaţia fabricii Defphi Packard din Moldova Nouă

  13 decembrie 2017
  întrebare, Circulaţia trenurilor personale de călători pe ruta Reşiţa Sud -Timişoara

  29 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, "Victimele violenţei în familie au nevoie de susţinere!" Nu rămâne pasiv şi nu tolera violenţa domestică! Dacă vezi sau auzi că o femeie este bătută, înjurată, umilită, sau că este victima violenţei ...

  22 noiembrie 2017
  întrebare, Situaţia medicinei de familie în România.

  14 noiembrie 2017
  întrebare, Stadiul îndeplinirii măsurilor privind dezvoltarea turismului românesc.

  14 noiembrie 2017
  întrebare, Nivelul investiţiilor în sistemul energetic.

  8 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 211/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, "Prin reducerea contribuţiilor la Pilonul II de pensii, PSD fură din pensia celor care muncesc şi contribuie astăzi!" Majoritatea PSD-ALDE trebuie să renunţe la aşa- zisa "revoluţie fiscală"! Este ...

  1 noiembrie 2017
  întrebare, Dreptul de rezervare reglementat de Legea nr.1/2011

  1 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 257/2018 Proiect de Lege privind alăptarea în spaţii publice

  31 octombrie 2017
  interpelare, Stadiul rezolvării vulnerabilităţilor cuprinse în Strategia de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului General pentru Sitaţii de Urgenţă pentru perioada 2016-2025

  16 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 339/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001

  12 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 286/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal

  11 octombrie 2017
  întrebare, Crearea a 42 de centre pentru familie.

  28 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 173/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.32 din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

  27 septembrie 2017
  întrebare, Dezvoltarea infrastructurii lu activităţii sportive în şcoli.

  27 septembrie 2017
  întrebare, Programe profilactice pentru copii.

  25 septembrie 2017
  întrebare, Corelarea curriculei şcolare cu cerinţele pieţei forţei de muncă.

  20 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 294/2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.258 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  19 septembrie 2017
  propunere legislativă, BP490/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.134 din Legea 31/1990 privind Societăţile Comerciale

  6 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 60/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 a societăţilor

  6 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 63/2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 2 din Legea privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice nr.75/1994

  6 septembrie 2017
  propunere legislativă, BP346/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 499/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

  30 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 103/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

  27 iunie 2017
  întrebare, Prevenirea şi combaterea violenţei domestice.

  27 iunie 2017
  întrebare, Stadiul Programului Naţional de Dezvoltare Locală.

  21 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 38/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sala polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale

  30 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Fiindcă săptămâna aceasta vom sărbători Ziua Copilului, ziua de 1 iunie, declaraţia mea politică de astăzi are în vedere această zi a copiilor şi drepturile lor. N-am ...

  16 mai 2017
  luare de cuvânt, ...în egală măsură, o familie. Nu poate fi exclus din această categorie, doar pentru că nu există o uniune, în sensul legii, cu celălalt părinte. Şi acei părinţi - bărbat şi femeie - care ...

  16 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Obiectul declaraţiei politice se referă la familia din România care are nevoie de susţinere reală, nu de definiţii înguste. În anul 1993, Adunarea Generală a ...

  16 mai 2017
  interpelare, Măsurile pe care intenţionează să le adopte Guvernul în ceea ce priveşte concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, dar şi alte drepturi/beneficii.

  16 mai 2017
  propunere legislativă, BP188/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

  15 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Am o interpelare adresată doamnei Sevil Shhaideh, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene. Obiectul ...

  26 aprilie 2017
  întrebare, Politici publice şi măsuri concrete pentru stoparea declinului demografic şi prevenirea efectelor negative asupra viitorului României.

  19 aprilie 2017
  interpelare, Măsuri pentru deblocarea situaţiei de la UCM Reşiţa.

  19 aprilie 2017
  întrebare, "TVA 0" la achiziţionarea de locuinţe.

  12 aprilie 2017
  întrebare, Stadiul derulării programului pilot "Masă caldă pentru elevi" pentru cele 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat aflate în proiect.

  4 aprilie 2017
  interpelare, Măsuri pentru recuperarea prejudiciilor şi pentru a eficientiza activitatea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

  29 martie 2017
  întrebare, Asigurarea unor spaţii adecvate pentru instanţele din Bucureşti şi din ţară.

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Poziţia 102. Suplimentarea cu suma de 3 471 de mii de lei pentru reabilitare şi modernizare sediu primărie, oraş Băile Herculane, judeţ Caraş-Severin.

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, La poziţia 101. Suplimentarea cu suma de 4 902 mii de lei pentru reabilitare pod SNCFR oraş Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin.

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, La poziţia 100. Cerem suplimentarea cu suma de 2 448 de mii de lei pentru construirea unui pod peste râul Cerna, oraş Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin.

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, La poziţia 57 propunem suplimentarea bugetului cu suma de 26 289 de mii de lei pentru construirea unui "Aquaparc Therme Herculi" în oraşul Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin.

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. La poziţia 56 propunem suplimentarea bugetului cu suma de 2 454 de mii de lei pentru reabilitarea, restaurarea şi conservarea Vilei Elisabeta din oraşul ...

  2 februarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 206/2017 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

  16 ianuarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 20/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Schelean-Şomfelean Valeria-Diana, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.11 Caraş-Severin, Jur credinţă patriei mele ...