Pl-x nr. 141/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.29 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

Sponsori: Valeria-Diana Schelean-Şomfelean

cdep

18 martie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

nu s-a aprobat procedura de urgență solicitată
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 01-04-2019

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 01-04-2019

solicitare aviz de la Consiliul Economic si Social

termen: 01-04-2019