Pl-x nr. 141/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.29 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

Sponsori: Valeria-Diana Schelean-Şomfelean

cdep

2 decembrie 2019
Senat
respinsa de catre Senat

încetarea procedurii legislative prin respingere definitiva de catre Senat

29 mai 2019
Senat

înaintat la Senat

29 mai 2019
Camera Deputaților
adoptata de Camera Deputatilor
ca urmare a depasirii termenului de 45 de zile, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicata
(pdf)   Forma adoptată de Cameră
29 mai 2019
Camera Deputaților

dezbatere în plenul Camerei Deputatilor

consultati stenograma sedintei
7 mai 2019
Camera Deputaților
17 aprilie 2019
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Economic si Social - cu nr.1366/26.03.2019 (negativ)

(pdf) Avizul Consiliului Economic şi Social
15 aprilie 2019
Camera Deputaților

înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor

10 aprilie 2019
Camera Deputaților

primire raport favorabil de la:

(pdf) Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
face parte din categoria legilor organice
9 aprilie 2019
Camera Deputaților
3 aprilie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

trimis pentru raport la:

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
termen depunere amendamente: 10.04.2019
termen depunere raport: 16.04.2019
29 martie 2019
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr.247/29.03.2019 (favorabil)

(pdf) Avizul Consiliului Legislativ
18 martie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

nu s-a aprobat procedura de urgență solicitată
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 01-04-2019

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 01-04-2019

solicitare aviz de la Consiliul Economic si Social

termen: 01-04-2019