Adrian-Claudiu Prisnel

Luări de cuvânt

dată text
2016-12-21 (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Prisnel Adrian-Claudiu, deputat ales în ...
2017-06-27 "Publicarea opiniilor separate este esenţială într-un stat de drept fragil precum România" Hotărârea Curţii ...
2017-09-05 Bună ziua, dragi colegi. Partidul Social Democrat flutură steagul naţionalismului economic şi fundamentalismului ...
2017-09-13 Bună ziua! Doamnă preşedinte, Dragi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi este foarte scurtă. Vreau să vă amintesc ...
2017-09-19 "Ordinul Guvernului PSD, care oferă libertate consiliilor locale şi judeţene să îşi stabilească singure salariile, bagă ...
2017-12-18 Bună ziua! La art. 4, criteriu 5. Se propune introducerea unei noi litere, f), prin care se doreşte alocarea a 3,2 ...
2018-03-14 Bună ziua! Doamnă preşedinte, Dragi colegi, Această lege a ieşit destul de chinuită din Comisia pentru agricultură, a ...
2018-03-14 Dragi colegi, Doamnă preşedinte de şedinţă, Vă supun atenţiei, în anexa de amendamente admise, pct. 9 marginal. ...
2018-03-28 Prezent.
2018-06-26 Prin această lege se cheltuieşte un miliard de euro din banii noştri şi nu există indicatori de performanţă pentru ...
2018-07-09 Deci la art. 135, la 173 marginal...
2018-07-09 "Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei, ai oraşului sau ai ...
2018-07-09 La art. 138 avem două amendamente, unul de modificare şi unul de adăugare.
2018-07-09 Mai am unul.
2018-07-09 Da.
2018-07-09 Spune aşa: "La lucrările consiliului local au dreptul să participe şi să ia cuvântul..." - deci au dreptul - "... fără ...
2018-07-09 OK. Deci se adaugă un nou alineat, art. 138 1 - "Orice act administrativ ce împiedică sau face dificilă exercitarea ...
2018-07-09 Amendamentul nostru este de eliminare a întregului art. 210. Este cel care se referă la pensiile speciale. Considerăm ...
2018-07-09 Doar alin. (4)...
2018-07-09 "Prefectul asigură verificarea legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ...
2018-11-07 Bună ziua! Dragi colegi, Vă invit să votaţi acest proiect de lege, care aduce doar beneficii cercetării din România şi ...
2019-03-20 O să susţin câteva amendamente dintre cele respinse. Începem cu 1 marginal.
2019-03-20 Da, adică cel care spune: "Comisia «România 2040» este condusă de preşedintele Camerei Deputaţilor". Cred că domnul ...
2019-03-20 De la 3 marginal, tot de la respinse - "Comisia «România 2040» este alcătuită din..." - propunem adăugarea literei h), ...
2019-03-20 7 marginal, articolul 9 alin. (2). În textul actual spune: "Actualizarea se efectuează de către Comisia Naţională de ...
2019-03-20 USR nu a votat acest proiect de lege. Nu-l susţine, pentru că se creează cadrul prin care actuala guvernare păcăleşte ...
2019-04-03 "La art. 2 alin. (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: «(3) Dreptul la prima de stat se constituie la finele ...
2019-04-03 "(4) Sumele depuse în contul individual de economii Junior Centenar, cu excepţia sumelor reprezentând prima de stat, ...
2019-04-03 Da.
2019-04-03 "La soldul anual al contului se aplică o rată de dobândă al cărei nivel se stabileşte la 3% pe an. Dobânda se ...
2020-04-02 Bună seara! Sunt Adrian Prisnel, deputat, Circumscripţia nr. 17 Dolj. Votez pentru amendament şi pentru proiectul de ...
2020-04-03 Bună ziua!
2020-04-03 Sunt Adrian Prisnel, deputat în Circumscripţia nr. 17, Dolj. Votez pentru amendamentele de la punctele 2 şi 6, iar ...
2020-04-23 Bună ziua, domnule preşedinte! Votul meu este împotriva amendamentului colegilor de la PNL. Mulţumesc.
2020-05-06 Da.
2020-05-06 Bună ziua! Pentru punctul 3 şi pentru punctul 12 votul este "împotrivă", adică pentru PL-x 664/2019 şi Pl-x 75/2020. ...
2020-05-13 Vot pentru.
2020-05-13 Da. Mă auziţi?
2020-05-13 Mulţumesc. Mulţumesc, domnule preşedinte. Bună ziua, dragi colegi! Amendamentul pe care doresc să-l susţin se găseşte ...
2020-06-17 La punctul 1... Mă auziţi?
2020-06-17 La punctul 1 şi la punctul 17 - abţinere. La punctul 4 şi la punctul 14 - împotrivă.
2020-06-17 De la USR.