Steluţa-Gustica Cătăniciu

Activitate

Afiliere politică

  4 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, În primul rând, aş vrea să vă rog să vă oferiţi singuri o mostră de solemnitate a unei şedinţe a plenului Camerei Deputaţilor. Uitaţi-vă cum arată ...

  6 martie 2019
  propunere legislativă, BP133/2019 Propunere legislativă privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

  5 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule preşedinte de şedinţă, Domnule ministru al justiţiei, Stimaţi colegi semnatari ai moţiunii, Constat că superficialitatea şi ipocrizia care vă caracterizează ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În 2015, alături de colegul meu, senatorul Daniel Zamfir, am iniţiat Legea dării în plată. Am făcut acest lucru cu bună-credinţă, fiind convinsă că, de prea multă ...

  21 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 63/2019 Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transportului şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., în domeniul public al oraşului Huedin, comunei Sâncraiu şi comunei Călăţele

  7 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP900/2018 Propunere legislativă privind modificarea OUG nr.194/2002 privind regimul strainilor în România şi OG nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

  30 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule preşedinte de şedinţă, Domnule ministru al justiţiei, Stimaţi colegi, semnatari ai moţiunii, mai ales colegi din PNL, Constatat că superficialitatea care vă caracterizează ...

  30 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte...

  10 octombrie 2018
  întrebare, Copiii folosiţi în spotul video Papaya Advertising au acceptul părinţilor pentru a filma în acest videoclip şi dacă s-a respectat interesul superior al copiilor?

  19 septembrie 2018
  propunere legislativă, BP650/2018 Propunere legislativă privind transparenţa în domeniul lobby-ului şi al reprezentării intereselor

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Prezentă.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Prezent, pentru. Domnul Mircea-Gheorghe Drăghici: Csokany Petronela-Mihaela Ce este? Din sală : Chichirău.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, M-aţi strigat? Cătăniciu.

  12 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  12 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnilor preşedinţi, Stimaţi colegi parlamentari, În urma dezvăluirilor, în spaţiul public, cu privire la o posibilă fraudare a alegerilor prezidenţiale din 2009 şi ...

  12 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 228/2018 Propunere legislativă pentru modificarea literei h 1 , alin.(2) al art.9 şi a literei g 1 ), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  7 februarie 2018
  luare de cuvânt, Cătăniciu, prezentă.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da. Vă rog frumos să spuneţi şi numărul curent şi numărul alineatului de la acest articol, pentru că eu, cel puţin, nu ştiu alţi colegi cum au trecut în Anexa nr. 1, eu am diferenţă de un număr. La ...

  27 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 236/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A. şi pentru modificarea unor acte normative

  27 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 57/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A.

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 164/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 576/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 84/2018 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 589/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

  31 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 418/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

  31 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 419/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii

  31 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 417/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară

  18 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 388/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.37 şi art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  12 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Plus două de la PSD, să nu spună lumea că nu ne înţelegem în Coaliţia de guvernare. Domnule preşedinte, Domnule ministru al justiţiei, Stimaţi colegi, mai ales stimaţi ...

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 602/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 23/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale

  26 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 407/2017 Proiect de Lege privind combaterea ambroziei

  24 mai 2017
  luare de cuvânt, Cătăniciu, prezent.

  23 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 211/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură ...

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de ...

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate ...

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Da, domnule preşedinte.

  4 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 510/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.391 alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  19 aprilie 2017
  propunere legislativă, BP145/2017 Propunere legislativă privind Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul ...

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea art. 82 alin. (1) din Legea nr. ...

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată cu Legea privind unele măsuri de efectuare a reţinerilor din veniturile obţinute de persoanele fizice ...

  4 aprilie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 404/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

  1 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 150/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 educaţiei naţionale

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Cătăniciu Steluţa-Gustica, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.13 Cluj, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect ...