Ovidiu-Ioan Sitterli

Activitate

Afiliere politică

  15 decembrie 2020
  luare de cuvânt, Sitterli Ovidiu. Votez conform deciziei Grupului PNL, în afară de PL-x 648/2019, unde sunt prezent şi nu votez.

  24 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Sitterli Ovidiu. Votez conform deciziei Grupului PNL.

  10 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Sitterli Ovidiu. Votez conform deciziei Grupului Partidului Naţional Liberal.

  10 noiembrie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 675/2020 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

  14 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Sitterli Ovidiu. Votez conform hotărârii Grupului PNL.

  13 octombrie 2020
  propunere legislativă, BP815/2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

  6 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Sitterli Ovidiu. Votez conform deciziei Grupului PNL.

  14 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Sitterli Ovidiu, PNL. Votez pentru, la ambele proiecte de pe ordinea de zi. Mulţumesc.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Sitterli Ovidiu. Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Sitterli Ovidiu. Votez conform deciziei Partidului Naţional Liberal.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Am vrut să... (Probleme tehnice.) ... am votat "pentru"... Votez pentru toate celelalte... (Probleme tehnice.)... votez în conformitate cu... (Probleme tehnice.)

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Sitterli Ovidiu, Sibiu. Votez împotriva moţiunii. Vă mulţumesc frumos.

  20 mai 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 313/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

  29 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 244/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Sitterli Ovidiu-Ioan, Circumscripţia electorală nr. 34, Sibiu. Votul meu este următorul. PL-x 132/2020: contra adoptării amendamentelor şi a proiectului de lege. PL-x 130/2020: contra ...

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Ovidiu Sitterli, Circumscripţia nr. 34 Sibiu.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Pentru amendament - abţinere şi împotriva proiectului.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Da, vă rog.

  25 februarie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 342/2020 Propunere legislativă privind organizarea şi finanţarea serviciilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor

  12 decembrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 659/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 93/2012, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

  11 noiembrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 619/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutul Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

  31 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 200/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

  23 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 493/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia

  3 iulie 2019
  propunere legislativă, BP473/2019 Proiectul de hotărâre privind completarea art.60 din Regulamentul Camerei Deputatilor

  3 iulie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 637/2019 Proiect de Lege pentru asigurarea condiţiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată în afara spaţiului comunitar

  1 iulie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 331/2019 Propunere legislativă de revizuire a Constituţiei României

  26 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 530/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  26 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 602/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor

  26 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 529/2019 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 14 din Anexa VI a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  26 iunie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 298/2019 Propunere legislativă pentru completarea articolului 75 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare

  24 iunie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 295/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.58 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  24 iunie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 296/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.76 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  19 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 592/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53 din 2003-Codul Muncii

  12 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 584/2019 Proiect de Lege pentru înfiinţarea Muzeului Naţional "Brătianu "

  5 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 572/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  16 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Supun atenţiei dumneavoastră corectarea unei erori materiale la proiectul de lege aflat pe ordinea de zi la poziţia 10 5 , PL-x 172/2018, la marginal 7, lista ...

  10 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 485/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii

  8 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Da. Domnule preşedinte, Vreau să vă aduc în atenţie faptul că Pl-x 297 prevede "Legea societăţilor", da, şi în Monitorul Oficial apare "Legea nr. 31/1990 - Legea societăţilor comerciale". În tot ...

  8 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 447/2019 Proiect de Lege pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Suntem în faţa unui proiect de lege care - spun eu - încalcă grav dispoziţiile constituţionale. A prevedea un termen de 15 zile pentru a ...

  21 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 175/2019 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  21 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 166/2019 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Braşov-Bacău

  27 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 318/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

  20 februarie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 52/2019 Propunere legislativă pentru abrogarea art.88 1 -art.88 8 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, a pct.45 al Art.I şi a Art.II, Art.III, Art.VI din Legea nr.207/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2018 şi a punctelor 3 şi 4 ale Art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2018

  7 februarie 2019
  propunere legislativă, BP40/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completareaOrdonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

  7 februarie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 28/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, ... circuitului juridic.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Securitatea este importantă. Securitatea...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, ... drepturilor omului. Solicit eliminarea acelor prevederi privitoare la contractele în derulare.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, La art. II - pentru echilibrarea riscurilor contractuale, prevederile art. 71 3 şi art. 71 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, ... la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, potrivit căruia orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor... (I se întrerupe ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, ... textul proiectului de lege încalcă art. 1 - protecţia proprietăţii din Protocolul adiţional...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, ... noul creditor. Numai o secundă, domnule preşedinte. Prin operaţiunea de transmitere a obligaţiilor, obiectul contractului nu se schimbă - atenţie! Astfel că se încalcă principiul libertăţii de ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Am avut amendament şi la art. 71 3 şi la art. 71 4 , pentru eliminare. Le-am trecut în acelaşi material. Şi am arătat că cele două articole încalcă dispoziţiile art. 44 - dreptul ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. La 5 2 . "Pentru echilibrarea riscurilor contractuale, prezenta lege se aplică şi contractelor aflate în derulare la data intrării în vigoare a legii". Domnule ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, ... o include şi pe cea de comercianţi. Este o noţiune care reglementează corect textul de lege. Şi eu zic că este mult mai bun aşa cum am formulat.

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. La art. 5 1 alin. (1) se prevede că în raporturile juridice dintre consumatori şi profesionişti, inclusiv comercianţi, dobânzile penalizatoare pot produce dobânzi doar ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, E la comisie. Păi, dacă s-a discutat la comisie...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, E făcut amendamentul, dar nu e trecut în raport!

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Este amendamentul meu!

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Amendamentul meu!

  5 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 189/2019 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.187 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice

  17 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 147/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

  16 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 555/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe

  15 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 146/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, votul electronic, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

  10 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP529/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  8 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 154/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  2 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Tot pe procedură. Potrivit art. 53: "Şedinţele comisiilor parlamentare pot avea loc în acelaşi timp cu cele ale plenului Camerei Deputaţilor - şi subliniez - pe baza ...

  28 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 492/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

  27 septembrie 2018
  propunere legislativă, BP666/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  12 septembrie 2018
  luare de cuvânt, Hotărârea nu a fost...

  12 septembrie 2018
  luare de cuvânt, Pe procedură.

  9 iulie 2018
  luare de cuvânt, Este ultimul amendament. Potrivit art. 23, "Titularii acordurilor petroliere referitoare la perimetrele petroliere offshore au obligaţia ca cel puţin 25% din numărul mediu anual de angajaţi utilizaţi ...

  9 iulie 2018
  luare de cuvânt, Am solicitat respingerea acestei propoziţii: "Se interzice amplasarea pe plajă a utilajelor necesare realizării lucrărilor". Pentru că dreptul de trecere conferă, potrivit dispoziţiilor legale, ...

  9 iulie 2018
  luare de cuvânt, La art. 2, două definiţii. Avem două amendamente pentru "plajă". Este o definiţie foarte largă, este copiată efectiv din Hotărârea Guvernului nr. 1136/2007 şi nu corespunde scopului legii. De aceea, ...

  9 iulie 2018
  luare de cuvânt, OK. Deci la definiţia offshore-ului, potrivit dispoziţiilor din raport, definiţia este în felul următor: "offshore - înseamnă situat în apele maritime". Potrivit amendamentului propus de mine, ...

  9 iulie 2018
  luare de cuvânt, La art. 1, la definiţia offshore-ului, potrivit dispoziţiilor reţinute în raport...

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 33/2019 Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, De aceea, am subliniat necesitatea reîntoarcerii la comisii, să ne aplecăm asupra acestui proiect de lege, pentru o săptămână - nu este mult -, să analizăm mai bine textul de lege şi să...

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Ieri, în Comisia pentru industrii, am subliniat importanţa acestui text de lege. Dar, având în vedere că acest text de lege nu vine să ...

  22 iunie 2018
  propunere legislativă, BP528/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006

  22 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 597/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006

  20 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Vreau să vă aduc la cunoştinţă că, prin cererea înregistrată la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, îmi încetez activitatea ca deputat ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, ... 20,00-22,00.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, ... să se ţină aceste sesiuni de interpelări. Iar între 18,00 şi 22,00 nu s-a stabilit o altă limită de timp pentru acestea. De exemplu, 19,00-21,00 sau...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Aţi spus că nu se prevede limită de timp. Suntem peste ora 18,00. Potrivit art. 195 - "Întrebări orale", se arată că deputaţii pot adresa întrebări orale membrilor Guvernului, de ...

  15 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 610/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  6 iunie 2018
  luare de cuvânt, ...că nu sunt înscrise în raport, să iau cuvântul pe chestiunile strict tehnice pe care eu le-am ridicat în faţa comisiei.

  6 iunie 2018
  luare de cuvânt, ...având în vedere...

  6 iunie 2018
  luare de cuvânt, Care este rolul nostru? Pe procedură, solicit, când va veni vremea...

  6 iunie 2018
  luare de cuvânt, ...pe amendamentele pe care eu le-am solicitat şi le-am înscris pe ordinea de zi a Comisiei pentru industrii şi care au fost respinse, pe motiv că nu apar în raport. Păi, dacă eu niciodată, nici în ...

  6 iunie 2018
  luare de cuvânt, Am solicitat înscrierea la cuvânt pentru a expune câteva chestiuni strict tehnice, pe acest proiect de lege, şi aş solicita transmiterea lui la comisii pentru reanalizarea chestiunilor tehnice. Sunt ...

  6 iunie 2018
  luare de cuvânt, Doamnă preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi...

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte de şedinţă, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Ne-am abţinut de la votarea acestui proiect de lege, pentru că, aşa cum am susţinut şi în Comisia pentru industrii, acest text de lege, ...

  9 mai 2018
  luare de cuvânt, În consecinţă, Vă solicit, doamnă preşedinte, să scoateţi de pe ordinea de zi, să trimiteţi Biroului permanent, pentru că toate comisiile au lucrat pe acest text de lege, şi în faţa noastră este ...

  9 mai 2018
  luare de cuvânt, Bună ziua, doamnă preşedinte de şedinţă. Onorate doamne deputat, Onoraţi domni deputaţi, Astăzi avem în faţa dumneavoastră, spre dezbatere, un proiect de lege privitor la modificarea Legii ...

  4 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 532/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

  29 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 525/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 275/2018 LEGE Anti-birocraţie

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Le cerem să aibă o conduită bună în societate magistraţilor, dar nu ca şi criteriu de promovare şi de accedere în anumite structuri. Vă mulţumesc foarte mult.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, ... sintagmă - "conduită morală ireproşabilă"...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Imediat, domnule preşedinte. Este imperios necesar ca această condiţie să nu existe. Este necesară condiţia competenţei, şi nu să judec o persoană după o condiţie care poate fi tratată arbitrar, ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, N-am să reiau toate elementele care s-au spus de la această tribună de-a lungul timpului (Rumoare.) ... n-am să discut nici despre argumentele celor din ...

  12 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 582/2017 Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare

  4 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 135/2018 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituţiei Prefectului din România

  22 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 227/2018 Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  2 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 195/2018 Propunere legislativă privind transmiterea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al municipiului Sibiu şi în administrarea Consiliului Local Sibiu

  24 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 204/2018 Propunere legislativă pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  18 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 388/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.37 şi art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Sitterli Ovidiu-Ioan, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.34 Sibiu, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect ...