8 aprilie 2019 – Aprobarea amânării dezbaterii Proiectului de Lege privind instituirea Zilei Sveti Sava, PL-x 118/2019.

Eugen Nicolicea Voiam să spun că, în focul dezbaterilor pe respectarea Regulamentului, am uitat un anunţ, o solicitare din partea Grupului minorităţilor naţionale, şi anume, la poziţia 5, Proiectul de Lege privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorităţii sârbe din România, PL-x 118/2019, să nu fie dezbătut astăzi, să fie amânat pentru ziua de miercuri. Ziua Sf. Sava este cea mai mare sărbătoare a sârbilor. Deci supun votului această propunere de amânare a dezbaterii Proiectului de lege de la poziţia 5, până în ziua de miercuri. Vă rog să votaţi.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. 146 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abţinere. Propunerea de amânare a dezbaterii, pentru ziua de miercuri, a fost acceptată. Vă rog, domnule Sitterli. Vă rog să-mi spuneţi în ce constă intervenţia şi după aceea să luaţi cuvântul.

Ovidiu-Ioan Sitterli Da. Domnule preşedinte, Vreau să vă aduc în atenţie faptul că Pl-x 297 prevede "Legea societăţilor", da, şi în Monitorul Oficial apare "Legea nr. 31/1990 - Legea societăţilor comerciale". În tot raportul pe care l-a întocmit Comisia juridică se prevede "Legea societăţilor". Rugămintea mea este să se corecteze întreg raportul, să scrie "Legea societăţilor comerciale", aşa cum apare în Monitorul Oficial, denumirea corectă a legii. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Da. Conform Regulamentului, se pot face amendamente de tehnică legislativă. Vă rog, reprezentanţii Comisiei, să verificaţi acest lucru şi dacă... Vă rog să luaţi cuvântul şi să explicaţi că s-a modificat acest titlu şi totul este în regulă. Mulţumim domnului Sitterli pentru atenţionare. Deci, până la sfârşitul şedinţei, dacă e vreo neclaritate, revenim asupra acestei neclarităţi. Vă rog, luaţi cuvântul, pe scurt. Şi, v-am spus, mulţumim colegului pentru intenţie.

Claudia Gilia Da. Facem precizarea că Legea a fost modificată şi titlul legii a fost modificat. Mulţumim tare mult pentru intervenţie.