Radu - Adrian Pau

Activitate

Afiliere politică

  18 martie 2019
  luare de cuvânt, Bună ziua! Domnule preşedinte de şedinţă, Domnule ministru, Stimaţi colegi, Domnule ministru, îmi revine mie sarcina astăzi să vorbesc, având în vedere că mulţi dintre colegii mei au avut o reţinere, ...

  17 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor parlamentari, Stimaţi invitaţi, În urmă cu 29 de ani, prin curajul unor timişoreni s-a rescris istoria ţării noastre. În acel decembrie de neuitat, România a ...

  29 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP973/2018 Propunere legislativă privind acordarea unui pachet-trusou pentru nou-născut

  27 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP967/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 al Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război

  14 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 138/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.372 din Legea nr.286/2009 - "Codul Penal"

  24 octombrie 2018
  luare de cuvânt, "Avem responsabilitatea exerciţiului democratic!" Recent, încheiatul referendum a dovedit, dacă mai era cazul, că exerciţiul democratic are costuri foarte mari, dacă nu este pregătit şi promovat în ...

  24 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP837/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea unor acte normative

  23 octombrie 2018
  întrebare, Alimentarea localităţilor cu gaze naturale

  17 octombrie 2018
  luare de cuvânt, "Să lăsăm la o parte dihonia!" Ultima perioadă de timp este marcată de o mulţime de discuţii pe tema - Ce se întâmplă în PSD? Ce se întâmplă cu domnul Dragnea? Ce o mai fi gafat cutare sau cutare ...

  10 octombrie 2018
  întrebare, Societatea COLTERM Timişoara

  5 septembrie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Auzeam mai devreme de la tribuna Parlamentului că ne bântuie. Da, într-adevăr, mă bântuie cei şapte ani de acasă. Mă bântuie cei şapte ani de acasă prin care părinţii mei m-au învăţat ...

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 689/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art V din Ordonanţei Guvernului nr.17 /2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 729/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  9 iulie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 660/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003

  3 iulie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 659/2018 Propunere legislativă privind activităţile prestabilite de tip ridesharing

  29 mai 2018
  întrebare, Modificarea legislație privind regimul parcurilor industriale

  29 mai 2018
  întrebare, Organizarea examenelor de licență în învățământul universitar

  29 mai 2018
  întrebare, Situația copiilor dispăruți din jud. Timiș

  29 mai 2018
  întrebare, Procesul de restructurare al companiilor de stat

  23 mai 2018
  luare de cuvânt, "Despre conduita parlamentarului şi respectul faţă de electorat" România - ca ţară membră a Uniunii Europene - se încadrează de multe ori atât în valorile culturale, cât şi morale europene. Este, ...

  9 mai 2018
  luare de cuvânt, "Suveranitatea României nu se negociază!" În calitate de primă Cameră sesizată, Camera Deputaţilor a respins Propunerea legislativă privind Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc, într-o ...

  9 mai 2018
  întrebare, Transferul în administrarea autorităților locale a imobilelor părăsite și nerevendicate

  9 mai 2018
  întrebare, Spitalul din Timișoara

  9 mai 2018
  întrebare, Responsabibiltatea autorităților publice locale în organizarea acțiunilor sportive

  9 mai 2018
  întrebare, Efectele coplății pentru serviciile medicale din spitalele din jud. Timiș

  9 mai 2018
  întrebare, Strategia de înzestrare a Forțelor Aeriene Române

  9 mai 2018
  întrebare, Combaterea fenomenului traficului tinerilor minori din jud. Timiș

  25 aprilie 2018
  întrebare, Revitalizarea taberelor școlare din România

  25 aprilie 2018
  întrebare, Cooperarea economică cu Rusia

  24 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 603/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată ), cu modificările şi completările ulterioare

  23 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 365/2018 Propunere legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, "România, factor vital de stabilitate pe Frontul estic al Europei" România este un exemplu de stabilitate pe fondul revoltei unei importante părţi a populaţiei din ţările europene în care există ...

  18 aprilie 2018
  întrebare, Bugetul investițiilor în Armata Română

  18 aprilie 2018
  întrebare, Situația serviciilor de salubritate din România

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 346/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 406/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 373/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară

  17 aprilie 2018
  întrebare, Sprijinirea nevăzătorilor cu probleme sociale din jud. Timiș

  17 aprilie 2018
  întrebare, Situația proiectelor destinate revitalizării sportului românesc

  17 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 347/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe

  11 aprilie 2018
  întrebare, Situația proiectelor destinate revitalizării sportului românesc

  11 aprilie 2018
  întrebare, Sprijinirea nevăzătorilor cu probleme sociale din județul Timiș

  4 aprilie 2018
  luare de cuvânt, "Sistemul de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă «RO-ALERT», un pas important în evitarea tragediilor provocate de natură" Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. ...

  4 aprilie 2018
  întrebare, Situația dezastruoasă a clădirii monument istoric "Primăria Veche" din Timișoara

  4 aprilie 2018
  întrebare, Diminuarea fenomenului violenței în școli

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, "Mamele minore, stigmatizate pe nedrept!" Problema fetelor minore care au devenit mame este un fenomen îngrijorător, în ciuda eforturilor guvernamentale din ultima perioadă. Din nefericire, nu prea ...

  27 martie 2018
  întrebare, Stadiul investițiilor efectuate la Aeroportul Internațional Traian Vuia din Timișoara

  27 martie 2018
  întrebare, Perspectivele și susținerea învățământului superior silvic

  27 martie 2018
  întrebare, Strategia națională privind centrele de transplant

  27 martie 2018
  întrebare, Situația operațiilor de chirurgie estetică, plastică și reparatorie din jud. Timiș

  14 martie 2018
  luare de cuvânt, "Congresul Extraordinar al Partidului Social Democrat, un semn de respect pentru români, în anul Centenarului!" Congresul Extraordinar al Partidului Social Democrat, desfăşurat sâmbătă la Bucureşti, ...

  14 martie 2018
  întrebare, Sancţionarea propietarilor câinilor periculoşi din jud. Timiş

  14 martie 2018
  întrebare, Creşterile salariale din sistemul medical

  12 martie 2018
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în procedură de ...

  7 martie 2018
  luare de cuvânt, "Modernizarea satului românesc, o prioritate a Guvernului PSD" Unul dintre obiectivele Guvernului PSD, enunţat public de prim-ministrul, Vasilica-Viorica Dăncilă, este reducerea decalajelor existente ...

  6 martie 2018
  întrebare, Pericolul de dispariţie al patrimoniului muzeal din jud. Timiş

  6 martie 2018
  întrebare, Alocarea fondurilor necesare reparării bisericilor din jud. Timiş afectate de furtuna din septembrie 2017

  26 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 336/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

  19 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 369/2018 Proiect de Lege privind Codul administrativ al României

  12 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 228/2018 Propunere legislativă pentru modificarea literei h 1 , alin.(2) al art.9 şi a literei g 1 ), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 245/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului fiscal

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamnelor şi domnilor, Cu ocazia acestei şedinţe solemne consacrate împlinirii a 28 de ani de la Revoluţia română din decembrie 1989, ca timişorean şi ca reprezentant al oraşului şi al zonei în care ...

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 242/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 597/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  7 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 570/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale

  7 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 340/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

  29 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, În urma examinării Proiectului de Lege, deputaţii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare.

  29 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind ...

  27 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 57/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A.

  27 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 236/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A. şi pentru modificarea unor acte normative

  15 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 463/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi sportului

  14 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 462/2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 104 (2) şi a articolului 105 (1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  19 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 146/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional

  19 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 291/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  13 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 529/2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi imunologie "Cantacuzino " în vedere realizării Planului national de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

  23 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 211/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

  8 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 209/2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  8 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 227/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

  12 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 397/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic

  11 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 345/2017 Propunere legislativă privind unele măsuri de cotizare retroactivă în sistemul public de pensii

  4 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 386/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  4 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 333/2017 Propunere legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Pau Radu-Adrian, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 37 Timiş, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect ...