Cristian Ghinea

Activitate

Afiliere politică

  17 octombrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 487/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

  3 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 440/2019 Proiectul Legii Magniţki privind instituirea unor sancţiuni în privinţa cetăţenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului

  4 septembrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 364/2019 Propunere legislativă privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter comunist

  3 iulie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 344/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.21 alin.(2) din Legea nr.85/2003 - Legea minelor

  12 iunie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 282/2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.7 din 13 martie 1996 cadastrului şi publicităţii imobiliare

  12 iunie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 287/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi pentru modificarea Legii nr.169/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

  12 iunie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 286/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.14 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

  4 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 266/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile

  30 mai 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 258/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  3 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 442/2019 Proiect de Lege privind înfiinţarea Fondului Special pentru Încurajarea Librăriilor de Provincie

  26 martie 2019
  interpelare, Varianta ocolitoare a orașului Găești și modernizarea DN 61, Ghimpați-Găești

  26 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 196/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

  26 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 194/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr.137/1995

  26 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 199/2019 Proiect de Lege pentru Programul Naţional Prima Lumină

  26 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 195/2019 Proiect de Lege privind combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul a autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale

  26 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 203/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

  21 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 172/2019 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

  21 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 177/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  21 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 174/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.67 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

  19 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 152/2019 Propunere legislativă privind parteneriatul civil

  6 martie 2019
  întrebare, Mandatul amasadorului României la UE pentru votul din Consiliul privind cei trei candidaţi la funcţia de procuror-şef european al Parchetului European

  27 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 84/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

  20 februarie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 75/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală

  22 ianuarie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 6/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011

  10 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 73/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  29 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 202/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.135 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  26 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 730/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală

  13 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 697/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

  7 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 689/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art V din Ordonanţei Guvernului nr.17 /2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

  24 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 637/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei

  17 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP746/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Protecţiei Mediului nr.137/1995

  10 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP527/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală

  9 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP522/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice

  3 octombrie 2018
  interpelare, Omologarea organismelor tehnice din alte state UE să efectueze inspecția tehnică periodică a autovehiculelor înmatriculate în România

  3 octombrie 2018
  interpelare, Declarațiile de avere ale consilierilor personali ai miniștrilor

  3 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 509/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

  27 septembrie 2018
  propunere legislativă, BP666/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  26 septembrie 2018
  întrebare, Proiectul privind reţeaua de termoficare Bucureşti

  26 septembrie 2018
  întrebare, Certificatul de absolvire a examenului privind noţiunile fundamentale de igienă

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 664/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 648/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 683/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 747/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 64 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 414/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 33 din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011

  27 iunie 2018
  întrebare, Numărul de înregistrări a dreptului de proprietate asupra imobilelor în baza succesiunii

  27 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 652/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, În timp ce noi votam legea aceasta, s-a întâmplat ceva amuzant, dar tragic. Un coleg deputat a venit cu copilul, pe care l-a luat de la grădiniţă, aici, copilul a intrat pe uşa ...

  18 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 387/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001

  15 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 610/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  13 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 374/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.26 1 din Legea audiovizualului nr.504/2002

  30 mai 2018
  interpelare, Automobil cu ecuson auto al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură parcat neregulamentar

  30 mai 2018
  interpelare, Burse acordate studenților non UE și non etnici români/etnici români pentru studiile de Licență, Masterat și Doctorat în România

  30 mai 2018
  interpelare, Funcționare cabinet Ana Birchall

  30 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 348/2018 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea articolelor 9 şi 101 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  30 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 356/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

  3 mai 2018
  interpelare, Memorandul de Guvern privind absorbția fondurilor europene în anul 2018

  3 mai 2018
  interpelare, Soluții pentru evitarea dezangajării de fonduri europene pe POR și POCU

  24 aprilie 2018
  întrebare, Plata anticipată a contribuțiilor din drepturi de proprietate intelectuală

  17 aprilie 2018
  interpelare, Tețea termoficare/incinerator deșeuri

  17 aprilie 2018
  interpelare, Structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură

  17 aprilie 2018
  interpelare, Cadrul de performanță

  16 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 222/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  4 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 197/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

  4 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 198/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

  4 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 196/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

  27 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 166/2018 Propunere legislativă pentru abrogarea pensiilor speciale

  26 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 156/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.42, alin.(4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  12 martie 2018
  interpelare, Analiza de risc la securitatea fizică în perioada 17 Mai 2012 - 31 decembrie 2017

  19 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 279/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru abrogarea pct.25 al art.I din Legea nr.164/2016 pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 şi pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004

  15 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 31/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.77 din Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale

  13 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 330/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 226/2018 Propunere legislativă pentru completarea dispoziţiilor art.97 din Codul Fiscal

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 343/2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea Depozitului Electronic Naţional al Lucrărilor Ştiinţifice

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 225/2018 Propunere legislativă pentru modificarea unor dispoziţii din Codul Fiscal

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 205/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

  20 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 329/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

  15 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 344/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

  14 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 310/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Păi, asta... dar domnul Rădulescu avea ceva de comentat din sală. Şi îl invit să-mi dea drept la replică. Că îl întreb dacă se simte bine. Şi domnul Solomon are ceva de comentat. Şi poate vrea să-mi ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, N-am spus pe procedură.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi colegi din majoritate, Sunteţi pe cale să schimbaţi o normă procedurală care datează din 1994. Gândiţi-vă dacă chiar vreţi să faceţi asta. Gândiţi-vă că o să ...

  11 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 578/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, ... ca şi cum nu s-ar fi întâmplat, mai ales astăzi. Mai ales astăzi!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, ... ci că fie aveţi o intervenţie de la tribuna Parlamentului, fie votează majoritatea că nu e nicio problemă. Deci un coleg deputat a fost înjurat în plen. Nu se poate să trecem peste acest fapt...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Haideţi să ne asumăm ce facem. Deci... Domnule preşedinte, A aduce la ordine nu înseamnă că o să aveţi o discuţie pe hol, doi la doi cu domnul Bacalbaşa...,

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, ... să îl aduceţi la ordine. Ce înseamnă aducerea la ordine? Măcar spuneţi ceva de la tribuna Parlamentului. Sau dacă nu, puneţi la vot. Puneţi la vot şi votaţi, dragi colegi din majoritatea ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Pe procedură. Am avut o cerere mai devreme şi nu am glumit. Domnul Bacalbaşa a înjurat în Parlamentul României un coleg deputat. V-am cerut...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, ... rămâneţi solemn. (Rumoare.) Domnule preşedinte de şedinţă, Vă cer, regulamentar, să-l chemaţi la ordine pe domnul Bacalbaşa. Mulţumesc.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Aţi început ziua de astăzi solemn...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, E OK să fim înjuraţi în Parlamentul României?

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule Rădulescu, vă simţiţi bine? Da? E Ok? E Ok?

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mai întreb încă o dată dacă vă simţiţi bine. Pentru că noi, nu. (Vociferări. Rumoare.) Domnule preşedinte, E o intervenţie pe procedură care nu are legătură cu ordinea de zi. Art. 154: ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Am avut un moment solemn mai devreme, în care istoria ne-a vorbit. Vreau să vă întreb: vă simţiţi bine în pielea dumneavoastră, acum? Da? Că discutăm pe procedură ...

  6 decembrie 2017
  întrebare, Creşterea salariilor din administraţia publică locală şi impactul bugetar.

  5 decembrie 2017
  interpelare, Stadiul principalelor măsuri de debirocratizare anunţate în Programul de Guvernare

  5 decembrie 2017
  interpelare, Măsurile luate la nivelul Ministerului Sănătăţii în urma întârzierii cu care a fost demarat procesul de achiziţie a vaccinurilor antigripale

  5 decembrie 2017
  interpelare, Situaţia fondurilor europene în perioada 1 martie 2017- 13 octombrie 2017

  29 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 276/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  27 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 503/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  22 noiembrie 2017
  întrebare, Stadiul implementării programului anual pentru lucrări de intervenţie/consolidare la clădirile de locuit multi-etajate încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public.

  22 noiembrie 2017
  întrebare, Situaţia achiziţionării de vaccinuri antigripale.

  21 noiembrie 2017
  interpelare, Monitorizarea lucrărilor de construcţii.

  21 noiembrie 2017
  interpelare, Studiul Romanian Governmental Enterprise Architecture Framework (RGEIAF)

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 10/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, republicată

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 81/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, pentru modificarea art.III din Legea nr.258/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului naţional mobil

  1 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 440/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăţilor 31/1990

  1 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 257/2018 Proiect de Lege privind alăptarea în spaţii publice

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnă Plumb, Aţi spus că sunteţi nevinovată. Poate, dar nu aici se decide. Nu parlamentul României decide cine este vinovat, din punct de vedere juridic, în ţara asta. ...

  16 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 359/2017 Proiect de Lege pentru stabilirea conţinutului de acizi graşi trans în produsele alimentare destinate consumului uman

  11 octombrie 2017
  propunere legislativă, BP422/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  4 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Daţi-mi voie să mulţumesc Guvernului pentru că argumentează în expunerea de motive a acestei ordonanţe de urgenţă faptul că România a fost prima ţară din Uniunea ...

  4 octombrie 2017
  interpelare, Acordarea de ajutoare alimentare şi produse de igienă POAD.

  3 octombrie 2017
  întrebare, Organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale.

  20 septembrie 2017
  propunere legislativă, BP377/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 536/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură

  23 august 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 24/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

  3 august 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 40/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice

  3 august 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 39/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

  3 august 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 25/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale

  19 iunie 2017
  propunere legislativă, BP265/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.a) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice

  13 iunie 2017
  interpelare, Schimbarea destinaţiei locuinţelor faţă de destinaţia iniţială.

  30 mai 2017
  interpelare, Care este numărul de case şi numărul de blocuri construite până la sfârşitul lunii mai, anul curent?

  30 mai 2017
  interpelare, Referitor la consumul de droguri în sectorul 3 al Capitalei.

  30 mai 2017
  propunere legislativă, BP224/2017 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  24 mai 2017
  luare de cuvânt, Ungureanu nu e.

  24 mai 2017
  luare de cuvânt, Nu e, aici am greşit.

  24 mai 2017
  luare de cuvânt, A votat la început.

  24 mai 2017
  luare de cuvânt, Roman Florin, a votat.

  24 mai 2017
  luare de cuvânt, Prişcă este, a votat la mine.

  24 mai 2017
  luare de cuvânt, Nu e, nu e.

  24 mai 2017
  luare de cuvânt, Da.

  24 mai 2017
  luare de cuvânt, Lasă că o trec eu. (Discuţii în sală.)

  24 mai 2017
  luare de cuvânt, Nu e.

  24 mai 2017
  luare de cuvânt, Este.

  24 mai 2017
  luare de cuvânt, Este.

  24 mai 2017
  luare de cuvânt, Prezent.

  24 mai 2017
  luare de cuvânt, Prezent.

  24 mai 2017
  luare de cuvânt, Prezentă.

  24 mai 2017
  luare de cuvânt, Prezent, Adnagi.

  24 mai 2017
  luare de cuvânt, Nu e.

  24 mai 2017
  luare de cuvânt, Nu e.

  24 mai 2017
  luare de cuvânt, Graţiela Gavrilescu a venit.

  24 mai 2017
  luare de cuvânt, Nu e.

  24 mai 2017
  luare de cuvânt, Nu e.

  16 mai 2017
  interpelare, Referitor la OUG 4/1995, art.25, alin.(1).

  16 mai 2017
  interpelare, Posibilitatea transmiterii imobilelor deţinute de societăţi comerciale aflate în faliment sau procedură de insolvenţă sau de reorganizare judiciară către unităţile administrativ teritoriale în care sunt situate.

  16 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 282/2017 Propunere legislativă pentru abrogarea articolelor 49 şi 50 din legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi pentru abrogarea Legii nr.357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  24 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Doamnă secretar de stat, Sunt evident dezamăgit de răspuns. Eu întrebam cum se face că la companii atât de importante, precum Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Romgaz, au fost ...

  19 aprilie 2017
  interpelare, Referitor la programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.

  19 aprilie 2017
  interpelare, Programul Operaţional Capital Uman.

  13 aprilie 2017
  întrebare, Finalizarea lucrărilor la podul peste râul Vedea, la intrarea în mun.Alexandria.

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Preluarea, anul trecut, a Organismelor Intermediare de la Ministerul Muncii la Ministerul Fondurilor Europene a fost un pas mic în direcţia corectă, anume: a ...

  4 aprilie 2017
  interpelare, Publicarea transparentă a datelor privind utilizarea fondurilor europene.

  4 aprilie 2017
  interpelare, Măsurile luate de MF în vederea respectării Legii111/2016 în cadrul procesului de recrutare a managementului profesionist la Hidroelectrica SA, companie strategică din domeniul energetic.

  4 aprilie 2017
  interpelare, Recrutarea managementului profesionist la companiile strategice din domeniul energetic.

  28 martie 2017
  întrebare, Solicitare informare sancţiuni administrative silvicultură.

  27 martie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al USR va vota această ordonanţă, cu atât mai mult cu cât eu, personal, am fost implicat în elaborarea sa. Şi este un bun exemplu, că atunci când trecem peste ...

  21 martie 2017
  interpelare, Care este stadiul procesului de contractare a evaluatorilor externi, demarat de Ministerul Fondurilor Europene în 2016 şi când estimaţi finalizarea acestuia?

  21 martie 2017
  interpelare, Modificarea Acordului de Parteneriat pentru finanţarea din fonduri europene a construcţiei de penitenciare.

  21 martie 2017
  interpelare, Stadiul pregătirii preluării de către România a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în 2019.

  1 martie 2017
  luare de cuvânt, Prezent, Varga, a votat.

  1 martie 2017
  luare de cuvânt, Tănăsescu este?

  1 martie 2017
  luare de cuvânt, Mihălcescu este?

  1 martie 2017
  luare de cuvânt, Este.

  1 martie 2017
  luare de cuvânt, Era. L-am văzut.

  1 martie 2017
  luare de cuvânt, Ambrus n-am înteles dacă este prezentă.

  1 martie 2017
  luare de cuvânt, Este.

  1 martie 2017
  luare de cuvânt, Da. Este Ana.

  21 februarie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 424/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Acest Guvern se comportă ca şi cum nu ar mai trebui să facă bugete şi în anii care vin. Nu ştiu, poate ştiţi dumneavoastră mai multe decât mine şi cât staţi la guvernare. Pare că ...

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Ghinea Cristian, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect ...