Alexandru Bălănescu

Activitate

Afiliere politică

  15 decembrie 2020
  luare de cuvânt, Da, da, votez "pentru". "Pentru".

  15 decembrie 2020
  luare de cuvânt, Poftim?

  15 decembrie 2020
  luare de cuvânt, Alo! Da.

  15 decembrie 2020
  luare de cuvânt, Alo!

  15 decembrie 2020
  luare de cuvânt, Alo!

  14 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc.

  3 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 518/2020 Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale

  3 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 517/2020 Proiect de Lege privind măsuri economice şi fiscal-bugetare

  3 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 516/2020 Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri de limitare a efectelor negative generate de situaţiile de pandemie

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Deputat Bălănescu Alexandru. Votez "pentru", la toate proiectele de pe listă.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! Votez pentru moţiune şi pentru celelalte proiecte de lege de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da!

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Nu!

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, La punctele 1 şi 7 "împotrivă" şi...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Alo! Domnule preşedinte, bună ziua!

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Alo?

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru" la toate proiectele.

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 208/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal

  22 aprilie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 358/2020 Propunere legislativă privind sprijinul pentru un trai decent în contextul pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2

  6 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 390/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Sunt deputatul Alexandru Bălănescu, Circumscripţia nr. 27, nr. 23. Vă rog să luaţi act că votez pentru punctele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, E în regulă atunci! Pentru!

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Pentru.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, A Regulamentului Camerei Deputaţilor?

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Cine este?

  3 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 101/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi pentru modificarea art.223 alin.(2) din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

  11 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 182/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

  4 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Deci, din acest punct de vedere, când ne criticăm unii pe alţii trebuie să verificăm în ce măsură avem poziţie unilaterală, la nivel de putere guvernamentală şi parlamentară, cu respectul separaţiei ...

  4 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Stimată doamnă preşedinte, Dragi colegi, Cred că eroarea face parte din substanţa conştiinţei umane. Cred că ar trebui cu toţii să recunoaştem că emiterea acestui act normativ, Legea nr. 169, a fost ...

  7 mai 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 245/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, precum şi a Legii nr.176/2018 privind internshipul

  20 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 71/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică şi pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Stimate şi stimaţi colegi, Domnule preşedinte de şedinţă, Aş vrea să supun plenului situaţia destul de delicată cu privire la aplicarea legii în timp. În această lege se prevede retroactivitatea, în ...

  13 decembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 244/2019 Proiect de Lege pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

  27 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 729/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  6 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 155/2019 Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din România

  30 octombrie 2018
  luare de cuvânt, ... acest om şi-a făcut datoria. Şi pentru asta, în ceea ce mă priveşte, daţi-mi voie să-l respect şi să mă plec în faţa unui eminent jurist pe care îl are România, la ora actuală. Vă mulţumesc.

  30 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Protocoalele reprezintă otrava care s-a pus în actul de justiţie de magistraţi şi procurori, nu de ministrul justiţiei. Deci, domnilor, încă o dată, să nu păcătuim...

  30 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Sigur că am auzit raportul care s-a făcut sau s-a citit. Ei bine, ca unul care am slujit în sălile de şedinţă, ca unul care cunosc actul de justiţie şi de dinainte şi de după, vă pot confirma că tot ...

  30 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Stau de doi ani, aproape doi ani, în această primă legislatură şi mă minunez de câte cuvinte se pot spune de la acest microfon şi câte păcate se pot face cu aceste cuvinte. Eu cred că ...

  29 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Vă anunţ de la început că este un proiect care iese din canoanele proiectelor obişnuite, adică nu este nici o lege socială, nici una economică, este un ...

  11 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 737/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.351/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Prezent.

  3 iulie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 406/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

  2 iulie 2018
  luare de cuvânt, În concluzie, doamnă preşedinte, cred că această lege este una bine-venită şi nu face decât să satisfacă capitalul românesc. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

  2 iulie 2018
  luare de cuvânt, ...a considera orice operaţiune financiară, o faptă de corupţie, orice act de comerţ este confundat cu operaţiunea comercială, iar calificările acestea se dau, practic, de instanţele de judecată, în ...

  2 iulie 2018
  luare de cuvânt, ...atitudinea democratică, în aceste activităţi, cred că modificarea acestei legi nu face decât să aducă o sămânţă de progres şi o dezvoltare economică aproape de normalitate. Altfel,...

  2 iulie 2018
  luare de cuvânt, Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Cred că acest proiect este unul care încearcă să aducă o situaţie de normalitate în viaţa economică şi financiară a acestei ţări. Este adevărat că, în ceea ce mă ...

  26 iunie 2018
  luare de cuvânt, ... pentru cetăţeni aici. De aceea, în concluzie, vă rog să luaţi ziua de astăzi ca una istorică, prin care se caută să se repună în drepturi de autoritate deplină justiţia în România, pentru ...

  26 iunie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Din câte mă pricep, istoria acestui popor este istoria unei justiţii care întotdeauna a fost nedreaptă cu el. Şi a fost nedreaptă, pentru că justiţia, în această ţară şi pe aceste ...

  13 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 373/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară

  30 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 356/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

  23 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 336/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

  8 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 700/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.287 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 346/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 245/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului fiscal

  17 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 347/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe

  27 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 447/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 597/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 459/2018 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului 1 al articolului 175 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, BP750/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 242/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 595/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 598/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

  14 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 588/2017 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, De aceea, grija noastră în această lege a fost ca independenţa să fie asigurată aproape în exclusivitate magistratului care dă sentinţa şi care hotărăşte fără alte intervenţii, fără alte constrângeri ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, În ceea ce mă priveşte, vin cu o experienţă imensă în actul de justiţie. Am ascultat opinii aici care, de regulă, nu s-au referit la subiectul ...

  12 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 582/2017 Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare

  11 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl nr. L542/2017 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

  7 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 569/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  15 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 463/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi sportului

  14 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 462/2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 104 (2) şi a articolului 105 (1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  19 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 146/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Şi atunci, este drept ca fiecare dintre noi să gândească în litera şi în spiritul legii. Să nu ne lăsăm dominaţi de o autoritate pe care trebuie să o respectăm, dar care nu se suprapune peste voinţa ...

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, ... ştiu ce este complicitatea. Nu s-a făcut în niciun fel dovada că ar fi existat o discuţie, o comunicare, un interes din partea doamnei Rovana Plumb pentru semnarea acelui act de autoritate ...

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, După aproape un an de zile, deşi am fost de profesie avocat şi sunt de profesie avocat, este pentru prima dată când îmi manifest dorinţa de a exprima ...

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 7/2018 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  13 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 529/2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi imunologie "Cantacuzino " în vedere realizării Planului national de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

  24 mai 2017
  luare de cuvânt, Prezent.

  23 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 211/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

  8 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 209/2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  19 aprilie 2017
  propunere legislativă, BP145/2017 Propunere legislativă privind Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor

  11 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 176/2017 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române

  4 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 333/2017 Propunere legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic

  16 martie 2017
  propunere legislativă, BP100/2017 Propunere legislativă de Hotărâre privind modificarea alin. (2) al art.214 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

  14 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 161/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Jurământ de credinţă faţă de ţară şi popor Eu, Bălănescu Alexandru, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 27 Mehedinţi, Jur ...