Subiecte: programe în domeniul agriculturii, horticulturii, zootehniei, pisciculturii, silviculturii, fondului cinegetic; probleme specifice ale privatizării în agricultură; libera iniţiativă, forme de proprietate, de asociere, creditare, arendare; gospodărirea fondului funciar; activitatea societăţilor şi regiilor cu capital de stat sau mixt din agricultură, silvicultură şi alimentaţie; servicii pentru agricultură, îmbunătăţiri funciare, industrie alimentară şi silvicultură. 

Propuneri legislative și proiecte de lege

Întrebări și interpelări

Măsuri pentru crearea lanțurilor alimentare scurte ” de la fermă la consumator” 14 decembrie 2020
Revenire cu privire la contractul suprafeţei de teren din comuna Ruşeţu, ... 13 noiembrie 2020
Condiţionarea plăţii subvenţiilor pe suprafţă de cadastrarea terenurilor ... 27 octombrie 2020
Volumele produselor pescăreşti şi de avacultură din România şi a importurilor ... 23 octombrie 2020
Situaţia la zi a agriculturii româneşti 12 octombrie 2020
Situaţia pestei porcine africane 7 octombrie 2020
Soluţii pe termen scurt pentru creşterea suprafeţelor agricole acoperite cu ... 6 octombrie 2020
Dezvoltarea sistemului de învăţământ dual cu profil agricol 5 octombrie 2020
Reabilitarea infrastructurii de irigaţii din judeţul Alba 29 septembrie 2020
Realizarea sistemelor de depozitare a produselor agricole 29 septembrie 2020
Agenţia NAţională de Îmbunătăţiri Funciare şi stadiul derulării Programului ... 25 septembrie 2020
Corecţiile financiare în domeniul fondurilor europene din sectorul agriculturii 21 septembrie 2020
Situaţia actuală din domeniul creşterii de porcine datorate extinderii ... 9 septembrie 2020
Fermierii afectaţi de secetă trebuie ajutaţi, aşa cum a promis Guvernul 19 august 2020
Prezentarea măsurilor concrete pe care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării ... 12 august 2020
Hotorârea Guvernului nr.551/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de ... 19 decembrie 2018
Reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru ... 18 decembrie 2018
Informații despre activitatea crescătorilor de ovine 18 decembrie 2018
Pericolele plantei „ troscotul japoez” 18 decembrie 2018
Dezvoltarea sistemului de irigaţii 18 decembrie 2018
Albina, exclusă din legea zootehniei 12 decembrie 2018
Campania de informare privind combaterea ambroziei 12 decembrie 2018
Susţinerea universităţilor de ştiinţe agricole 11 decembrie 2018
Situaţie subvenţii APIA 2018 11 decembrie 2018
Măsurile avute în vedere pentru protejarea producătorilor certificaţi de vin ... 10 decembrie 2018
Competitivitatea redusă a fermelor medii din România 10 decembrie 2018
Dinamica numărului de rentieri 10 decembrie 2018
Casa Română de Comerţ Agroalimentar "Unirea" 3 decembrie 2018
Neplata subvenţiilor aferente anului 2017 29 noiembrie 2018
Informaţii privind Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de ... 28 noiembrie 2018
Informaţii privind Programul de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane 28 noiembrie 2018
Informaţii privind Programul de investiţii pentru înfiinţarea unităţilor de ... 28 noiembrie 2018
Pierderile producătorilor români în urma pestei porcine 28 noiembrie 2018
Întrebări referitoare la programele de investiţii de tip greenfield 21 noiembrie 2018
Producţia agricolă 21 noiembrie 2018
Informații despre activitatea crescătorilor de ovine 20 noiembrie 2018
Finanţarea unor lucrări de infrastructura de îmbunătăţiri funciare - jud. ... 20 noiembrie 2018
Situaţia proiectelor depuse prin GAL în judeţul Iaşi 19 noiembrie 2018
Poziţia Guvernului României faţă de Directiva Europeană privind protejarea ... 14 noiembrie 2018
Finanţările destinate producătorilor de fructe 14 noiembrie 2018
Impactul producţiei agricole în preţul produselor de bază 14 noiembrie 2018
Stadiul realizării lucrărilor agricole de toamnă în condiţiii de secetă ... 14 noiembrie 2018
Efectele plafonării în România 13 noiembrie 2018
Stadiul de implementare al sistemului naţional antigrindină şi de creşterea ... 13 noiembrie 2018
Cooperarea româno-chinează în domeniul agriculturii 13 noiembrie 2018
Implicarea statului român în devoltarea unei bioeconomii durabile 13 noiembrie 2018
Măsuri de sprijinire pentru producătorii români 13 noiembrie 2018
Înfiinţarea în jud. Dâmboviţa a unui centru regional de colectare legume-fructe 7 noiembrie 2018
Solicitare de informaţii privind irigaţiile de aprovizionare efectuate în ... 6 noiembrie 2018
Diminuarea impozitelor şi taxelor în agricultură 6 noiembrie 2018
Tinerii fermieri au prioritate la terenurile agricole ale Agenţiei Domeniilor ... 6 noiembrie 2018
Implementarea programului "Mierea în şcoli" 6 noiembrie 2018
Majorarea preţului pâinii 5 noiembrie 2018
Înfiinţarea unei unităţi de combatere a căderilor de grindină în jud. Dâmboviţa 31 octombrie 2018
Acordarea de despăgubiri pentru propietarii suinelor afectate de virusul gripei ... 30 octombrie 2018
Rezerva de umiditate din sol 30 octombrie 2018
Utilizarea bugetelor UE destinate promovării produselor europene pe piaţa ... 30 octombrie 2018
Subvenţiile fermierilor 24 octombrie 2018
Sistemul de irigaţii al României 24 octombrie 2018
Nivelul fondurilor europene disponibile pentru agricultră în noul cadru ... 23 octombrie 2018
Explicaţii privind subvenţia diminuată pentru motorina folosită în agricultură 23 octombrie 2018
Costurile combaterii PPA şi viitorul creşterii suinelor în România 23 octombrie 2018
Situaţia canalului Mureşel (aflat în administrarea ANIF) din municipiul Arad 23 octombrie 2018
Modificarea şi completarea Legii nr.17/2004 privind reglementarea vânzării ... 22 octombrie 2018
Promovarea produselor româneşti 17 octombrie 2018
Cercetarea în domeniul micropropagării plantelor, legumelor şi fructelor 17 octombrie 2018
Gripa aviară riscă să reapară în România 17 octombrie 2018
Plata către fermierii români a subvenţiei suplimentare de 23 euro/ha 16 octombrie 2018
Statutul suprafeţei de teren de 1779,49 ha din comuna Ruşeţu, jud. Buzău 16 octombrie 2018
Solicitare de informaţii privind înstrăinarea terenurilor agricole şi ... 10 octombrie 2018
Situaţia unui imobil din municipiul Satu Mare 10 octombrie 2018
Forţa de muncă pe piaţa agricolă 10 octombrie 2018
Pescuitul şi acvacultura 10 octombrie 2018
Oierii puși în dificultate de prevederile Regulamentului 1012/2016 3 octombrie 2018
Implementarea Submăsurii 6.4 - Investiţii în crearea şi dezvoltarea de ... 3 octombrie 2018
Producţia pe anul 2018 3 octombrie 2018
Rezerva de umiditate din sol după vara 2018 și prognoza meteo pentru lunile de ... 3 octombrie 2018
Situația Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Viti-Vinicolă Drăgășani 3 octombrie 2018
Reglementarea specifică penru cidru - o urgență 3 octombrie 2018
Definitivarea legii camerelor agricole 25 septembrie 2018
Comerţ ilegal de legume 24 septembrie 2018
Un nou virus ameninţă sute de mii de animale 19 septembrie 2018
Producţia de grâu 19 septembrie 2018
Dezvoltarea agriculturii româneşti 19 septembrie 2018
Aplicarea HG 228/2018 18 septembrie 2018
Precizări privind implementarea a 3 măsuri stimulative pentru agricultură 18 septembrie 2018
Prevederile Legii nr.197/2018 -Legea Muntelui 17 septembrie 2018
Guvernul României este depăşit de rezolvarea crizei Pestei Porcine Africane 17 septembrie 2018
Solicitare ajutor suplimentar pentru pesta porcină africană de la Comisia ... 12 septembrie 2018
Clarificări privind despăgubirile primite de la Uniunea Europeană pentru pesta ... 12 septembrie 2018
Autorităţile române îi lasă singuri pe fermierii din România să lupte cu criza ... 12 septembrie 2018
Epidemia de pestă porcină africană 12 septembrie 2018
Număr subvenții agricole alocate (autorități subordonate) 12 septembrie 2018
Număr subvenții agricole alocate (producția de tomate) 12 septembrie 2018
Pesta porcină africană în jud. Satu Mare 11 septembrie 2018
Susţinerea crescătorilor de porci din rasele Bazna şi Mangaliţa 11 septembrie 2018
Măsuri împotriva samsarilor de animale şi precizarea termenului de redeschidere ... 11 septembrie 2018
Despăgubiri pentru producătorii de cereale şi procesatorii de carne afectaţi de ... 5 septembrie 2018
Măsuri împotriva pestei porcine africane în zonele neafectate 5 septembrie 2018
Măsuri pentru prevenirea propagării pestei porcine africane la nivelul jud. ... 4 septembrie 2018
Pesta porcină africană 4 septembrie 2018
Incompetenţa ucide - criza pestei porcine africane 4 septembrie 2018
Criza pestei porcine africane 4 septembrie 2018
Stadiul implementării "Programului pentru Şcoli al României" 4 iulie 2018
Contractele de concesiune încheiate între Centru de Cercetare Bucureşti şi ... 4 iulie 2018
Situaţia Amenajării Cetate-Galicea 27 iunie 2018
Solicitare de informaţii privind funcţionarea programului antigrindină şi de ... 26 iunie 2018
Punerea în aplicare a Programului pentru şcoli al Uniunii Europene 20 iunie 2018
Protejarea producătorilor autohtoni 20 iunie 2018
Dezvoltarea fermelor rurale din jud. Dolj 20 iunie 2018
Stoparea fenomenului de deşertificare în jud.Vrancea 20 iunie 2018
Declararea stării de calamitate naturală 19 iunie 2018
Băncile au blocat finanţările fermierilor 13 iunie 2018
Poziţia Guvernului faţă de noile decizii europene în privinţa Politicii ... 12 iunie 2018
Acordarea finanţărilor prin FEGA în jud. Cluj 6 iunie 2018
Import-export produse panificaţie 6 iunie 2018
Reţetarea produselor alimentare înainte de 1989 5 iunie 2018
Nereguli în cererile de finanţare pe submăsura 4.1 31 mai 2018
România și-a stopat exportul de bovine în Turcia 30 mai 2018
Realizarea rețelelor de colectare și comercializare a legumelor și fructelor 30 mai 2018
Vânzarea terenurilor agricole către cetățeni străini 30 mai 2018
Unificarea controlului din domeniul produselor agroalimentare o necesitate ... 30 mai 2018
Automobil cu ecuson auto al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură ... 30 mai 2018
Votul României în cadrul Consiliului și perspective de viitor 30 mai 2018
Sistemele de tunuri antigrindină 30 mai 2018
Sancțiuni aplicate în baza L17/2014 29 mai 2018
Problema terenurilor din zona Bulevardul Expoziției 30A 29 mai 2018
Contractele de concesiune încheiate între Autoritatea Domeniilor Statului și ... 23 mai 2018
Programul de colectrae și depozitarea lânii și Programul ”Tomate românești” 23 mai 2018
Subvențiile pentru anul 2018 22 mai 2018
Refacerea sitemelor de irigații 22 mai 2018
Situația SC COMCEREAL SA Vaslui 22 mai 2018
Culturile energetice nonagricole 22 mai 2018
Desființarea capitalului românesc 22 mai 2018
Măsuri privind eradicarea pestei porcine în România 14 mai 2018
Importurile de fructe și legume 9 mai 2018
Utilizarea excesivă a neonicotinoidelor amenință agricultura românească 8 mai 2018
”Parteneri” necunoscuți și confidențiali, criterii neștiute și ciudate în ... 3 mai 2018
Pericol real de antrax la Iași din cauza unui blocaj birocratic 3 mai 2018
Stadiul de implementare al Programului de încurajare a activităților din zona ... 3 mai 2018
Domeniul nucului nu s-a mai dezvoltat în ultimii 40 de ani 2 mai 2018
Folosirea terenurilor aflate în stare degradată pentru înființarea de culturi ... 2 mai 2018
Suspiciuni privind unele corecții financiare care se vor aplica pentru plăți ... 2 mai 2018
Detalii referiotare la proiectul ”Punctele Gastronomice Locale” 25 aprilie 2018
Referitor la centrele de colectare a lânii 24 aprilie 2018
Folosirea terenurilor aflate în stare degradată pentru înființarea de culturi ... 24 aprilie 2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 24 aprilie 2018
Situația sectorului ecologic agricol 24 aprilie 2018
Programul de susținere a produsului tomate în spații protejate 18 aprilie 2018
Evaluarea fermierilor prin submăsura 4.1 din PNDR 2020 17 aprilie 2018
Structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură 17 aprilie 2018
Deficitul balanței comericale 17 aprilie 2018
Întârzierea rezolvării cererilor de recuperare a subvențiilor de pășunat din ... 17 aprilie 2018
Producția de fasole boabe deficitară în România 17 aprilie 2018
Controalele efectuate de MADR în piețe 17 aprilie 2018
Strategia de securitate alimentară a României 17 aprilie 2018
Finanțarea consumului de fructe în anul școlar 2018-2019 16 aprilie 2018
Măsuri de combatere a deșertificării în sudul României 13 aprilie 2018
Soluții privind funcționarea sistemului electronic al APIA privind gestionarea ... 11 aprilie 2018
Deficiențele existente în funcționarea APIA 11 aprilie 2018
Politica Agricolă Comună 10 aprilie 2018
Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 4 aprilie 2018
Situația IACS - sistemul utilizat pentru plata subvențiilor în agricultură prin ... 3 aprilie 2018
Fenomenele meteorologice 3 aprilie 2018
Despăgubiri pentru calamitate prin îngheț 3 aprilie 2018
Legea muntelui nr.347/2004 28 martie 2018
Punerea în funcțiune a Bursei de Pește de la Tulcea 28 martie 2018
Situația unor terenuri ADS 27 martie 2018
Distrugerea luncilor râurilor 27 martie 2018
Sprijinirea agricultorilor din Republica Moldova în vederea vânzării produselor ... 27 martie 2018
Piața cidrului din România 27 martie 2018
Ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului ... 27 martie 2018
Dreptul de preempțiune al startului în baza Legii 17/2014 27 martie 2018
România, pe ultimele locuri în Europa la managementul calității. Doar 200 de ... 27 martie 2018
Terenurile agricole din România 27 martie 2018
Antibioticul natural - "usturoiul" 20 martie 2018
Înființarea centrelor de colectare și procesare pentru legume/fructe și pentru ... 19 martie 2018
Comisia Europeană sprijină sectorul apicol din România cu peste 3,6 milioane de ... 19 martie 2018
Sprijinirea agricultorilor din Republica Moldova pentru a-şi vinde produsele pe ... 14 martie 2018
Încurajarea tinerilor care doresc să investească în agricultură 14 martie 2018
Ponderea evaziunii fiscale în agricultura românească 14 martie 2018
Criterii de încadrare a unor localităţi în categoria zona defavorizată 13 martie 2018
Lipsa sistemelor de irigaţii 12 martie 2018
Interpelare privind situaţia pagubelor provocate de animalele sălbatice în ... 12 martie 2018
Impactul HG 860/2016 asupra chiriaşilor din imobilul "Casa Agronomului", Cluj ... 12 martie 2018
Importul de produse alimentare fără documente de origine 6 martie 2018
Modul în care au fost făcute publice programele anuale de inspecţii şi ... 6 martie 2018
Prevenirea inundaţiilor în zona de sud a jud. Prahova 27 februarie 2018
Materialul semincer contrafăcut pune în pericol agricultura românească 27 februarie 2018
Restructurarea cercetării 27 februarie 2018
Suprafaţa de teren agricolă care se află în propietatea cetăţenilor străini 21 februarie 2018
Notificare privind sumele restante de restituit - majorări de întârziere şi ... 20 februarie 2018
Subvenţii pentru producătorii din acvacultură 19 februarie 2018
Compensaţii aferente ariilor naturale în exerciţiul financiar 2014-2020 13 februarie 2018
Investiţii mari, pieţe de peşte nefuncţionale 13 februarie 2018
Probleme de fond funciar aferente localităţii Miercurea Sibiului 12 februarie 2018
Administrarea pajiştilor condiţionată de amenajament 12 februarie 2018
Stadiul implementării Submăsurii 6.1 - "Sprijin pentru instalarea tinerilor ... 12 februarie 2018
Întârziere răspuns proiect "Reabilitare şi modernizare cămine culturale comuna ... 6 februarie 2018
Privind programul guvernamental "Laptele şi Cornul" 6 februarie 2018
Noi programe şi scheme de subvenţionare pentru noul exerciţiu bugetar 2018 6 februarie 2018
Este necesară o instituţie de credit specializată 5 februarie 2018
Zootehnia se stinge în România, o dată cu reducerea alarmantă a efectivelor de ... 20 decembrie 2017
Agroturismul rural din judeţul Alba 19 decembrie 2017
Scăderea numărului fermelor din România 19 decembrie 2017
Susţinerea universităţilor de ştiinţe agricole din România 19 decembrie 2017
Suplinirea dispariţiei fermelor mici 19 decembrie 2017
Programele anuale de inspecţii şi tematicile cadru anuale şi periodice din ... 13 decembrie 2017
Acţiuni ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale privind risipa ... 13 decembrie 2017
Apa pentru irigaţii din Canalul Dunăre - Marea Neagră nu este gratuită pentru ... 13 decembrie 2017
Scad veniturile nete ale funcţionarilor APIA din cadrul centrelor judeţene şi ... 12 decembrie 2017
Referitor la programele de ajutor de minimis pentru anul 2018 12 decembrie 2017
Proporţii similare de aport la PIB din partea sectorului de agricultură, ... 12 decembrie 2017
Suprafeţele irigate din România în 2017 şi 2018 11 decembrie 2017
Perspectivele de reabilitare a sistemului de irigaţii din zona Turda. 6 decembrie 2017
Noi programe şi scheme de subvenţionare pentru noul exerciţiu bugetar 2018 5 decembrie 2017
Transportul animalelor vii în ţări din afara graniţelor UE 5 decembrie 2017
Efectele Legii 153/2017 şi OUG 79/2017 asupra salariilor nete ale angajaţilor ... 5 decembrie 2017
Retragerea Autorităţii Fitosanitare din Proiectul de Lege privind unele măsuri ... 5 decembrie 2017
Suvenţii porcine - rasele Bazna şi Mangaliţa 28 noiembrie 2017
Influenţe negative ale O.U.G. nr.79/2017 asupra salariilor nete ale angajaţilor ... 28 noiembrie 2017
Sprijinirea producătorilor români de mere 28 noiembrie 2017
Pronderea producţiei agricole în creşterea economică 28 noiembrie 2017
Renta agricolă viageră 28 noiembrie 2017
Autorizarea unei stupine neautohtone în România. 22 noiembrie 2017
Academia Română reacţionaeză la grava problemă a vânzării terenurilor agricole ... 21 noiembrie 2017
Situaţia loturilor de citrice tratate cu agentul fitosanitar Imazilil 21 noiembrie 2017
Se intenţionează desfiinţarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare 21 noiembrie 2017
Blocarea nejustificată şi ilegală a majorării tarifelor pentru serviciile ... 21 noiembrie 2017
Propunerea legislativă privind reorganizarea Ministerului Agriculturii şi ... 20 noiembrie 2017
Avertizarea populaţiei asupra riscului major pentru sănătate pe care îl produce ... 15 noiembrie 2017
Investiţiile în liceele cu specific agricol. 14 noiembrie 2017
Reabilitarea sistemelor de irigaţii de pe Valea Prutului. 14 noiembrie 2017
Demararea de către UE a Programului Orizont 2020. 14 noiembrie 2017
Controlul calităţii produselor alimentare comercializate în România. 13 noiembrie 2017
Rezultatele programului "Bani pentru tomate româneşti" în jud.Giurgiu. 13 noiembrie 2017
Măsuri de sprijin în agricultură pentru locuitorii Munţilor Apuseni. 13 noiembrie 2017
Evoluţia suprafeţelor totale cultivate cu viţă de vie pentru struguri de vin. 7 noiembrie 2017
Soluţii pentru problemele apicultorilor. 7 noiembrie 2017
Solicitare privind difuzarea calendarului de măsurători şi a ghidurilor de ... 6 noiembrie 2017
Descentralizarea în domeniul agriculturii. 6 noiembrie 2017
Funcţionarea liceelor cu profil agricol în subordinea Ministerului Agriculturii ... 1 noiembrie 2017
Promovarea unei legislaţii clare în domeniul suplimentelor alimentare 1 noiembrie 2017
Programul naţional de asigurare a masei calde pentru elevi cu produse româneşti 31 octombrie 2017
Programul de susţinere a produselor deficitare (carnea de porc) 31 octombrie 2017
Produse româneşti cu denumirea de origine sau indicaţia geografică protejată, ... 31 octombrie 2017
Solicitarea agenţilor economici din industria cărnii cu privire la anularea ... 25 octombrie 2017
Participarea organizaţiilor din sectorul agricol şi alimentar la consultările ... 23 octombrie 2017
Clarificarea unor dispoziţii aplicabile privind asocierea în agricultură, ... 23 octombrie 2017
Produse româneşti recunoscute/protejate la nivel mondial. 17 octombrie 2017
Măsuri privind stimularea achiziţiei de terenuri de către cetăţenii români. 17 octombrie 2017
Implementarea unor programe de sustenabilitate rurală care să atragă forţa de ... 11 octombrie 2017
Posibilitatea emiterii unui Ordin de ministru privind includerea ambroziei în ... 5 octombrie 2017
Plăţile directe în agricultură. 4 octombrie 2017
Arşiţă lasă tinerii fermieri bihoreni fără sprijin financiar nerambursabil. 4 octombrie 2017
Prima împădurire - un eşec total. 3 octombrie 2017
Raportul privind calitatea unor produse alimentare comercializate în România. 27 septembrie 2017
Referitor la măsurile ministerului în privinţa protejării raselor româneşti. 26 septembrie 2017
Clarificări privind prezenţa pestei porcine în România 25 septembrie 2017
"Fenomenul de acaparare a terenurilor" din România. 25 septembrie 2017
Clarificări privind criza ouălelor contaminate cu insecticid 25 septembrie 2017
Primul centru de colectare şi procesare pentru legume/fructe şi unele produse ... 19 septembrie 2017
Transformarea păşunilor - din apropierea pădurilor sau păşunile degradate - în ... 19 septembrie 2017
Implementarea Programului pentru şcoli al României în anul şcolar 2017-2018. 18 septembrie 2017
Programul Naţional de Irigaţii. 18 septembrie 2017
Înfiinţarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale "Mihai Cristea" Suceava 14 septembrie 2017
Stadiul implementării Strategiei Generale de Descentralizare în domeniul ... 13 septembrie 2017
O problemă naţională gravă: vânzarea terenurilor agricole către străini... 13 septembrie 2017
Bursa de peşte de la Tulcea. 12 septembrie 2017
Culturi distruse de mistreţi. 11 septembrie 2017
Eliminarea birocraţiei din cadrul Direcţiilor Judeţene pentru Agricultură. 6 septembrie 2017
Organizare caravane de informare în mediul rural. 4 septembrie 2017
Proiectul de investiţii "Servicii de extindere şi dezvoltare ale sistemului ... 4 septembrie 2017
Normele privind înregistrarea/autorizarea unităţilor implicate în depozitarea ... 28 iunie 2017
Normă metodologică privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de ... 21 iunie 2017
De ce sunt favorizate asociaţiile agricole în faţa micilor investitori? 20 iunie 2017
Programul Leader - probleme identificate. 14 iunie 2017
Problemă gravă care ameninţă comunitatea din com.argeşeană Vlădeşti. 13 iunie 2017
Acordarea subvenţiilor în agricultură în anul 2018, fără cadastrarea ... 13 iunie 2017
Asigurarea culturilor agricole. 13 iunie 2017
Legislaţia culturilor gospodăreşti de Cânepă Românească. 13 iunie 2017
Cadrul legislativ naţional şi produsele de import cu dublu standard. 7 iunie 2017
Fermierul român până să fie sancţionat, trebuie mai întâi informat. 7 iunie 2017
Vegetaţia forestieră aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri ... 7 iunie 2017
Problema irigaţiilor în jud.Cluj. 7 iunie 2017
Risipa de alimente. 7 iunie 2017
Gestionarea sistemului antigrindină. 7 iunie 2017
Situaţia culturilor agricole şi a fâneţelor. 7 iunie 2017
Programe privind prezervarea patrimoniului rural construit şi a moştenirii ... 6 iunie 2017
Culturile pomicole şi zona legumicolă Lunguleţu din jud Dâmboviţa 30 mai 2017
Afaceri cu păşuni în zone turistice. 30 mai 2017
Precizări privind investiţiile asumate pentru refacerea şi extinderea ... 30 mai 2017
Situaţia punerii în aplicare a Legii privind diminuarea risipei alimentare, ... 30 mai 2017
Termenul limită pentru dpunerea cererilor unice de plată 30 mai 2017
Problemele din Delta Dunării 29 mai 2017
Referitor la repunerea în funcţiune a sistemului de irigaţii. 23 mai 2017
Posibilitatea creşterii absorbţiei de fonduri europene prin luarea unor măsuri ... 16 mai 2017
Armonizarea legislaţiei în domeniul producerii, deţinerii, ambalării şi ... 16 mai 2017
Norme metodologice de aplicare a Legii 217/2016. 16 mai 2017
Subvenţiile APIA. 16 mai 2017
Schemele de ajutor de stat trebuie să vizeze majoritatea proprietarilor de ... 16 mai 2017
Politica Guvernului în ceea ce priveşte sectorul de acvacultură. 16 mai 2017
Prejudicierea gravă a UAT Vlad Ţepeş, jud.Călăraşi. 16 mai 2017
Referitor la OUG 4/1995, art.25, alin.(1). 16 mai 2017
Formarea profesională în sectorul agricol şi forestier. 16 mai 2017
Daune înregistrate de agricultori în primăvara anului 2017. 15 mai 2017
Atenţionarea privind utilizarea antibioticelor şi hormonilor în procesul de ... 10 mai 2017
Susţinerea agriculturii româneşti. 9 mai 2017
Strategii pentru refacerea, modernizarea şi extinderea sistemului de irigaţii. 9 mai 2017
Clarificări privind efectele îngheţului în agricultură. 8 mai 2017
Sprijin pentru crescătorii de porcine - program de susţinere a reproducţiei. 8 mai 2017
Consultarea publică lansată de Comisia Europeană referitoare la modernizarea şi ... 3 mai 2017
Dezvoltarea sectorului vitivinicol din România. 2 mai 2017
Desfăşurarea activităţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ... 25 aprilie 2017
Simplificarea Politicii Agricole Comune. 18 aprilie 2017
Plăţi UE în agricultură. 18 aprilie 2017
Implementarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice. 11 aprilie 2017
Problema lipsei abatoarelor de capacitate mică şi a centrelor de colectare a ... 11 aprilie 2017
Luarea unor măsuri de eficientizare a programului derulat de Agenţia pentru ... 11 aprilie 2017
România nu trebuie să facă parte dintr-o clasa de consumatori inferioară, la ... 10 aprilie 2017
Autorizarea la plată a fermierilor selectaţi la controlul prin teledetecţie. 5 aprilie 2017
Peste o mie de producători bio din Bistriţa-Năsăud au renunţat să mai practice ... 5 aprilie 2017
Necesitatea clarificării şi punerii în acord a actelor normative care ... 4 aprilie 2017
Informatizarea APIA, o necesitate şi o urgentă. 4 aprilie 2017
Situaţia reţelei de desecare din jud.Dolj. 4 aprilie 2017
Neplata subvenţiilor fermierilor din loc.Seimeni, jud.Constanţa. 4 aprilie 2017
Peste 80% din terenurile agricole nu au cadastru. 28 martie 2017
Procesul de privatizare-concesionare în domeniul piscicol. 28 martie 2017
Coşul de cumpărături alimentare în România. 28 martie 2017
Suspendarea exportului de ovine şi bovine către Israel. 28 martie 2017
Lămuriri cu privire la "Programul zonă montană" din proiectul Bugetului General ... 22 martie 2017
HG 226/2015. 21 martie 2017
Lipsa sistemulelor de irigaţii din agricultura românească. 20 martie 2017
Referitor la agricultura ecologică. 20 martie 2017
Stadiul implementării măsurilor privind irigaţiiloe şi programul antigrindină ... 15 martie 2017
Stimularea horticulturii în România. 14 martie 2017
Imposibilitatea comercializării păsărilor vii în târgurile de animale. 14 martie 2017
Promovarea produselor româneşti. 7 martie 2017
Scandalul produselor de mai proastă calitate vândute în Europa de Est. 7 martie 2017
Accesarea fondurilor europene prin AFIR. 7 martie 2017
Programul de irigaţii pentru 2017. 28 februarie 2017
Produsele de calitate inferioară comercializate în estul Europei faţă de cele ... 28 februarie 2017
Produsele de calitate inferioară comercializate în estul Europei faţă de cele ... 28 februarie 2017
Alocarea de către Guvern a sumei de 5,5 milioane de lei pentru sprijinirea ... 27 februarie 2017
Finanţarea investiţiilor în reţele de apă şi apă uzată pentru comune cu mai ... 22 februarie 2017
Afaceri cu Registrul Genealogic al rasei. 21 februarie 2017
Calendarul asumat de plată a subvenţiilor. 21 februarie 2017
Acordare drepturi replamtare vie. 20 februarie 2017
Evitarea declanşării unei noi proceduri de infringement. 8 februarie 2017

Comisii parlamentare

Partide active

Deputați activi