Subiecte: programe în domeniul agriculturii, horticulturii, zootehniei, pisciculturii, silviculturii, fondului cinegetic; probleme specifice ale privatizării în agricultură; libera iniţiativă, forme de proprietate, de asociere, creditare, arendare; gospodărirea fondului funciar; activitatea societăţilor şi regiilor cu capital de stat sau mixt din agricultură, silvicultură şi alimentaţie; servicii pentru agricultură, îmbunătăţiri funciare, industrie alimentară şi silvicultură. 

Propuneri legislative și proiecte de lege

Întrebări și interpelări

Zootehnia se stinge în România, o dată cu reducerea alarmantă a efectivelor de ... 20 decembrie 2017
Suplinirea dispariţiei fermelor mici 19 decembrie 2017
Scăderea numărului fermelor din România 19 decembrie 2017
Susţinerea universităţilor de ştiinţe agricole din România 19 decembrie 2017
Agroturismul rural din judeţul Alba 19 decembrie 2017
Programele anuale de inspecţii şi tematicile cadru anuale şi periodice din ... 13 decembrie 2017
Acţiuni ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale privind risipa ... 13 decembrie 2017
Apa pentru irigaţii din Canalul Dunăre - Marea Neagră nu este gratuită pentru ... 13 decembrie 2017
Referitor la programele de ajutor de minimis pentru anul 2018 12 decembrie 2017
Proporţii similare de aport la PIB din partea sectorului de agricultură, ... 12 decembrie 2017
Scad veniturile nete ale funcţionarilor APIA din cadrul centrelor judeţene şi ... 12 decembrie 2017
Suprafeţele irigate din România în 2017 şi 2018 11 decembrie 2017
Perspectivele de reabilitare a sistemului de irigaţii din zona Turda. 6 decembrie 2017
Noi programe şi scheme de subvenţionare pentru noul exerciţiu bugetar 2018 5 decembrie 2017
Transportul animalelor vii în ţări din afara graniţelor UE 5 decembrie 2017
Efectele Legii 153/2017 şi OUG 79/2017 asupra salariilor nete ale angajaţilor ... 5 decembrie 2017
Retragerea Autorităţii Fitosanitare din Proiectul de Lege privind unele măsuri ... 5 decembrie 2017
Renta agricolă viageră 28 noiembrie 2017
Influenţe negative ale O.U.G. nr.79/2017 asupra salariilor nete ale angajaţilor ... 28 noiembrie 2017
Suvenţii porcine - rasele Bazna şi Mangaliţa 28 noiembrie 2017
Sprijinirea producătorilor români de mere 28 noiembrie 2017
Pronderea producţiei agricole în creşterea economică 28 noiembrie 2017
Autorizarea unei stupine neautohtone în România. 22 noiembrie 2017
Academia Română reacţionaeză la grava problemă a vânzării terenurilor agricole ... 21 noiembrie 2017
Situaţia loturilor de citrice tratate cu agentul fitosanitar Imazilil 21 noiembrie 2017
Se intenţionează desfiinţarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare 21 noiembrie 2017
Blocarea nejustificată şi ilegală a majorării tarifelor pentru serviciile ... 21 noiembrie 2017
Propunerea legislativă privind reorganizarea Ministerului Agriculturii şi ... 20 noiembrie 2017
Avertizarea populaţiei asupra riscului major pentru sănătate pe care îl produce ... 15 noiembrie 2017
Reabilitarea sistemelor de irigaţii de pe Valea Prutului. 14 noiembrie 2017
Investiţiile în liceele cu specific agricol. 14 noiembrie 2017
Demararea de către UE a Programului Orizont 2020. 14 noiembrie 2017
Măsuri de sprijin în agricultură pentru locuitorii Munţilor Apuseni. 13 noiembrie 2017
Rezultatele programului "Bani pentru tomate româneşti" în jud.Giurgiu. 13 noiembrie 2017
Controlul calităţii produselor alimentare comercializate în România. 13 noiembrie 2017
Evoluţia suprafeţelor totale cultivate cu viţă de vie pentru struguri de vin. 7 noiembrie 2017
Soluţii pentru problemele apicultorilor. 7 noiembrie 2017
Descentralizarea în domeniul agriculturii. 6 noiembrie 2017
Solicitare privind difuzarea calendarului de măsurători şi a ghidurilor de ... 6 noiembrie 2017
Promovarea unei legislaţii clare în domeniul suplimentelor alimentare 1 noiembrie 2017
Funcţionarea liceelor cu profil agricol în subordinea Ministerului Agriculturii ... 1 noiembrie 2017
Produse româneşti cu denumirea de origine sau indicaţia geografică protejată, ... 31 octombrie 2017
Programul naţional de asigurare a masei calde pentru elevi cu produse româneşti 31 octombrie 2017
Programul de susţinere a produselor deficitare (carnea de porc) 31 octombrie 2017
Solicitarea agenţilor economici din industria cărnii cu privire la anularea ... 25 octombrie 2017
Participarea organizaţiilor din sectorul agricol şi alimentar la consultările ... 23 octombrie 2017
Clarificarea unor dispoziţii aplicabile privind asocierea în agricultură, ... 23 octombrie 2017
Produse româneşti recunoscute/protejate la nivel mondial. 17 octombrie 2017
Măsuri privind stimularea achiziţiei de terenuri de către cetăţenii români. 17 octombrie 2017
Implementarea unor programe de sustenabilitate rurală care să atragă forţa de ... 11 octombrie 2017
Posibilitatea emiterii unui Ordin de ministru privind includerea ambroziei în ... 5 octombrie 2017
Plăţile directe în agricultură. 4 octombrie 2017
Arşiţă lasă tinerii fermieri bihoreni fără sprijin financiar nerambursabil. 4 octombrie 2017
Prima împădurire - un eşec total. 3 octombrie 2017
Raportul privind calitatea unor produse alimentare comercializate în România. 27 septembrie 2017
Referitor la măsurile ministerului în privinţa protejării raselor româneşti. 26 septembrie 2017
"Fenomenul de acaparare a terenurilor" din România. 25 septembrie 2017
Clarificări privind prezenţa pestei porcine în România 25 septembrie 2017
Clarificări privind criza ouălelor contaminate cu insecticid 25 septembrie 2017
Primul centru de colectare şi procesare pentru legume/fructe şi unele produse ... 19 septembrie 2017
Transformarea păşunilor - din apropierea pădurilor sau păşunile degradate - în ... 19 septembrie 2017
Programul Naţional de Irigaţii. 18 septembrie 2017
Implementarea Programului pentru şcoli al României în anul şcolar 2017-2018. 18 septembrie 2017
Înfiinţarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale "Mihai Cristea" Suceava 14 septembrie 2017
O problemă naţională gravă: vânzarea terenurilor agricole către străini... 13 septembrie 2017
Stadiul implementării Strategiei Generale de Descentralizare în domeniul ... 13 septembrie 2017
Bursa de peşte de la Tulcea. 12 septembrie 2017
Culturi distruse de mistreţi. 11 septembrie 2017
Eliminarea birocraţiei din cadrul Direcţiilor Judeţene pentru Agricultură. 6 septembrie 2017
Organizare caravane de informare în mediul rural. 4 septembrie 2017
Proiectul de investiţii "Servicii de extindere şi dezvoltare ale sistemului ... 4 septembrie 2017
Normele privind înregistrarea/autorizarea unităţilor implicate în depozitarea ... 28 iunie 2017
Normă metodologică privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de ... 21 iunie 2017
De ce sunt favorizate asociaţiile agricole în faţa micilor investitori? 20 iunie 2017
Programul Leader - probleme identificate. 14 iunie 2017
Legislaţia culturilor gospodăreşti de Cânepă Românească. 13 iunie 2017
Acordarea subvenţiilor în agricultură în anul 2018, fără cadastrarea ... 13 iunie 2017
Asigurarea culturilor agricole. 13 iunie 2017
Problemă gravă care ameninţă comunitatea din com.argeşeană Vlădeşti. 13 iunie 2017
Cadrul legislativ naţional şi produsele de import cu dublu standard. 7 iunie 2017
Situaţia culturilor agricole şi a fâneţelor. 7 iunie 2017
Fermierul român până să fie sancţionat, trebuie mai întâi informat. 7 iunie 2017
Vegetaţia forestieră aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri ... 7 iunie 2017
Problema irigaţiilor în jud.Cluj. 7 iunie 2017
Risipa de alimente. 7 iunie 2017
Gestionarea sistemului antigrindină. 7 iunie 2017
Programe privind prezervarea patrimoniului rural construit şi a moştenirii ... 6 iunie 2017
Precizări privind investiţiile asumate pentru refacerea şi extinderea ... 30 mai 2017
Termenul limită pentru dpunerea cererilor unice de plată 30 mai 2017
Culturile pomicole şi zona legumicolă Lunguleţu din jud Dâmboviţa 30 mai 2017
Afaceri cu păşuni în zone turistice. 30 mai 2017
Situaţia punerii în aplicare a Legii privind diminuarea risipei alimentare, ... 30 mai 2017
Problemele din Delta Dunării 29 mai 2017
Referitor la repunerea în funcţiune a sistemului de irigaţii. 23 mai 2017
Posibilitatea creşterii absorbţiei de fonduri europene prin luarea unor măsuri ... 16 mai 2017
Subvenţiile APIA. 16 mai 2017
Schemele de ajutor de stat trebuie să vizeze majoritatea proprietarilor de ... 16 mai 2017
Politica Guvernului în ceea ce priveşte sectorul de acvacultură. 16 mai 2017
Prejudicierea gravă a UAT Vlad Ţepeş, jud.Călăraşi. 16 mai 2017
Referitor la OUG 4/1995, art.25, alin.(1). 16 mai 2017
Formarea profesională în sectorul agricol şi forestier. 16 mai 2017
Armonizarea legislaţiei în domeniul producerii, deţinerii, ambalării şi ... 16 mai 2017
Norme metodologice de aplicare a Legii 217/2016. 16 mai 2017
Daune înregistrate de agricultori în primăvara anului 2017. 15 mai 2017
Atenţionarea privind utilizarea antibioticelor şi hormonilor în procesul de ... 10 mai 2017
Strategii pentru refacerea, modernizarea şi extinderea sistemului de irigaţii. 9 mai 2017
Susţinerea agriculturii româneşti. 9 mai 2017
Clarificări privind efectele îngheţului în agricultură. 8 mai 2017
Sprijin pentru crescătorii de porcine - program de susţinere a reproducţiei. 8 mai 2017
Consultarea publică lansată de Comisia Europeană referitoare la modernizarea şi ... 3 mai 2017
Dezvoltarea sectorului vitivinicol din România. 2 mai 2017
Desfăşurarea activităţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ... 25 aprilie 2017
Plăţi UE în agricultură. 18 aprilie 2017
Simplificarea Politicii Agricole Comune. 18 aprilie 2017
Implementarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice. 11 aprilie 2017
Problema lipsei abatoarelor de capacitate mică şi a centrelor de colectare a ... 11 aprilie 2017
Luarea unor măsuri de eficientizare a programului derulat de Agenţia pentru ... 11 aprilie 2017
România nu trebuie să facă parte dintr-o clasa de consumatori inferioară, la ... 10 aprilie 2017
Autorizarea la plată a fermierilor selectaţi la controlul prin teledetecţie. 5 aprilie 2017
Peste o mie de producători bio din Bistriţa-Năsăud au renunţat să mai practice ... 5 aprilie 2017
Necesitatea clarificării şi punerii în acord a actelor normative care ... 4 aprilie 2017
Informatizarea APIA, o necesitate şi o urgentă. 4 aprilie 2017
Situaţia reţelei de desecare din jud.Dolj. 4 aprilie 2017
Neplata subvenţiilor fermierilor din loc.Seimeni, jud.Constanţa. 4 aprilie 2017
Coşul de cumpărături alimentare în România. 28 martie 2017
Peste 80% din terenurile agricole nu au cadastru. 28 martie 2017
Procesul de privatizare-concesionare în domeniul piscicol. 28 martie 2017
Suspendarea exportului de ovine şi bovine către Israel. 28 martie 2017
Lămuriri cu privire la "Programul zonă montană" din proiectul Bugetului General ... 22 martie 2017
HG 226/2015. 21 martie 2017
Referitor la agricultura ecologică. 20 martie 2017
Lipsa sistemulelor de irigaţii din agricultura românească. 20 martie 2017
Stadiul implementării măsurilor privind irigaţiiloe şi programul antigrindină ... 15 martie 2017
Stimularea horticulturii în România. 14 martie 2017
Imposibilitatea comercializării păsărilor vii în târgurile de animale. 14 martie 2017
Promovarea produselor româneşti. 7 martie 2017
Scandalul produselor de mai proastă calitate vândute în Europa de Est. 7 martie 2017
Accesarea fondurilor europene prin AFIR. 7 martie 2017
Programul de irigaţii pentru 2017. 28 februarie 2017
Produsele de calitate inferioară comercializate în estul Europei faţă de cele ... 28 februarie 2017
Produsele de calitate inferioară comercializate în estul Europei faţă de cele ... 28 februarie 2017
Alocarea de către Guvern a sumei de 5,5 milioane de lei pentru sprijinirea ... 27 februarie 2017
Finanţarea investiţiilor în reţele de apă şi apă uzată pentru comune cu mai ... 22 februarie 2017
Calendarul asumat de plată a subvenţiilor. 21 februarie 2017
Afaceri cu Registrul Genealogic al rasei. 21 februarie 2017
Acordare drepturi replamtare vie. 20 februarie 2017
Evitarea declanşării unei noi proceduri de infringement. 8 februarie 2017

Comisii parlamentare

Partide active

Deputați activi