Ödön Szabó – Agricultură

Propuneri legislative și proiecte de lege

Întrebări și interpelări

Autorizarea unei stupine neautohtone în România. 22 noiembrie 2017
Programul Leader - probleme identificate. 14 iunie 2017
Consultarea publică lansată de Comisia Europeană referitoare la modernizarea şi ... 3 mai 2017