Irinel Ioan Stativă

Activitate

Afiliere politică

  15 decembrie 2020
  luare de cuvânt, Stativă Irinel. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  15 decembrie 2020
  luare de cuvânt, Stativă Irinel, Grupul PSD, "împotrivă".

  24 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Stativă Irinel. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  17 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Stativă Irinel, deputat de Vaslui. Votez pentru.

  10 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Restul - conform deciziei PSD.

  10 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Doamnă preşedinte, Am votat, numai că am crezut că la primul punct am votat pe tabletă şi se pare că nu. Aşa că, rectific, este "împotrivă" la primul punct de pe ordinea de zi.

  10 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Doamnă preşedinte, Stativă Irinel, deputat, PSD. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  3 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! Irinel Stativă, deputat al PSD. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  27 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stativă Irinel, deputat al PSD. Votez "pentru" la toate vacantările şi la toate validările.

  20 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Stativă Irinel, deputat al PSD. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  14 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi. Deputat Stativă Irinel.

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! Stativă Irinel, deputat de Vaslui. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Stativă Irinel, deputat de Vaslui. Împotriva retrimiterii.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stativă Irinel, deputat de Vaslui. Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi. Mulţumesc.

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, La punctul 4 de pe ordinea de zi mă abţin. Acum votez pentru. Şi la toate de pe ordinea de zi votez pentru.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Irinel Stativă, deputat de Vaslui. Votez "pentru", la toate punctele de pe ordinea de zi.

  17 iunie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 557/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în strainătate

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 192/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 209/2020 Proiect de Lege privind meşteşugarii tradiţionali din România

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Stativă Irinel, Circumscripţia electorală nr. 39, Vaslui. Votez pentru toate cele şase puncte de pe ordinea de zi, inclusiv pentru amendamentele stabilite de Comitetul liderilor.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Stativă Irinel, Circumscripţia nr. 39 Vaslui. Votez pentru amendamente şi pentru proiectul de hotărâre.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Suntem în direct?

  1 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 133/2020 Proiect de Lege pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate

  1 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 132/2020 Proiect de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor

  30 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 446/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar

  19 martie 2020
  propunere legislativă, BP166/2020 Propunere legislativă pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate

  18 martie 2020
  propunere legislativă, BP164/2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială

  18 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 131/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială

  19 februarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 312/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(4) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unui nou cadru legal privind statutul profesiei de asistent social în România, preconizându-se, printre altele, ...

  28 noiembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 631/2019 Proiect de Lege privind regimul juridic al plantei canabis, al substanţelor şi preparatelor ce conţin canabis, utilizate în scop medical

  22 octombrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 611/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei la Legea nr.143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată

  17 septembrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 650/2019 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Mărţişorului ca zi de sărbătoare naţională

  17 septembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 380/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi al art.32 alin.(1) din Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

  17 septembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 45/2020 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Românităţii Balcanice

  1 iulie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 332/2019 Propunere legislativă pentru revizuirea Constituţiei României

  9 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 433/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României

  9 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 432/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000

  18 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 381/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000

  28 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 313/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea zootehniei nr.32/2019

  19 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 213/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice

  6 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 155/2019 Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din România

  30 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 660/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003

  18 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 478/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr.195/2005 privind protecţia mediului

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 39/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.47 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

  11 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 369/2018 Proiect de Lege privind Codul administrativ al României

  6 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 698/2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea unor prevederi referitoare la organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

  8 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 700/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.287 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

  17 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 347/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe

  27 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 447/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

  7 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 87/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României

  20 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 47/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.33, alin.1 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

  19 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 291/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Raportul comisiei asupra Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. Proiectul are ca ...

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 242/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 595/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 598/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 597/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 459/2018 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului 1 al articolului 175 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, BP750/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

  7 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 569/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  7 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 297/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.31/1990 Legea societăţilor

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată prin adresa Pl-x 244 din 3 mai 2016 cu dezbaterea pe ...

  7 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 189/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă

  19 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 323/2017 Proiect de Lege pentru completarea articolului 65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  25 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Sigur. Deci Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 284/2010, în sensul acordării unei zile libere, plătită...

  28 martie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 360/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.28 alin.(3) din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art.90 alin.(3) din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Stativă Irinel-Ioan, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 39 Vaslui, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect ...