Toma-Florin Petcu

Activitate

Afiliere politică

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu. O zi bună!

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Pentru primul punct de pe ordinea de zi votez nu pentru adoptare. La punctul 2 de pe ordinea de zi - nu pentru adoptare. La punctul 3 de pe ordinea de zi - da pentru adoptare. La punctul 4 de pe ...

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, La amendament votez cu abţinere şi pentru proiectul de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor votez împotriva proiectului.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Petcu Toma-Florin, Circumscripţia electorală nr. 19 Giurgiu.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Păi, puneţi-mi întrebările, ca să vorbim punctual!

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, A, încă!

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Secretar, a..., am înţeles! Am crezut că e domnul Suciu!

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, E seară poate în Parlament! Afară mai e lumină, domnule preşedinte!

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  27 noiembrie 2019
  luare de cuvânt, Grupul parlamentar ALDE îl propune pe domnul Dominic Gerea.

  4 noiembrie 2019
  luare de cuvânt, Avem trei situaţii: prima, a domnului preşedinte Călin Popescu-Tăriceanu şi încă doi colegi senatori, Ruse Mihai şi Simionca Ioan. Au spus că au încercat să voteze cei doi senatori şi nu au reuşit. ...

  29 octombrie 2019
  luare de cuvânt, O să fiu foarte scurt. M-a rugat colega noastră, Olguţa Vasilescu, să fiu scurt. Şi o să fiu scurt. Vreau să mulţumesc iniţiatorilor şi, în primul rând, membrilor comisiilor de specialitate din ...

  23 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 493/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia

  22 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Da, în sensul că se doreşte trecerea mea de la Comisia pentru industrii la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic. Vreau să renunţ şi vreau să luaţi act de acest lucru.

  22 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, La prezenta hotărâre sunt două paragrafe. Primul face referire la subsemnatul, în sensul că...

  21 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos, doamnă preşedinte. Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Vă anunţăm reînfiinţarea Grupului ALDE, cu următoarea componenţă şi conducere. Membri: Anton Anton, Avram Constantin, Cătăniciu ...

  1 iulie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 332/2019 Propunere legislativă pentru revizuirea Constituţiei României

  24 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 620/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

  15 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Dar, repet, am rugămintea şi eu, la dumneavoastră, să prezentaţi public ceea ce v-am cerut. Dacă nu, o s-o fac eu. Mulţumesc.

  15 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos. Domnule Popescu, Acei oameni pe care dumneavoastră i-aţi enumerat aici sunt cei care au preluat o societate falimentară, deci aproape de faliment, şi au reuşit, printr-un plan bun ...

  15 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Pe de altă parte, vorbiţi despre Marea Neagră? Păi, probabil că v-ar fi convenit foarte mult ca extracţiile din Marea Neagră să fie avantajoase doar pentru partenerii străini, doar pentru ...

  15 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Dragi colegi, Cu toate că în grup s-a hotărât să vorbească altcineva, am cerut în mod expres să vorbesc astăzi, pentru că rar mi-a fost dat să citesc un text de moţiune mai penibil şi mai calomnios ...

  10 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 394/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

  2 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 413/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006

  21 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 158/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  20 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 382/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.3 alin.(2) din Legea nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

  7 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 114/2019 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

  5 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 105/2019 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Memoriale a Holocaustului Romilor - Samudaripen

  28 februarie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 350/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.47 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

  13 februarie 2019
  propunere legislativă, BP45/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.220/2018 privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii specialede protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale

  13 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 310/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.220/2018 privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale

  6 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 308/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile

  6 februarie 2019
  propunere legislativă, BP20/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.7 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile

  13 decembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 184/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

  5 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 190/2019 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului

  20 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 176/2019 Propunere legislativă pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  15 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 115/2019 Propunere legislativă privind trecerea unor luciuri de apă sau porţiuni din acestea şi taluzuri ale barajelor şi lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităţilor administrativ-teritoriale

  8 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP912/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  7 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 163/2019 Propunere legislativă privind modificarea OUG nr.194/2002 privind regimul strainilor în România şi OG nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

  1 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 127/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

  1 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 162/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.8 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

  18 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 185/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

  3 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 506/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul energiei electrice

  27 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 60/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea

  19 septembrie 2018
  propunere legislativă, BP650/2018 Propunere legislativă privind transparenţa în domeniul lobby-ului şi al reprezentării intereselor

  17 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 472/2018 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernuuli nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

  17 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 96/2019 Proiect de Lege privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997

  17 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 19/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 alin.(2 1 ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

  17 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 20/2019 Propunere legislativă modificarea art.3 1 din Legea nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 570/2018 Proiect de Lege privind modificarea art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

  10 iulie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 35/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.56 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice

  3 iulie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 406/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 34/2019 Proiect de Lege pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare

  22 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 597/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006

  22 iunie 2018
  propunere legislativă, BP528/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006

  15 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 610/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  13 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 373/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară

  7 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 493/2018 Proiect de Lege privind completarea art.III din Legea nr.72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

  7 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 622/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) şi alin.(2) din Legea apelor nr.107/1996

  31 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 671/2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău

  4 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 539/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004

  24 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 603/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată ), cu modificările şi completările ulterioare

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 346/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  4 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 186/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

  29 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 429/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  27 martie 2018
  propunere legislativă, BP205/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

  26 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 430/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.139/2002 privind desfiinţarea Societăţii naţionale "Cai de Rasă" - S.A. şi preluarea parimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor

  15 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 486/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii societăţilor nr.31/1990

  8 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 381/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.118 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  6 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 438/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004

  22 februarie 2018
  propunere legislativă, BP82/2018 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.2 1 al art.94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

  14 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 380/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  12 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 228/2018 Propunere legislativă pentru modificarea literei h 1 , alin.(2) al art.9 şi a literei g 1 ), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  2 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 325/2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995

  2 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 326/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea nt.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor

  2 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 352/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

  2 februarie 2018
  propunere legislativă, BP9/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  8 ianuarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 234/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 şi pentru abrogarea alin.(2) al art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenarabile de energie

  19 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 337/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

  14 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 322/2018 Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie

  4 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 135/2018 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituţiei Prefectului din România

  22 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 486/2017 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  22 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 240/2018 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Petcu Toma-Florin, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 19 Giurgiu, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect ...