BP638/2018 Propunere legislativă privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997

Sponsori: Neculai Iftimie, Florică Ică Calotă, Toma-Florin Petcu

cdep senat

11 decembrie 2018
Senat
26 noiembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L700

trimis pentru raport la:

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
termen depunere raport: 18.12.2018
20 septembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b485 (adresa nr.bpi638/2018/19-09-2018)

19 septembrie 2018
Senat

înaintat la Senat

19 septembrie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor