Pl-x nr. 19/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 alin.(2 1 ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

Sponsori: Neculai Iftimie, Florică Ică Calotă, Toma-Florin Petcu

cdep senat

6 februarie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

nu s-a aprobat procedura de urgenţă solicitată
(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic
termen depunere amendamente: 14.02.2019
termen depunere raport: 21.02.2019
13 decembrie 2018
Senat

primire raport (nr.766) de respingere de la comisie

5 decembrie 2018
Senat

primire aviz (nr.384) de respingere de la comisie

19 noiembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L691

trimis pentru raport la comisie

termen depunere raport: 11.12.2018
20 septembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b484 (adresa nr.bpi637/2018/19-09-2018)

4 februarie 2019
Senat
respinsa de catre Senat
19 septembrie 2018
Senat

înaintat la Senat

19 septembrie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa iniţiatorului