22 octombrie 2019 – Supunerea la votul final:

Ion-Marcel Ciolacu Liderii de grup, vă rog să vă invitaţi colegii! Începem şedinţa de vot final. Haideţi să pregătim un vot de control pentru prezenţă! Vot, vă rog. Suntem 229 prezenţi. Suntem în cvorum. Aşteptăm să scoateţi listele. Putem începe. Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor. 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor; PH CD 55/2019. Domnul Petcu.

Toma-Florin Petcu Domnule preşedinte, La prezenta hotărâre sunt două paragrafe. Primul face referire la subsemnatul, în sensul că...

Ion-Marcel Ciolacu Am discutat la dezbateri şi am zis că renunţaţi!

Toma-Florin Petcu Da, în sensul că se doreşte trecerea mea de la Comisia pentru industrii la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic. Vreau să renunţ şi vreau să luaţi act de acest lucru.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumim. Am luat act la dezbateri. A intervenit colegul dumneavoastră de grup, ALDE. Supun votului dumneavoastră. Vot, vă rog. 264 de voturi pentru, un vot contra, o abţinere. Adoptat. Domnule Dobre Victor Paul, doriţi să luaţi cuvântul? OK! 2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor; PH CD 53/2019. Comisia pentru regulament propune adoptarea proiectului de hotărâre. Vot, vă rog. 228 de voturi pentru, 37 de abţineri. Adoptat. Legi ordinare. Adoptări. 3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Scrisorii de înţelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, "Cartierul pentru justiţie", dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 şi la Bucureşti la 6 iunie 2019; PL-x 366/2019; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia pentru buget propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Cu 252 de voturi pentru şi două abţineri, adoptat. 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice; PL-x 89/2019; lege ordinară. Comisia pentru tehnologia informaţiei propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Unanimitate de voturi. Adoptat. Proiectul de Lege pentru... Este intervenţie? 5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2019 privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei; PL-x 110/2019; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia pentru muncă şi Comisia juridică propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. 233 de voturi pentru, 25 de voturi contra, două abţineri. Adoptat. 6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2018 privind prorogarea unor termene; PL-x 54/2019; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia pentru buget şi Comisia pentru cultură propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. 260 de voturi pentru, 8 abţineri. Adoptat. 7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2019 privind modificarea şi completarea art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; PL-x 223/2019; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia pentru buget propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. 232 de voturi pentru, 26 de voturi contra, 10 abţineri. Adoptat. 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2019 pentru prorogarea unor termene; PL-x 216/2019; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia pentru buget propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Unanimitate de voturi. Adoptat. Domnule Dobre, doriţi să luaţi cuvântul? Mulţumesc. 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă a carcaselor şi ale animalelor vii; PL-x 111/2019; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia pentru agricultură propune adoptarea proiectului de lege. Cartela a fost introdusă... Vot, vă rog. 208 voturi pentru, un vot contra, 61 de abţineri. Adoptat. 10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto; PL-x 406/2019; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi Comisia pentru transporturi propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Cu 269 de voturi pentru şi o abţinere, adoptat. 11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesară asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi; PL-x 122/2019; lege ordinară. Comisia pentru industrii propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Unanimitate de voturi. Adoptat. Explicarea votului, domnul ministru Popescu. Vă rog.

Virgil-Daniel Popescu Vă mulţumesc anticipat pentru că veţi vota Guvernul, domnule Ciolacu!

Ion-Marcel Ciolacu Domnişoara cu filmările, suntem în sesiune de vot final!

Virgil-Daniel Popescu Dragi colegi din Parlament, Vreau să vă mulţumesc pentru votul în unanimitate dat astăzi, pentru...

Ion-Marcel Ciolacu Scuzaţi-mă, domnule Popescu! Domnişoară, vă rog frumos, suntem în sesiune de vot final! Vă rog frumos să lăsaţi parlamentarii să stea în bănci, nu dumneavoastră! Mii de scuze, domnule Popescu!

Virgil-Daniel Popescu Domnule preşedinte, Dragi colegi, Vreau să vă mulţumesc, în numele cetăţenilor municipiului Drobeta-Turnu Severin, pentru votul în unanimitate dat astăzi pe proiectul de aprobare a acestei ordonanţe. Practic, astăzi, Parlamentul a salvat, încă o dată, iarna 2019-2020 a severinenilor. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Legi organice. Respingeri. 12. Propunerea legislativă pentru completarea art. 214 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; Pl-x 334/2019; lege organică. Comisia pentru învăţământ propune respingerea propunerii legislative. Vot, vă rog. 153 de voturi pentru, 99 de voturi contra, 12 abţineri. Nu a întrunit numărul necesar de voturi. Fiind ultimul punct, vă mulţumesc pentru prezenţa la votul final. Invit colegii la Biroul permanent. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,18.