BP82/2018 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.2 1 al art.94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

Sponsori: Florică Ică Calotă, Toma-Florin Petcu, Neculai Iftimie

cdep senat

11 septembrie 2018
Senat
adoptata de Senat
adoptat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
24 mai 2018
Senat
7 mai 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L282

trimis pentru raport la:

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
termen depunere raport: 30.05.2018
27 februarie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b65 (adresa nr.bpi82/2018/26-02-2018)

26 februarie 2018
Senat

înaintat la Senat

26 februarie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor