Irinel Ioan Stativă

Luări de cuvânt

dată text
2016-12-21 (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Stativă Irinel-Ioan, deputat ales în Circumscripţia ...
2017-04-25 Sigur. Deci Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 284/2010, în sensul acordării ...
2017-11-07 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi ...
2017-12-20 Raportul comisiei asupra Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru ...
2017-12-20 Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea ...
2017-12-21 Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de ...
2019-12-11 Domnule preşedinte, Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unui nou cadru legal privind statutul ...
2020-04-02 Suntem în direct?
2020-04-02 Stativă Irinel, Circumscripţia nr. 39 Vaslui. Votez pentru amendamente şi pentru proiectul de hotărâre.
2020-04-03 Bună ziua! Stativă Irinel, Circumscripţia electorală nr. 39, Vaslui. Votez pentru toate cele şase puncte de pe ordinea ...
2020-06-30 Domnule preşedinte, Irinel Stativă, deputat de Vaslui. Votez "pentru", la toate punctele de pe ordinea de zi.
2020-07-27 La punctul 4 de pe ordinea de zi mă abţin. Acum votez pentru. Şi la toate de pe ordinea de zi votez pentru.
2020-07-28 Domnule preşedinte, Stativă Irinel, deputat de Vaslui. Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de ...
2020-08-19 Stativă Irinel, deputat de Vaslui. Împotriva retrimiterii.
2020-10-13 Bună ziua, domnule preşedinte! Stativă Irinel, deputat de Vaslui. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de ...
2020-10-14 Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi. Deputat Stativă Irinel.
2020-10-20 Stativă Irinel, deputat al PSD. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.
2020-10-27 Domnule preşedinte, Stativă Irinel, deputat al PSD. Votez "pentru" la toate vacantările şi la toate validările.
2020-11-03 Bună ziua, domnule preşedinte! Irinel Stativă, deputat al PSD. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.
2020-11-10 Doamnă preşedinte, Stativă Irinel, deputat, PSD. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.
2020-11-10 Doamnă preşedinte, Am votat, numai că am crezut că la primul punct am votat pe tabletă şi se pare că nu. Aşa că, ...
2020-11-10 Restul - conform deciziei PSD.
2020-11-17 Stativă Irinel, deputat de Vaslui. Votez pentru.
2020-11-24 Stativă Irinel. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.
2020-12-15 Stativă Irinel, Grupul PSD, "împotrivă".
2020-12-15 Stativă Irinel. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.