Gabriel Petrea

Luări de cuvânt

dată text
2016-12-21 (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Petrea Gabriel, deputat ales în Circumscripţia ...
2018-04-04 "Importanţa asigurării transparenţei în procesul de elaborare a politicilor publice" Asigurarea unei administraţii ...
2018-04-18 Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Declaraţia politică de astăzi se numeşte "Necesitatea ...
2018-05-09 Mulţumesc mult, doamnă preşedinte. Dragi colegi, Declaraţia politică de astăzi este intitulată "Importanţa susţinerii ...
2018-05-23 "Necesitatea unei strategii naţionale în domeniul inteligenţei artificiale" Aşa cum am susţinut de mai multe ori, în ...
2020-04-02 Bună seara! Gabriel Petrea, Circumscripţia Bucureşti. "Da" pentru ambele - şi pentru amendamente, şi pentru proiect.
2020-04-03 Bună ziua! Votez cu da,pentru toate proiectele de pe ordinea de zi.
2020-04-03 Gabriel Petrea, deputat de Bucureşti.
2020-06-03 Bună ziua, domnule preşedinte! Mulţumesc mult. În completarea argumentelor domnului Solomon voiam să vă spun că acest ...
2020-06-03 Domnule preşedinte, Cerusem cuvântul pentru explicarea votului la punctul 4.
2020-06-10 Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi, cu excepţia punctului 3, la care ...
2020-06-17 Bună ziua, domnule preşedinte! Gabriel Petrea, votez conform Grupului PRO Europa. La punctele 1 şi 7 "împotrivă", la ...
2020-06-24 Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi. Mulţumesc frumos.
2020-06-30 Bună ziua, domnule preşedinte! Votez conform deciziei Grupului PRO Europa. Mulţumesc frumos.
2020-06-30 "Pentru" - la toate punctele de pe ordinea de zi.
2020-07-14 Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă! Votez "pentru", la toate punctele de pe ordinea de zi.
2020-07-27 Bună ziua, domnule preşedinte! Vot împotrivă. Mulţumesc frumos.
2020-07-27 Bună ziua, domnule preşedinte! Punctul 1 şi punctul 4 - abţinere; restul - pentru.
2020-08-19 Bună ziua, domnule preşedinte!
2020-08-19 Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.
2020-08-19 Mulţumesc şi eu. O seară bună!
2020-08-25 Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc...
2020-10-06 Bună ziua, domnule preşedinte! Votez conform deciziei Grupului PRO România - "pentru", la toate proiectele de pe ...
2020-10-13 Bună ziua! Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul PRO România votează "pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi.
2020-10-13 Gabriel Petrea, PRO România. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.
2020-10-14 Gabriel Petrea, PRO România. "Da" la toate proiectele de pe ordinea de zi.
2020-10-27 Bună ziua, domnule preşedinte! Mulţumesc frumos. Gabriel Petrea, PRO România. Votez "pentru" la toate iniţiativele ...
2020-11-03 Bună ziua, domnule preşedinte! Mulţumesc frumos. Votez conform deciziei Grupului PRO România.
2020-11-10 Sărut mâna, doamnă! Gabriel Petrea, deputat, PRO România. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.
2020-11-24 Vă mulţumesc mult, doamnă preşedinte de şedinţă. Este foarte frumos să discutăm despre dialog social atâta timp cât el ...
2020-11-24 Bună ziua, doamnă preşedinte de şedinţă! Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc mult.
2020-12-15 Bună ziua, doamnă preşedinte! Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc.