Radu Costin Vasilică

Luări de cuvânt

dată text
2016-12-21 (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Vasilică Radu Costin, deputat ales în Circumscripţia ...
2017-04-03 Mulţumesc, domnule preşedinte. Sunt Radu Vasilică, secretarul comisiei. Raport privind Proiectul de Hotărâre a Camerei ...
2017-04-03 Pentru COM 733/2016 Comisia pentru afaceri europene solicită Comisiei Europene să intensifice eforturile pentru a ...
2017-05-29 Mulţumesc, domnule preşedinte. Radu Vasilică, secretarul comisiei. Raport privind Proiectul de Hotărâre a Camerei ...
2017-05-29 Vă mulţumesc. Raport privind Proiectul de Hotărâre a Camerei Deputaţilor redactat pe baza opiniei Comisiei pentru ...
2017-05-29 Raport privind Proiectul de Hotărâre a Camerei Deputaţilor redactat pe baza opiniei Comisiei pentru afaceri europene ...
2018-10-22 Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Propunerea vine în completarea politicilor actuale ale ...
2019-10-14 Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Raport privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi ...
2020-04-02 Bună ziua! Vasilică Radu Costin, judeţul Argeş. Votez pentru, şi la amendamente, şi la proiect.
2020-04-03 Bună ziua!
2020-04-03 Votez pentru la punctele 1, 2, 3 şi 5 şi abţinere la punctele 4 şi 6. Mulţumesc.
2020-06-17 Bună ziua! Radu Vasilică, deputat de Argeş. Votez "pentru" la toate proiectele.
2020-08-25 Bună ziua! Radu Vasilică, deputat de Argeş. Votez "pentru", la toate proiectele.
2020-08-25 Mulţumesc şi eu.
2020-10-06 Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi, domnule preşedinte.