Evoluții legislative

Parlament Transparent pune la dispoziția organizațiilor non-guvernamentale și cetățenilor interesați,într-un mod ușor de înțeles și utilizat, informații ce permit urmărirea și monitorizarea procesului legislativ pe 15 domenii de politici publice:

Toate inițiativele legislative și întrebările parlamentare din aceste domenii sunt incluse în categoria corespunzătoare utilizând două tipuri de informații. Pentru inițiativele legislative domeniul este stabilit prin analizarea comisiei parlamentare permanente la care Biroul permanent a trimis propunereade lege pentru examinare. ConformRegulamentului Camerei Deputaților, Biroul permanent sesizează comisia permanentă "în competenţa căreia intră materia reglementată prin proiectul sau propunerea respectivă." (Art. 62, p. 23). Pentru întrebările și interpelările parlamentare domeniul de politici publice este stabilit prin analizarea ministerului căreia îi sunt adresate acestea. Compatibilitatea celor două tipuri de indicatori este asigurată de paralelismul dintre jurisdicția comisiilor parlamentare permanente și cea a ministerelor în sistemul parlamentar românesc.

Pe baza acestor indicatori aplicația oferă utilizatorilor și posibilitatea de a evalua specializarea deputaților români în cele 15 politici publice. Această funcție este realizată prin calcularea procentuluide propuneri legislative, întrebări și interpelări parlamentare ale deputatului care corespund fiecărei politici publice și prezentarea celor mai frecvente categorii.  

Cum funcționează? Monitorizează-ți deputatul! Grupuri parlamentare Descarcă datele