Cum funcționează?

Secțiunea legi controversate permite monitorizarea procesului legislativ al unor propuneri și proiecte de lege, inițiate în această legislatură, care au fost considerate problematice de către media, organizații non-guvernamentale sau experții Median Research Centre. Fiecare propunere legislativă din această secțiune este însoțită de detalii asupra controversei stârnite și de link-uri către articolele din media sau luările de poziție ale organizațiilor non-guvernamentale referitoare la aceasta.

Secțiunea voturi controversate prezintă și explică votul fiecărui deputat asupra unor proiecte de lege și propuneri legislative inițiate în această legislatură sau în precedentele, care au fost considerate problematice de către media, organizații non-guvernamentale sau experții Median Research Centre. Lista legilor și voturilor controversate va fi actualizată periodic, folosind, sperăm, și contribuția dumneavoastră, a utilizatorilor.

Adoptarea tacită a legilor în prima cameră sesizatăridică întrebări asupra calității procesului legislativ și poate contribui la decredibilizarea Parlamentului. Secțiunea dedicată legilor adoptate tacit cuprinde lista tuturor propunerilor și proiectelor de lege adoptate în acest fel precum și toate informațiile asupra parcursului acestora în Parlament. De asemenea, secțiunea include date asupra magnitudinii fenomenului de la introducerea procedurii și până în prezent precum și explicații asupra cauzelor și implicațiilor acestuia. 

Aplicația Parlament Transparent permite vizualizarea celor mai recente schimbări de afiliere ale deputaților. Desigur, există o întârziere între momentul în care deputatul face cererea de schimbare a afilierii și momentul în care aceasta devine efectivă prin citirea în plen a anunțului afilierii la un alt grup parlamentar și este consemnată pe situl oficial al Camerei Deputaților. Legat de acest aspect, aplicația calculează și loialitatea la vot a fiecărui deputat față de guvern tocmai pentru a identifica posibilele cazuri în care deputați din opoziție sprijină guvernul și majoritatea parlamentară fără a schimba în mod formal grupul politic din care fac parte. 

Evoluții legislative Monitorizează-ți deputatul! Grupuri parlamentare Descarcă datele