Mircea Marius Banias

Activitate

Afiliere politică

  10 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Pe data de 23 aprilie, sărbătorim 139 de ani de când a fost înfiinţat CFR, printr-un Decret semnat de către Principele Carol I şi I. C. Brătianu, şi 20 de ani de când s-a proclamat Ziua feroviarului ...

  28 februarie 2019
  propunere legislativă, BP110/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea zootehniei nr.32/2019

  15 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP938/2018 Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada Nordului"

  14 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 138/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.372 din Legea nr.286/2009 - "Codul Penal"

  6 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP895/2018 Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din România

  16 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP744/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  27 septembrie 2018
  propunere legislativă, BP666/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 666/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 632/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 727/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate

  30 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 349/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, După 5 ani de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, cetăţenii Europei au sărbătorit, an de an, pe data de 9 mai, momentul în care ministrul francez al afacerilor externe a rostit Declaraţia ...

  14 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Astăzi, 14 noiembrie, sărbătorim 139 de ani de când Dobrogea a revenit în componenţa Regatului României şi 2 ani de când s-a proclamat Ziua Dobrogei, ca sărbătoare naţională. Istoria Dobrogei este ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, "Ziua Veteranilor" Sâmbăta aceasta, pe 11 noiembrie, vom sărbători "Ziua Veteranilor" - sărbătoare instituită recent în România, în 2014, dar a cărei semnificaţie va împlini în curând Centenarul. În ...

  24 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, În declaraţia mea politică de astăzi doresc să mă refer la alegerile parlamentare din Austria şi implicaţiile rezultatului lor pentru ...

  8 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 227/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

  4 aprilie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 404/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Banias Mircea Marius, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 14 Constanţa, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect ...